FİLİSTİN’E BİÇİLEN ROL

Acaba Filistin ilahi dinde bu muhteşem rolü niçin kazandı? Elçiler(Peygamberan-ı izam) ardı ardına oraya gönderiliyor, oraya göçüyorlar, bir kısmı orada çocuk sahibi oluyor. İsa(a.s) orada göğe yükseliyor. Musa(a.s) halkıyla oraya hareket ediyor, Yuşa (a.s) İslam’ın fatihi olarak giriyor oraya. Bazı nebiler orada hükümran oluyor. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın İsra’sı(gece seyahati) oraya doğrudur ve oradan göğe yükselmiştir. İslam orduları çağlar boyunca oraya yönelmekte ve büyük savaşlar orada yapılmaktadır


2012-11-22 03:39:00

Acaba Filistin ilahi dinde bu muhteşem rolü niçin kazandı? Elçiler(Peygamberan-ı izam) ardı ardına oraya gönderiliyor, oraya göçüyorlar, bir kısmı orada çocuk sahibi oluyor. İsa(a.s) orada göğe yükseliyor. Musa(a.s) halkıyla oraya hareket ediyor, Yuşa (a.s) İslam'ın fatihi olarak giriyor oraya. Bazı nebiler orada hükümran oluyor. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın İsra'sı(gece seyahati) oraya doğrudur ve oradan göğe yükselmiştir. İslam orduları çağlar boyunca oraya yönelmekte ve büyük savaşlar orada yapılmaktadır.

Allah, Filistin'e seçkin bir rol nasip etmiştir. Ayrıcalığını en eski asırlardan günümüze dek koruyor Filistin. Kıyamete kadar da bu böyle sürecektir. İnsanlar burada Allah'ın bir imtihanıyla karşı karşıyadır. Hesap gününde lehlerine ya da aleyhlerine işleyecek deliller bu bölgede bir bir toplanmaktadır.

İlahi irade Filistin'i doğunun kapısı yaptı. Yüzyıllar boyunca doğuyu işgal etmek isteyen bütün kitleler Filistin'e göz dikti. Bitmeyen uzun kavgalar sonucu birçok iz bıraktılar. Tam ortada bulunma özelliğinden dolayı Filistin'den dört bir yana kolayca hareket etme olanağı vardır. Kıtalar bu bölgede birleşiyor, deniz ve kara burada düğümleniyor. Allah oraya her bakımdan zenginlik verdi. Sıcak iklimden mutedil olana, derin vadilerden düz ovalara, yüksek zirvelere kadar her güzellik oraya verildi ve bunların hepsi de yüzölçümü 27 bin kilometre kareyi aşmayan bir bölgede toplandı.

Belki de bu bölgenin Suriye, Arap yarımadası ve diğer beldelerle bu denli bağlantılı olması, Risalet merkezi oluşunun ana sebebiydi. Oradan tarihin kaydettiği en büyük ümmet fışkıracak, bu konumuyla tüm insanlara şahit olacaktı.

"İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık."(Bakara: 2: 143)

"Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız." Âl-i İmrân: 3: 110)

Filistin, İslam yurdunun en can alıcı noktasındadır. Bir bakıma doğunun anahtarıysa, diğer yandan da İslam yurdunun anahtarıdır. Filistin Allah düşmanlarının eliyle düşürüldüğü takdirde, tüm İslam beldeleri düşme tehdidi altında demektir.

Bu özellik, tarihi alanda da kendisini hissettirmiştir. Çatışmalar ne geniş boyutuyla Filistin'de çıkmıştır. Halklar ardarda akın etmiştir; Keldanîler, Sümerler, Babilliler, İranlılar, Yunanlılar, Romalılar ve daha nice kabileler.

Orada İlahi dinin en mühim dönemleri yaşanmış, ardı arkası kesilmeyen savaşlar patlak vermiştir. İbrahim(a.s) ve Lut(a.s)'un oraya hicret etmesi, Musa(a.s)'nın kavmiyle beraber oraya gitmesi ve çölde kayboluşları Yuşa(a.s)'nın ıraya gidişi, daha önce de Zekeriyyâ, Dâvud ve Süleyman(a.s)'ın orada bulunmaları, Tâlût'un Câlût'la yaptığı savaş, İsa(a.s), sonra Muhammed(s.a)'in orduların oraya uzanışı.. Bunlarda yönelinen nokta hep Filistin'dir.

İslâm, ardı arkası kesilmeyen haçlı ordularına karşı en kanlı muharebelerini Filistin'de yapmıştı. Aslında bu savaş kıyamete kadar devam edecektir. İsimleri ne kadar renkli ve farklı olsa da, bu mücadeleler tek bir davayı dile getiriyordu; Filistin topraklarında yükselen iman ve tevhidin davasını. Doğal olarak kavga Filistin'le sınırlı kalmıyor, etrafındaki İslam beldelerini de sarıyordu. Osmanlı Hilafeti zamanında "Şark meselesi" diye, günümüzdeyse "Ortadoğu sorunu" olarak adlandırılan olarak adlandırılan olay, tarih boyunca süregelen bu maceraydı işte.

Bu savaş bütün yönleriyle şirke karşı yapılan bir iman savaşıydı. Onlar bu savaşı "Medeniyetler Savaşı" olarak isimlendiriyorlar. Maksat kendi şirklerini temize çıkarmak, dejenerasyon ve kokuşmuşluklarını "uygarlık" yaftasıyla empoze etmektir. Oysa bu savaş Hak'la batılın savaşıdır. Uzayan, genişleyen ve her şekle giren bir savaştır. Mızrak ve oktan, bombalar ve toplara kadar her alet vardı bu savaşta. İnanç ve fikir savaşı vardı. Bilim, kültür, edebiyat, politika, ekonomi, hammadde ve daha nice karmaşık menfaatlerin söz konusu olduğu bir savaştı bu.

Dr. Adnan Ali en Nahvî

Filistin'e Biçilen Rol

Tercüme: Said Aykut

Şule Yayınları

İst. 1992 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

Mânevîyatsız ilmin, beşeriyete felâh ve huzur yerine, şüphe, tereddüt, hatta ızdırap verdi

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

BİZ DE RAHATSIZIZ

BİZ DE RAHATSIZIZ

Elinize bir kalem alsanız ve siyasette, ticarete, sanatta, eğitimde en fazla isim yapmış insanla

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI