Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-10

Peygamber Efendimiz’e iman etmiş şairlerden Hasan bin Sabit(r.a)’ın Hazrec kabilesinden bir Ensari olup, 60 yaşında İslam ile şereflendiğini ve 120 yaşında vefat ettiğini.. Kendisinin babası, dedesi ve dedesinin babasının da hep 120 sene hayat sürdürdüklerini..Yine Muallaka şairlerinden Lebid bin Rebiate’l Amiri’nin de 60 yaşında Müslüman olup 120 yaşında vefat ettiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-02-15 12:38:59

*Peygamber Efendimiz'e iman etmiş şairlerden Hasan bin Sabit(r.a)'ın Hazrec kabilesinden bir Ensari olup, 60 yaşında İslam ile şereflendiğini ve 120 yaşında vefat ettiğini.. Kendisinin babası, dedesi ve dedesinin babasının da hep 120 sene hayat sürdürdüklerini..Yine Muallaka şairlerinden Lebid bin Rebiate'l Amiri'nin de 60 yaşında Müslüman olup 120 yaşında vefat ettiğini..

*Sad bin Muaz(r.a) vefat ettiğinde Cebrail(a.s)'ın Resul-i Ekrem'e( aleyhissalatu vesselam) gelerek bu elim vefatı şöyle haber verdiğini; "Ya Muhammed bu abd-i salih kimdir ki, vefatıyla semanın kapıları açıldı ve Arş-ı Rahman titredi. " Yine bu cenazeyi teşyi için o güne kadar hiç arza inmemiş bulunan 70 bin meleğin yeryüzüne indiğini..

* Hz. Ebubekir(r.a)'in iman ettiği gün elinde 40 bin dirhem veya dinar malı olduğunu. Bu büyük zatın bu malı Allah yolunda harcaması sonucu hicret ettiğinde elinde sadece beşbin dirhem veya dinarı kaldığını…

*Kendisi sahabi olduğu gibi, oğlu, torunları ve torununun oğlu olmak üzere üç batınının sahabe olduğu tek kişinin Hz. Ebubekir efendimizin babası Ebu Kuhafe olduğunu..Mekke fethinde iman eden bu zatın Hz. Ömer(r.a)'ın hilafeti sırasında 97 yaşında âlem-i cemâle intikal ettiğini..

*Ammar bin Yasir'in(r.a) aslen Yemenli olduğunu..

* Kanları Harem-i Şerif'e dökülen ilk şehidin Haris bin Ebî Hâle(r.a) olduğunu..

* Sahabe-i Kiram'ın iki kafile halinde Habeşistan'a hicret ettiklerini. İlk hicret eden kafilenin 11 erkek 4 kadın olmak üzere 15 kişi olup bu kafilenin reisinin Osman Bin Maz'un(r.a) olduğunu.. Bu kafilenin orada iyi karşılanması üzerene sayıları seksenden az olmayan ikinci bir hicret kafilesinin yola çıkarıldığını ve bu kafilenin reisinin de Hz. Cafer bin Ebu Talip olduğunu..

Kaynaklar

Ahmed Naim, Kamil Miras, Tecrid-i Sarih Şerhi, 2. Cilt-D.İ. B. Yayınları-Ankara-1982

 Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed'in Hayatı- D.İ. B. Yayınları-Ankara-1971

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI