Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-9

İbn-i Ebi Müleyke’nin; “Peygamber ashabından otuz zata yetiştim. Hepsi de münafık olmaktan korkuyorlardı” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-01-07 06:57:13

*İbn-i Ebi Müleyke'nin; "Peygamber ashabından otuz zata yetiştim. Hepsi de münafık olmaktan korkuyorlardı" dediğini..

*Buhari'nin rivayetine göre, sahabeden Cabir bin Abdullah'ın(r.a) Abdullah bin Üneys(r.a)'den bir tek hadisi öğrenebilmek için bir ay uzaklıkta mesafeye gittiğini..

*İkdü'l Ferid adlı eserin müellifi İbn-i Abd-i Rabbih'in Utbi'den rivayetine göre İslam ordularının ilk İstanbul kuşatmasına katılan Eba Eyyub Ensari(r.a) hazretlerinin ordu Haliç'e vardığı sırada rahatsızlandığını, bunun üzerine, vefat ettiğinde kendisini İstanbul surlarına en yakın nereye gömülebilirse oraya götürülmesini isteyip, şöyle dediğini; "Rasulullah(Sallallahu aleyhi ve sellem)'den işittim: "Kostantiniyye sûrunun dibinde sâlih bir kimse defnolunacaktır" buyurdu. Umarım o salih kişi ben olayım."

*Hz. Ömer(r.a)'ın ileri sürdüğü bir görüş ve önerinin inen vahy ile teyid ve takviye buyrulması demek olan "Tevafukat-ı Ömer'in 11 defa ve bazı âlimlerce 22 defa vaki olduğunu…

Bu konuda Abdullah İbn-i Ömer(r.a)'ın; "Hiçbir konu ortaya çıkmamıştır ki, insanlar bir türlü Ömer(r.a) bir türlü reyde bulunmuş olsunlar da, Kur'an, Ömer'in dediğine uygun olarak nazil olmuş olmasın" dediğini..İbn-i Hacer-il Askalani bu tevafukların onbeşine vâkıf olduğunu söylerken, İmam Suyuti'nin yirmi bir tanesini naklettiğini..

*Veda haccında Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'in berberinin Ma'mer bin Abdullah(r.a), Hudeybiye'de ise Hırâş bin Umeyye (r.a) olduğunu..

* Hz. Enes bin Malik'in(r.a) üvey babası Ebu Talha(r.a) hakkında Rasulullah(aleyhissalatu vesselam)'ın; "Billahi, ordu içinde Ebu Talha'nın yalnızca sesinin işitilmesi, yüz kişinin yardıma gelmesinden daha iyidir" buyurduğunu..

*Medine'de en son vefat eden sahabenin Sehl bin Sad(r.a) olduğunu..

*Peygamber Efendimizin amcaoğlu Abdullah İbn-i Abbas(r.a)'ın Allah Rasulüne simaen çok benzediğini. Hatta Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra gelen insanlara, "İşte bak buna benzerdi" diye onu gösterdiklerini..

Kaynaklar

1- Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi-1. ve 2. Ciltler-Ahmed Naim Bey-D.İ.B. Yayınları-Ankara-1987

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI