Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-14

Zeyd bin Harise(r.a)’nin Hz. Hatice(r.a) tarafından Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)’ın hizmetine verildiğinde sekiz yaşında bir çocuk olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-07-02 16:53:53

*Zeyd bin Harise(r.a)'nin Hz. Hatice(r.a) tarafından Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'ın hizmetine verildiğinde sekiz yaşında bir çocuk olduğunu..

*Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın koyduğunu.. Annesi Fatıma hanımın da oğluna Haydar ismin verdiğini.. 

*Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Saad bin Ebu Vakkas(r. anhüm)'ın da Hz. Ali ile aynı sene dünyaya geldiklerini..

*Hz. Bilal-i Habeşi(r.a)'nin annesi Hammame(r.a) hanımın da ilk Müslümanlardan olup, oğlu gibi onun da Hz. Ebubekir(r.a) tarafından hürriyetine kavuşturulduğunu..

*Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) babası Avvam'ın, Hz. Hatice(r.a)'nın kardeşi olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam(r.a)'ın Mekke'de iken deve kasabı olarak geçimin sağladığını..

*İmam Zehebi'nin meşhur eseri Siyer ü Âlâmü'n Nubelâ'sında naklettiğine göre ashab-ı kiram'ın en yiğitlerinin şu üç zat olduğunu; Hz. Hamza, Hz. Ali, Zübeyir bin Avvam(r. anhüm)

*Uhud savaşında, Mekkelilerin attığını vuran keskin nişancılarından Malik bin Züheyr'in Efendimize(aleyhissalatu vesselam) bir ok fırlattığını.. Bu oka elini uzatan Hz. Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) bu ok yüzünden çolak kaldığını. Rasulullah'ın(Sallallahu aleyhi ve sellem) onun bu fedakarlığı karşısında; "Talha Cennet komşuluğunu hak etti" buyurduğunu..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü(aleyhisalatu vesselam)'ın onu Abdurrahman olarak değiştirdiğini..

*Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın Hz. Peygamber'den(aleyhissalatu vesselam) on yaş küçük olduğunu..

* Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Tebük seferinde mal ve mülkünün yarısını İslam ordusuna bağışladığını..

Bir defasında da Mısır'dan dönen yüz develik ticaret kervanını Medineli yetimlere vakfettiğini..,

Diğer bir defa, Şam'dan gelen yedi yüz develik ticaret kervanını Medine fakirlerine infak olarak dağıttığını..

*Ezvac-ı tahirattan en son vefat eden validemizin, seksen dört yaşında iken eceli gelen Ümmü Seleme(r.a) olduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in kızı Esma(r.a)'nın babasından rüya tabiri ilmini öğrendiğini, kendisinden de bu ilmi Tabiin'in en iyi rüya tabir edeni olan Said bin Müseyyeb(Rahimehullah)'in talim ettiğini..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:2, Şamil Neşriyat, İst. 1987

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:3, Şamil Neşriyat, İst. 1989

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI