Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-9

İbn-i Ebi Müleyke’nin; “Peygamber ashabından otuz zata yetiştim. Hepsi de münafık olmaktan korkuyorlardı” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-01-07 06:57:13

*İbn-i Ebi Müleyke'nin; "Peygamber ashabından otuz zata yetiştim. Hepsi de münafık olmaktan korkuyorlardı" dediğini..

*Buhari'nin rivayetine göre, sahabeden Cabir bin Abdullah'ın(r.a) Abdullah bin Üneys(r.a)'den bir tek hadisi öğrenebilmek için bir ay uzaklıkta mesafeye gittiğini..

*İkdü'l Ferid adlı eserin müellifi İbn-i Abd-i Rabbih'in Utbi'den rivayetine göre İslam ordularının ilk İstanbul kuşatmasına katılan Eba Eyyub Ensari(r.a) hazretlerinin ordu Haliç'e vardığı sırada rahatsızlandığını, bunun üzerine, vefat ettiğinde kendisini İstanbul surlarına en yakın nereye gömülebilirse oraya götürülmesini isteyip, şöyle dediğini; "Rasulullah(Sallallahu aleyhi ve sellem)'den işittim: "Kostantiniyye sûrunun dibinde sâlih bir kimse defnolunacaktır" buyurdu. Umarım o salih kişi ben olayım."

*Hz. Ömer(r.a)'ın ileri sürdüğü bir görüş ve önerinin inen vahy ile teyid ve takviye buyrulması demek olan "Tevafukat-ı Ömer'in 11 defa ve bazı âlimlerce 22 defa vaki olduğunu…

Bu konuda Abdullah İbn-i Ömer(r.a)'ın; "Hiçbir konu ortaya çıkmamıştır ki, insanlar bir türlü Ömer(r.a) bir türlü reyde bulunmuş olsunlar da, Kur'an, Ömer'in dediğine uygun olarak nazil olmuş olmasın" dediğini..İbn-i Hacer-il Askalani bu tevafukların onbeşine vâkıf olduğunu söylerken, İmam Suyuti'nin yirmi bir tanesini naklettiğini..

*Veda haccında Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'in berberinin Ma'mer bin Abdullah(r.a), Hudeybiye'de ise Hırâş bin Umeyye (r.a) olduğunu..

* Hz. Enes bin Malik'in(r.a) üvey babası Ebu Talha(r.a) hakkında Rasulullah(aleyhissalatu vesselam)'ın; "Billahi, ordu içinde Ebu Talha'nın yalnızca sesinin işitilmesi, yüz kişinin yardıma gelmesinden daha iyidir" buyurduğunu..

*Medine'de en son vefat eden sahabenin Sehl bin Sad(r.a) olduğunu..

*Peygamber Efendimizin amcaoğlu Abdullah İbn-i Abbas(r.a)'ın Allah Rasulüne simaen çok benzediğini. Hatta Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra gelen insanlara, "İşte bak buna benzerdi" diye onu gösterdiklerini..

Kaynaklar

1- Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi-1. ve 2. Ciltler-Ahmed Naim Bey-D.İ.B. Yayınları-Ankara-1987

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI