Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-13

İbnü’l-Esir’in Üsdül-Gâbe adlı eserinde yazdığına göre, Mekke fethinden sonra Müslüman olan Kureyş liderleri içinde Süheyl bin Amr(r.a)’dan daha takva, daha salabetli bir zata rastlanmadığını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-22 11:00:26

*İbnü'l-Esir'in Üsdül-Gâbe adlı eserinde yazdığına göre, Mekke fethinden sonra Müslüman olan Kureyş liderleri içinde Süheyl bin Amr(r.a)'dan daha takva, daha salabetli bir zata rastlanmadığını..

* Üsdül-Gâbe'nin nakline göre Hz. Hamza'nın(r.a) Bi'setin ikinci senesinde Müslüman olduğunu…

* Sa'd bin Muaz(r.a)'nın; "Namazdan ayrılıncaya kadar dünya işlerinden bir şey hatırıma getirerek namaz kılmak benden katiyen vaki olmamıştır" buyurduğunu..

* Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'nın kardeşi Hz. Ali'den 10 yaş büyük olup, Müslüman olan kişilerin otuz ikincisi olduğunu..

*İmam Zehebi'nin "Tezkiret'ül-Huffaz" adlı eserinde Hz. Ebu zer(r.a) için; "İlimde, zühd ve takvada, harp ve cihadda, doğru ve düzgün söz söylemekte, ihlas ve samimilikte başlı başına bir şahsiyet idi" deyip, onu ilim seviyesinde Abdullah bin Mesud(r.a) ile eşit gördüğünü..

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) kızlarının yaş olarak büyüklük sıralamasının şöyle olduğunu;

1-Zeynep

2-Rukiyye

3-Ümmü Gülsüm

4-Fatıma

İçlerinde sadece Hz. Fatıma'nın(r.a) bi'setten sonra doğduğunu..

*Bedir savaşında Müslümanların iki atlısı olup diğerlerin piyade olduğunu. Süvari olanların Mikdad bin Amr(r.a) ile Mersed bin Ebî Mersed(r.a) olduğunu. Bazı ravilerin bir üçüncü olarak Zübeyir bin Avvam'ı(r.a) eklediklerini..

Kaynaklar

1- Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Cilt: 2, Erkam Yayınları, İst. 1981

2-Abdurrahim Zapsu, Büyük İslam Tarihi, 2. Cild, M. Sıralar Matbaası-İst. 1957

3- M. Asım Köksal, İslam Tarihi-, 9. Cilt, Şamil Yayınevi-İst. Tarihsiz.

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

Duhân, 3

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI