RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, genel olarak yüce kitabımız hakkında son derece mühim bilgiler içeriyor. Uzmanlık sahası tefsir olan, hem akademik kariyere, hem medrese geleneğinin ilmi-irfani boyutuna sahip değerli hocamız Niyazi Beki beyefendi, akıcı ve sürükleyici bir kitabı dilimize kazandırmış. “Arus-ul Kur’an” “Kur’an’ın süsü, gelini” tabir eden Rahman Suresi ışığında, Kur’an diline, vahy terminolojisine ait birçok meseleyi anlamamıza vesile olan bu eser için hocamıza şükran borçluyuz.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-12-08 04:52:25

Eser Adı: Rahman Suresi

Müellif: Dr. Niyazi Beki

Yayınevi:Nesil Yayınları

Kur'an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Suresi Tefsiri, genel olarak yüce kitabımız hakkında son derece mühim bilgiler içeriyor. Uzmanlık sahası tefsir olan, hem akademik kariyere, hem medrese geleneğinin ilmi-irfani boyutuna sahip değerli hocamız Niyazi Beki beyefendi, akıcı ve sürükleyici bir kitabı dilimize kazandırmış. "Arus-ul Kur'an" "Kur'an'ın süsü, gelini" tabir eden Rahman Suresi ışığında, Kur'an diline, vahy terminolojisine ait birçok meseleyi anlamamıza vesile olan bu eser için hocamıza şükran borçluyuz.

"Birinci Bölümde, Rahman Suresinin açıklamasına yer verilmiştir. Açıklamalarda, değişik klâsik tefsir kaynakla­rından istifade cihetine gidilmiş ve dirayet tefsiri çerçeve­sinde, sonradan ilmî değeri ortaya çıkmış birtakım yeni bilgilere de yer verilirken ilmî ve objektif ölçülere azamî derecede riayet edilmeye çalışılmıştır.

İkinci Bölüm ise, surenin önemli bir ayrıntısı sayılabilen "Rahman Suresinde celâl ve cemal sıfatlarının paralel­liği"ne tahsis edilmiştir. Ayrıca "Mesanî Sırrı" ve "Rahman Suresinde İkili Anlatım Sistemi" şeklindeki alt başlıklarda "ikili sistem" yansımalarına dikkat çekilerek, insan ve cin ikilisine hitap eden Rahman Suresinde, kâinatın değişik parçalarından örneklerin ikişerli olarak ilâhî ilim, kudret ve merhametin birer yansıması şeklinde ortaya kondu­ğuna işaret edilmiştir"

"Arusu'l-Kur'an" ın bir anlamı da "celâl ve cemal sıfat­larının sahibi, Rahman ve Rahîm olan Allah'ın yarattığı dünya ve ahiret mamullerinin en güzel bir şekilde sergi­lendiği sure" demektir. Bu yönüyle Rahman Suresi, Kur'an'ın güzelliklerini yansıtan kutsî bir vitrin hükmün­dedir." Buyrun bu kutsi vitrinde dikkat ve titizlikle süslenmiş bir Kur'an coğrafyası yolculuğuna..

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI