Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-13

İbnü’l-Esir’in Üsdül-Gâbe adlı eserinde yazdığına göre, Mekke fethinden sonra Müslüman olan Kureyş liderleri içinde Süheyl bin Amr(r.a)’dan daha takva, daha salabetli bir zata rastlanmadığını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-22 11:00:26

*İbnü'l-Esir'in Üsdül-Gâbe adlı eserinde yazdığına göre, Mekke fethinden sonra Müslüman olan Kureyş liderleri içinde Süheyl bin Amr(r.a)'dan daha takva, daha salabetli bir zata rastlanmadığını..

* Üsdül-Gâbe'nin nakline göre Hz. Hamza'nın(r.a) Bi'setin ikinci senesinde Müslüman olduğunu…

* Sa'd bin Muaz(r.a)'nın; "Namazdan ayrılıncaya kadar dünya işlerinden bir şey hatırıma getirerek namaz kılmak benden katiyen vaki olmamıştır" buyurduğunu..

* Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'nın kardeşi Hz. Ali'den 10 yaş büyük olup, Müslüman olan kişilerin otuz ikincisi olduğunu..

*İmam Zehebi'nin "Tezkiret'ül-Huffaz" adlı eserinde Hz. Ebu zer(r.a) için; "İlimde, zühd ve takvada, harp ve cihadda, doğru ve düzgün söz söylemekte, ihlas ve samimilikte başlı başına bir şahsiyet idi" deyip, onu ilim seviyesinde Abdullah bin Mesud(r.a) ile eşit gördüğünü..

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) kızlarının yaş olarak büyüklük sıralamasının şöyle olduğunu;

1-Zeynep

2-Rukiyye

3-Ümmü Gülsüm

4-Fatıma

İçlerinde sadece Hz. Fatıma'nın(r.a) bi'setten sonra doğduğunu..

*Bedir savaşında Müslümanların iki atlısı olup diğerlerin piyade olduğunu. Süvari olanların Mikdad bin Amr(r.a) ile Mersed bin Ebî Mersed(r.a) olduğunu. Bazı ravilerin bir üçüncü olarak Zübeyir bin Avvam'ı(r.a) eklediklerini..

Kaynaklar

1- Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Cilt: 2, Erkam Yayınları, İst. 1981

2-Abdurrahim Zapsu, Büyük İslam Tarihi, 2. Cild, M. Sıralar Matbaası-İst. 1957

3- M. Asım Köksal, İslam Tarihi-, 9. Cilt, Şamil Yayınevi-İst. Tarihsiz.

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

Duhân, 3

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI