ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

Hz. Osman ‘ın(r.a) hilafeti sırasında Bizans’ın Kuzey Afrika valisi Cercis ile görüşen Abdullah İbn-i Abbas’ın(r.a) zihninin berraklığı, fikirlerinin kuvveti ve irfanının genişliği ile Rum heyetini şaşkına çevirdiğini ve “Bu adam


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-10-23 08:03:50

*Hz. Osman 'ın(r.a) hilafeti sırasında Bizans'ın Kuzey Afrika valisi Cercis ile görüşen Abdullah İbn-i Abbas'ın(r.a) zihninin berraklığı, fikirlerinin kuvveti ve irfanının genişliği ile Rum heyetini şaşkına çevirdiğini ve "Bu adam Arapların en büyük alimidir" demelerine sebeb olduğunu..

*Hz. İbn-i Abbas'ın(r.a) fetvalarının Halife Memun devrinde bir araya getirildiğini ve yekunun 20 cildi bulduğunu..

*Tabiinden olup beş yüz sahabi ile görüştüğü bilinen Tâvus lakaplı Abdurrahman-ı Yemani'nin; "Bir mesele üzerinde mübahase ve ihtilaf oldu mu, İbn-i Abbas'ın sözü o ihtilafa nihayet verirdi" dediğini…

*Fıkıh ilminin kurucularından olan Abdullah İbn-i Mesud(r.a) Hanefi fıkhının temel taşı olduğunu..

*Hanefi fakihi İmam Muhammed'in Kitâbul Asar'da Ashabın fıkıhta en derinleşmiş olanlarını şöyle zikrettiğini; Hz. Ali, Ubeyy bin Kab, Ebu Musa Eş'ari, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud(r. anhüm)

*İmam Şabi'ye göre, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit ve İbn-i Mesud'un (r. anhüm)ümmetin faydalandığı ve en zor fıkhi meseleleri hallettiklerini..

* Kufe'de yerleşen Abdullah bin Mesud(r.a) hazretlerinin birçok allame yetiştiren bir insan fabrikasına dönüştüğünü. Bu talebeler arasında en mümtazının ise Alkame bin Kays'ın olduğunu. Hatta o zaman insanlarının "Haydi, oturması-kalkması, duruşu ve davranışları ile insanların Abdullah İbn Mes'ûd'a en çok benzeyeninin yanına gidelim" dediklerini..

Kaynak

1- Asr-ı Saadet(2. cilt)-Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari- terc. Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst-1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI