GENÇ TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ-ERNEST EDMONDSON RAMSOUR-ETKİN KİTAPLAR-ÇEV. HACASAN YÜNCÜ-İSTANBUL-2009

1908 tarihinde sahneye çıkan Genç Türk Hareketi, çözülmeye başlamış olan Osmanlı İmparatorluğunu yaşatabilmek için acil önlemler alınması gerektiği sonucuna varmış olan bir grup Batı yanlısı liberal ve sahte liberallerin uzun süreli çalışmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. S. 15


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2012-07-03 05:31:34

 

1908 tarihinde sahneye çıkan Genç Türk Hareketi, çözülmeye başlamış olan Osmanlı İmparatorluğunu yaşatabilmek için acil önlemler alınması gerektiği sonucuna varmış olan bir grup Batı yanlısı liberal ve sahte liberallerin uzun süreli çalışmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. S. 15

1889 senesinde İmparatorluk Askeri Tıp Fakültesi'ndeki bir grup öğrenci, dünya Müslümanlarının dini lideri (halifesi) ve Osmanlı İmparatoru II. Sultan Abdülhamid'i devirmek maksadıyla, İstanbul'da gizli bir teşkilat kurdular. S. 27

İttihat ve Terakki değil de Terakki ve İttihat ismi verilmiş olan ilk Genç Türk Komitesi dâhilinde Karbonori etkileri o kadar açıktı ki, üyeler birbirlerini ondalıklı sayılarla tanıyorlardı. Bu ondalık meselesi, mesela 10 numaralı grubun üyelerinden her şahsa 2/10, 3/10 numaralar veriliyordu! Bu hareketin kurucusu olan İbrahim Temo'nun numarası ile 1/1'di. S. 29

Askeri Tıbbiye Okulundaki bu hareket süratle yayıldı ve İstanbul'da bulunan Harbiye Mektebine, Baytariye'ye, Mülkiye'ye ve Bahriye ve Mühendishane okullarına da sıçramakta gecikmedi. S. 30

…Komite büyümeye devam etti ve okullar dışında da kendilerine taraftar toplamaya başlamasıyla, yeni bir safhaya girilmiş oldu. Zira komitenin başlangıçtaki çalışmaları İstanbul'daki resmi okul öğrencilerinin beyinlerini yıkamayı hedef almıştı. S. 32-33

Mayıs 1897'de cemiyetin merkezi İstanbul'dan Cenevre'ye nakledildi. S. 51

Yeni asrın (20. Asır) birinci veya ikinci senelerinde Genç Türk Hareketinin yeni bir hamle yaptığını ve 1897 de kaybetmiş olduğu mevzilerden bazılarını ele geçirdiğini görüyoruz. Bu kazanımların sadece imparatorluk haricindeki Genç Türkler için geçerli olduğunu ve İstanbul'da kurulmuş olan eski cemiyetin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda hiçbir girişimde bulunmadığına şahit oluyoruz. S. 75

…1905-1906 senelerinde yayınlanmış olan Revue Occudentale'nin sütunları, Osmanlı imparatorluğunun parçalanmaya mahkum olduğunu iddia etmekle kalmayıp, Türklerin edebi, ilmi ve benzeri başarılarda payı olmakla öğünemeyeceğini söylemek suretiyle; yaranın üzerine tuz serpen bir başka pozitivisle yapmış olduğu ateşli tartışmaları taşımaktadır. S. 105

1906 senesi, Genç Türk hareketinin imparatorluk dâhilinde yeniden canlanmaya başlandığı tarihtir. Hareketin sürgündeki iki önemli liderinden biri olan Ahmet Rıza, Sabahattin'e nasip olmayan bir hareketin öncülüğünü yapıyordu. Bu ise imparatorluk içinde filizlenmeye başlamış olan müthiş bir, Türk milliyetçiliği idi. S. 107

Liberal Osmanlı Cemiyeti, Selanik'in mason localarının kendi maksatlarının gerçekleşmesi için biçilmiş bir kaftan olduğunu anlamakta gecikmedi. S. 117

Selanik Farmason localarıyla işbirliği neticesinde cemiyetin çalışmalarının önemli ölçüde hız kazandığı, bilinmektedir. S. 117

Kesinlikle söylenebilir ki Genç Türk İhtilali, tamamen, Yahudi-Mason ihanet çetesinin eseridir. S. 118-119

…Fransız mason yayın organı L'Acacia'nın Genç Türk ihtilalinde masonluğun önemli bir yere sahip olduğu haberini kabullenmekte fayda görmüş olması, masonluğun dünya genelinde bir ihanet şebekesi olduğunu benimseyenlerin eline bir koz vermiştir. S. 119

…İhtilalin itici gücü olan 3. Orduya bağlı subayların tamamı mason olmadığı gibi Selanik'te yaşayan Genç Türklerin hepsi de mason değildi. S. 121

Avrupalı Genç Türklere gelince pek çoklarının Farmason localarıyla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bunlardan ne kadarının mason olduğunu tam olarak bilmek mümkün değilse de en azından tanınmış liderlerden Ahmet Rıza ile Selanikli Nâzım'ın o dönemde mason olmadıkları kesindir. S. 121

…Avrupa bölgesindeki askeri birlik subayları arasında, padişaha sadakat yemini etmiş olan subaylardan hükümeti devirmeye azmetmemiş tek bir kişiye rastlamak mümkün değildi.

Bu subayları yeminlerine ihanet ettiren şey, sadece, milliyetçilik değildi. (…) Genç subayların kendilerine durumlarını düzelteceğini vaat eden komiteye yönelmesinin nedenleri arasında şahsi çıkar düşüncesi de önemli bir yer tutuyordu. S. 128

Merkezi Paris'te bulunan "Osmanlı Terakki ve İttihat Society" ile merkezi Selanik'te bulunan "Osmanlı Hürriyet Society" 27 Eylül 1907 tarihinde, (…) birleşerek "Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti" adını almışlardır. S. 136

Hatırlanması gereken öncelikli şey, 1908 döneminin Genç Türkleri yani İttihat ve Terakki Komitesi, yabancı güçlerin Osmanlı İmparatorluğunun iç işlerine karışmasına hep karşı koydular ve ihtilal tarihinin öne alınmasının sebebi de zaten bu korkuydu. S. 158

…Türkler, kendileri kadar Avrupalılar için de iki yüz senelik bir dert olan Ortadoğu sorununu, halledemeyeceklerdir. Türklere ait olmayan topraklardan çekilmek ve Osmanlıyı yaşatmaktansa yeni bir Türk devleti kurmak suretiyle, bir başarı şansları olabilir çünkü çok uluslu imparatorluk devri artık geçmek üzeredir. S. 163

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

hasan, 2012-07-26 12:19:40

bir kibritle bir ormanı yakılır ama bir ormanı yıllar boyu emek vererek anca büyütür yeşertiriz, Osmanlı\\\'nın derbeder hallerinde kendi derbederliklerini ortaya koyan ve yüzlerce yıllık birikimi içlerindeki şeytaniliklerle yıkıp yakan zihniyet bugünkü ergenekona analık babalık yapan zihniyettir. Osmanlının derbeder günlerinde mahvolmuş insanlara yüzyılın başında itfaiyeci gibi cankurtaran gibi yetişen üstat Said Nursi (r.a) selam olsun.....

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

Takat getirebileceğiniz ameli alınız.Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz.

Müslim, Kitabu Salati'l-Musafirin ve Kasriha

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI