Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

Hz. Osman ‘ın(r.a) hilafeti sırasında Bizans’ın Kuzey Afrika valisi Cercis ile görüşen Abdullah İbn-i Abbas’ın(r.a) zihninin berraklığı, fikirlerinin kuvveti ve irfanının genişliği ile Rum heyetini şaşkına çevirdiğini ve “Bu adam


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-10-23 08:03:50

*Hz. Osman 'ın(r.a) hilafeti sırasında Bizans'ın Kuzey Afrika valisi Cercis ile görüşen Abdullah İbn-i Abbas'ın(r.a) zihninin berraklığı, fikirlerinin kuvveti ve irfanının genişliği ile Rum heyetini şaşkına çevirdiğini ve "Bu adam Arapların en büyük alimidir" demelerine sebeb olduğunu..

*Hz. İbn-i Abbas'ın(r.a) fetvalarının Halife Memun devrinde bir araya getirildiğini ve yekunun 20 cildi bulduğunu..

*Tabiinden olup beş yüz sahabi ile görüştüğü bilinen Tâvus lakaplı Abdurrahman-ı Yemani'nin; "Bir mesele üzerinde mübahase ve ihtilaf oldu mu, İbn-i Abbas'ın sözü o ihtilafa nihayet verirdi" dediğini…

*Fıkıh ilminin kurucularından olan Abdullah İbn-i Mesud(r.a) Hanefi fıkhının temel taşı olduğunu..

*Hanefi fakihi İmam Muhammed'in Kitâbul Asar'da Ashabın fıkıhta en derinleşmiş olanlarını şöyle zikrettiğini; Hz. Ali, Ubeyy bin Kab, Ebu Musa Eş'ari, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud(r. anhüm)

*İmam Şabi'ye göre, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit ve İbn-i Mesud'un (r. anhüm)ümmetin faydalandığı ve en zor fıkhi meseleleri hallettiklerini..

* Kufe'de yerleşen Abdullah bin Mesud(r.a) hazretlerinin birçok allame yetiştiren bir insan fabrikasına dönüştüğünü. Bu talebeler arasında en mümtazının ise Alkame bin Kays'ın olduğunu. Hatta o zaman insanlarının "Haydi, oturması-kalkması, duruşu ve davranışları ile insanların Abdullah İbn Mes'ûd'a en çok benzeyeninin yanına gidelim" dediklerini..

Kaynak

1- Asr-ı Saadet(2. cilt)-Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari- terc. Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst-1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI