ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

Hz. Osman ‘ın(r.a) hilafeti sırasında Bizans’ın Kuzey Afrika valisi Cercis ile görüşen Abdullah İbn-i Abbas’ın(r.a) zihninin berraklığı, fikirlerinin kuvveti ve irfanının genişliği ile Rum heyetini şaşkına çevirdiğini ve “Bu adam


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-10-23 08:03:50

*Hz. Osman 'ın(r.a) hilafeti sırasında Bizans'ın Kuzey Afrika valisi Cercis ile görüşen Abdullah İbn-i Abbas'ın(r.a) zihninin berraklığı, fikirlerinin kuvveti ve irfanının genişliği ile Rum heyetini şaşkına çevirdiğini ve "Bu adam Arapların en büyük alimidir" demelerine sebeb olduğunu..

*Hz. İbn-i Abbas'ın(r.a) fetvalarının Halife Memun devrinde bir araya getirildiğini ve yekunun 20 cildi bulduğunu..

*Tabiinden olup beş yüz sahabi ile görüştüğü bilinen Tâvus lakaplı Abdurrahman-ı Yemani'nin; "Bir mesele üzerinde mübahase ve ihtilaf oldu mu, İbn-i Abbas'ın sözü o ihtilafa nihayet verirdi" dediğini…

*Fıkıh ilminin kurucularından olan Abdullah İbn-i Mesud(r.a) Hanefi fıkhının temel taşı olduğunu..

*Hanefi fakihi İmam Muhammed'in Kitâbul Asar'da Ashabın fıkıhta en derinleşmiş olanlarını şöyle zikrettiğini; Hz. Ali, Ubeyy bin Kab, Ebu Musa Eş'ari, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud(r. anhüm)

*İmam Şabi'ye göre, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit ve İbn-i Mesud'un (r. anhüm)ümmetin faydalandığı ve en zor fıkhi meseleleri hallettiklerini..

* Kufe'de yerleşen Abdullah bin Mesud(r.a) hazretlerinin birçok allame yetiştiren bir insan fabrikasına dönüştüğünü. Bu talebeler arasında en mümtazının ise Alkame bin Kays'ın olduğunu. Hatta o zaman insanlarının "Haydi, oturması-kalkması, duruşu ve davranışları ile insanların Abdullah İbn Mes'ûd'a en çok benzeyeninin yanına gidelim" dediklerini..

Kaynak

1- Asr-ı Saadet(2. cilt)-Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari- terc. Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst-1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Kutlu doğum haftası(13-19 Mayıs) *İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI