Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-12

Hz. Muaviye(r.a) zamanında İstanbul’un fethi için boğaz önlerine gelen İslam ordusu içinde ashab-ı kiramdan da 33 kişi olduğunu.. Selman-ı Farisi(r.a) hazretlerinin Müslüman olmadan önce isminin Mâbih olup, babasının İran’da zengin bir toprak ağası olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-16 00:33:01

Hz. Muaviye(r.a) zamanında İstanbul'un fethi için boğaz önlerine gelen İslam ordusu içinde ashab-ı kiramdan da 33 kişi olduğunu..

Selman-ı Farisi(r.a) hazretlerinin Müslüman olmadan önce isminin Mâbih olup, babasının İran'da zengin bir toprak ağası olduğunu..

İbn-i Hacer'i Askalani'nin nakline göre Hz. Selman'ın(r.a) vefat ettiğinde yaşının 250'yi geçtiğinde ittifak olduğunu..Kendisinin Hz. Osman'ın hilafeti devrinde Hicri 35 senesinde, İran'ın Medayin şehrinde vefat ettiğini..

Peygamberimizin hizmetkarı Enes bin Malik(r.a) künyesinin Ebu Hamze olduğunu.. Bu künyenin verilmesinin sebebinin Hz. Enes'in bir gün Hamze denilen bir tür baklayı toplarken, Allah Rasulü(Sallalahu aleyhi ve sellem) tarafından görülerek "Hamze'nin babası" manasına "Ebu Hamze" buyrulduğunu..

 Hz. Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) Uhud günü düşmanlara 1000 tane ok attığını..

Hz. Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) Aşere-i Mübeşşere arasında son vefat eden zat olduğunu.. Vefat ederken, Bedir'de düşmanla yaka paça olduğu zaman üzerinde olan eski bir cübbesiyle kefenlenmesini vasiyet buyurduğunu..

Rasul-i Ekrem'in(Aleyhissalatu vesselam) ashab-ı arasında sadece Saad bin Ebi Vakkas'a(r.a); "anam babam sana feda olsun" iltifatında bulunduğunu..

Hz. Enes bin Malik(r.a)'in üvey babası Ebu Talha(r.a) Hazretleri'nin yiğitliğini anlatma babında Nebiyy-i Zişan'ın(Sallallahu aleyhi ve sellem); "Ebu Talha'nın asker içinde gazada bir haykırması yüz dilâverin harbinden daha hayırlıdır" buyurduğunu..

Enes bin Malik'in(r.a); "Resulullah(Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında Ebu Talha savaşta gücünü korumak düşüncesiyle hiç nafile oruç tutmazdı. Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) irtihali üzerine Ebu Talha'yı hiç oruçsuz görmedim. Yalnız Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutmazdı" dediğini..

Ebu Hureyre(r.a)'nin Müslüman olmadan evvel isminin Abdüşşems iken, İslam'a girince Abdullah ismini aldığını..

Uhud harbinin en hengâmlı anında dağılan İslam ordusunun bir taraftan toparlanmaya çalışırken diğer yandan Allah Resulünü(aleyhissalatu vesselam) aradıklarını. Bu heyecanlı anda Peygamber Efendimizi(Sallalahu aleyhi ve sellem) ilk gören zatın Kâ'b Bin Malik(r.a) olduğunu..

Abdullah ibn-i Mesud hazretlerinin(r.a) Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) mübarek ayakkabılarını taşıdığı için "sahibü'l naleyn" mübarek yastıklarını taşıdığı için "sahibü'l visâd" ve abdest ibriklerini taşıdığı için de "sahibü'l mathara" isimlerini aldığını..

İbn-i Mesud hazretlerinin çok zayıf ve nahif olduğunu. Bir keresinde bir indirmek için bir ağaca çıktığında, bacaklarının zayıflığından dolayı ashab arasında gülüşmelerin olduğunu. Bunun üzerine Nebiler Serveri'nin (aleyhissalatu vesselam); "Niçin gülersiniz? O zâta ki kıyamet gününde sevab mizanında Uhud dağından ağırdır" buyrulduğunu..

Hz. Aişe(r.a)'nin; "Ensardan üç zat vardır ki, fazilet cihetiyle Ensar arasında kendilerinin fevkinde kimse sayılamazdı. Üçü de Ben-i Eşhel'dendir. Onlar da; Sa'd bin Muaz, Üsseyyid bin Hudayr ve Abbad bin Bişr"dir buyurduğunu..

Genç sahabelerden Zeyd bin Sabit(r.a) hakkında Allah Resulü(Sallallahu aleyhi ve sellem)'nün; "Bu ne iyi çocuktur" buyurduğunu..

İbn-i Esir'in beyanına göre Hz. Hüseyin'in(r.a) 25 defa yürüyerek hacca gittiğini..

 Muhacirinden Medine'de ilk vefat eden zatın Osman bin Mazun(r.a) olduğunu..

 Cerir bin Abdullah el Beceli(r.a) hazretlerinin simaca çok yakışıklı olduğunu. Hz. Ömer(r.a)'in; "Cerir bu ümmetin Yusuf'udur" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Erkam Yayınları, İst. 1981

2- Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Cilt: 2, Erkam Yayınları, İst. 1981

3-Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed Ve Hayatı-D.İ. B. Yayınları-Ankara-1971

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI