Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-14

Zeyd bin Harise(r.a)’nin Hz. Hatice(r.a) tarafından Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)’ın hizmetine verildiğinde sekiz yaşında bir çocuk olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-07-02 16:53:53

*Zeyd bin Harise(r.a)'nin Hz. Hatice(r.a) tarafından Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'ın hizmetine verildiğinde sekiz yaşında bir çocuk olduğunu..

*Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın koyduğunu.. Annesi Fatıma hanımın da oğluna Haydar ismin verdiğini.. 

*Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Saad bin Ebu Vakkas(r. anhüm)'ın da Hz. Ali ile aynı sene dünyaya geldiklerini..

*Hz. Bilal-i Habeşi(r.a)'nin annesi Hammame(r.a) hanımın da ilk Müslümanlardan olup, oğlu gibi onun da Hz. Ebubekir(r.a) tarafından hürriyetine kavuşturulduğunu..

*Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) babası Avvam'ın, Hz. Hatice(r.a)'nın kardeşi olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam(r.a)'ın Mekke'de iken deve kasabı olarak geçimin sağladığını..

*İmam Zehebi'nin meşhur eseri Siyer ü Âlâmü'n Nubelâ'sında naklettiğine göre ashab-ı kiram'ın en yiğitlerinin şu üç zat olduğunu; Hz. Hamza, Hz. Ali, Zübeyir bin Avvam(r. anhüm)

*Uhud savaşında, Mekkelilerin attığını vuran keskin nişancılarından Malik bin Züheyr'in Efendimize(aleyhissalatu vesselam) bir ok fırlattığını.. Bu oka elini uzatan Hz. Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) bu ok yüzünden çolak kaldığını. Rasulullah'ın(Sallallahu aleyhi ve sellem) onun bu fedakarlığı karşısında; "Talha Cennet komşuluğunu hak etti" buyurduğunu..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü(aleyhisalatu vesselam)'ın onu Abdurrahman olarak değiştirdiğini..

*Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın Hz. Peygamber'den(aleyhissalatu vesselam) on yaş küçük olduğunu..

* Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Tebük seferinde mal ve mülkünün yarısını İslam ordusuna bağışladığını..

Bir defasında da Mısır'dan dönen yüz develik ticaret kervanını Medineli yetimlere vakfettiğini..,

Diğer bir defa, Şam'dan gelen yedi yüz develik ticaret kervanını Medine fakirlerine infak olarak dağıttığını..

*Ezvac-ı tahirattan en son vefat eden validemizin, seksen dört yaşında iken eceli gelen Ümmü Seleme(r.a) olduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in kızı Esma(r.a)'nın babasından rüya tabiri ilmini öğrendiğini, kendisinden de bu ilmi Tabiin'in en iyi rüya tabir edeni olan Said bin Müseyyeb(Rahimehullah)'in talim ettiğini..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:2, Şamil Neşriyat, İst. 1987

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:3, Şamil Neşriyat, İst. 1989

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI