SÖZÜN GÜCÜ-YUSUF ALAN-NESİL YAYINLARI-İSTANBUL-2004

Kalplerin frekansı birbirine ne kadar yakınsa, kastedilen ve idrak edilen manalar da o kadar benzer oluyor. Demek ki manaların ikiz olması için kalplerin ikiz olması gerekmektedir. Bu da ne kadar mümkündür acaba? … S. 19


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-12-31 15:00:08

 

Kalplerin frekansı birbirine ne kadar yakınsa, kastedilen ve idrak edilen manalar da o kadar benzer oluyor. Demek ki manaların ikiz olması için kalplerin ikiz olması gerekmektedir. Bu da ne kadar mümkündür acaba? … S. 19

Kastedilen mana ile söylenilen söz arasındaki fark, ruhun mahiyetinden kaynaklanır. Ruh ne kadar berraksa, mana da o kadar açıktır. S. 20

Gerçekten de anlamak ve anlatmak için bir karakter eğitimi ve ruh terbiyesi gereklidir. Ancak bundan sonra zihin saflaşır, niyet durulaşır ve kalp de hüşyar hâle gelir. S. 24

Haklı ve ihlâslı olanın sözü güçlü olur. Doğruluk ve hasbîlikten uzak olanların sözleri ise fasih ve beliğ olsa da tesirsizdir; zihne uğrar geçer. Belki hayret uyandırır; fakat kalpleri aydınlatamaz, hayatları değiştiremez. S. 25

Sözün gücü, özün gücüne bağlıdır. Bunun için de önce âcizlik ve fakirlik hissedilmelidir. Umulur ki bu hisler samimî bir dua olur da Allah onu kabul eder: "Ya Rab! Öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz." S. 26

…Kalp, dilin ucunda olmamalı; dil, kalbin gerisinde olmalıdır. Her doğruyu her yerde söylememek için dil, kafadan büyük ve uzun olmamalı, kalbin emrine girmelidir. Gıybetten kaçınmak için de bu gereklidir. S. 28

…Anlamak için tecrübe gereklidir; ancak bu tecrübeler sadece maddî değil, manevî de olmalıdır. S. 38

Kur'an'da insicamın oryantalistler ve uzantıları tarafından tenkit edilen tarafı, hazflardır. Yani "mevzudan mevzuya atlamalar olduğu, yapılan hazflar yüzünden insicamın bozulduğu" iddia edilmektedir. Bu çürük iddia, Kur'an'ı beşer kelâmı zannetmekten kaynaklanır. Kur'an, beşer beyanındaki gibi basit bir insicam taşımaz. Onda fazlalık yoktur. Mevzudan mevzuya geçilirken, muhataplarını tefekküre sevk etmek için bazı yerlerde hazflar yapılır. Ancak bu hazflar kesinlikle idrake ve fehme zarar vermez. S. 43

Mananın kaynağı (…) maneviyattır. Kulak ve gözlerin ötesine geçen manalar, metafizik olgunluğa erişmiş insanlardan sudur eder. O hâlde, bir müellifin maneviyatı ne kadar kuvvetliyse, onun beyan ettiği metin de o kadar insicamlı olabilir. S. 55

Manalar, maneviyattan kopuk yorumlandıkça sığlaşırlar.
Kim bilir birkaç damla gözyaşının semiyotik değeri ne kadardır? S. 73

Belki de şu anda en büyük eksikliğimiz, dilimizdeki kelimelerin semantik alanlarını misallerle, detaylı bir şekilde çizen, hatalı kullanımlara ve nüanslara dikkat çeken sözlüklerimizin olmamasıdır. S. 80

"Uluslar arası ilişkiler"de ve "eğitim", "medya", "siyaset", "ekonomi" gibi sahalarda dilin önemi gittikçe artmaktadır. İletişim, ulaşım, koordinasyon ve meşverette dilin tesirli rolü ihmal edilirse, evrensel tebliğ ve temsillerde bulunmak mümkün olmayacaktır. S. 86

Peşin hükümler müşterek bir sosyal idrak ürünüdür. Bu tür ürünlerin insanlara nasıl tesir ettiği, fertlerin duydukları, gördükleri veya okudukları peşin hükümler yüzünden zihnî model ve şemalarını nasıl değiştirdikleri, araştırılmayı bekleyen hassas konulardır. S. 108

Beyanlardaki stratejik manevralardan birisi de peşin hükümlerin inkâr edilmesidir. Bu inkâr, özellikle son yıllarda, sözlü ve yazılı beyanlarda hiç ihmal edilmemektedir. McConahay, Kinder ve Jacobson gibi araştırmacılar, bu inkâr çeşidini "yeni ırkçılık" olarak isimlendirmektedir. S. 153

İnsanların kalplerinde olmayan şeyleri söylemeleri, bazı kültürlerde adiyattandır. Söyledikleriyle kastettikleri arasında bariz bir çelişki olmasına rağmen insanlar, "medenî" iletişimlerine hiç sıkılmadan devam etmekte, samimiyetten uzak bu tür ifadelerden ise çok az insan rahatsız olmaktadır. Zaten beyanlara, fiillere ve tavırlara bakarak niyetleri anlamak, yani bir bakıma kalpleri okumak hiç de kolay değildir; ferase ve takva ister. S. 154

Günümüz toplumlarındaki eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı postmodernizm modasının ve diğer "post" akımların tesiriyle akademisyenlerin sahip oldukları "kinizm", koydukları mesafe ve yaptıkları bilimperest yorumlar, kayıtsızlık ve vurdumduymazlığın alâmetleridir. S. 157

Bir metni anlamak için büyük miktarda sosyokültürel "dünya" bilgisine sahip olmak gereklidir. Gerçekten de bu bilgiler olmadan cümleler arasındaki insicam ilişkilerini tanımlamak veya makro yapıları kurmak, çoğu zaman mümkün olmamaktadır. S. 167

…Oryantasyon, konular, problemler ve meselelerin seçiminde beyan tahlili, kendine has akademik tarzıyla, sosyal tartışmalara aktif olarak iştirak etmeli ve kendilerine pahalıya mâl olacaklardan ziyade, en çok muhtaç olanlara hizmet edecek şekilde araştırmalar yapmalıdır. S. 178

İdeolojilere ait sosyolojik, hatta psikolojik teorilerin en önemli eksikliklerinden biri, dâhilî yapı veya düzenlemeleri hakkında yapılan kesin izahlardır. S. 271

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

*İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI