Cevaplar.Org

PEYGAMBER AŞIKI BİR HACI’NIN ŞİİRİ

Ey sârbân, zimamı çek semt-i kûyi yâre, Virane dilde zira yer kalmadı karâre. Bim-i zalâm-ı şebden olma sakın vehm-nâk Ah-ı şerâre bârım hacet mi kor nehâre.


2011-09-21 19:49:58

Ey sârbân, zimamı çek semt-i kûyi yâre,

Virane dilde zira yer kalmadı karâre.

Bim-i zalâm-ı şebden olma sakın vehm-nâk

Ah-ı şerâre bârım hacet mi kor nehâre.

Azurdepây olursa cemmâzın eyleyem ferş,

Dibace-i cebinim şevk ile rehgüzâre.

Ey sârbân-ı müşfik, hiç olmadın mı âşık

Ahesterevlik etme, rahmeyleyip bu zâre

Ben derdmend-i aşkım, her yerde kılmam ârâm,

Tâ vâsıl olmayınca serhâdd-ı kûy-i yâre.

Ol kûy-ı canfezâ kim, ehl-i nazar değişmez.

Dâr-us-sâkine, ya'ni şehr-i Medine,

Mâlişgeh eylemiş hâk pişâni kibâre.

Ol kûy-arş rutbet, kim hâk-ı ıtırnâkin.

Bir seng-i rîzesini bin dürr-i şâhvare.

İzzü şerefle me'va sultan-ı kâmkare,

Sultan-ı mülk-i sermed, mahbub-ı Hak Muhammed.

Kim kulluğu şerefdir şâhân-ı tâcdare,

Ol cümle âlemine mahza âtası Hakkın,

Senden olur olursa, Âsım fakire çare.

Çelebizade Âsım Efendi

Açıklaması

Ey deveci, yuları yâr yurdunun tarafına doğru çek. Zira bu virane gönülde beklemeye tahammül kalmadı.

Gece karanlığının dehşetinden sakın korkma. Çünkü benim ahu eninimden çıkan kıvılcım gündüze ihtiyaç bırakmıyor.

Eğer devenin ayağı bu yolda incinirse ben onun yoluna aşk ile alnımı sereyim.

Ey şefkatli deveci, sen hiç âşık olmadın mı? Ne olur, şu ağlayıp inleyen zavallıya acı da, yavaş yürüyeyim deme.

Ben aşk derdine öylesine düşmüşüm ki, sevgilimin semtine varmadıkça yerimde duramıyorum.

Orası(Medine) öylesine cana can katan bir yerdir ki, gönül ehli o beldenin bir taş kırıntısını çok kıymetli binlerce inciye değişmez.

Ey arşın fevkinde olan yüce makam, senin misk kokan toprağını Cenab-ı Hak büyüklerin yüz sürdüğü mübarek bir yer kılmıştır.

Huzur ülkesi olan şehir, yani Medine-i Münevvere, herkesin kavuşmak için çırpındığı sultanın izzet ve şeref dolu mekânıdır.

Ebediyet mülkünün sultanı, Hakkın mahbubu olan Muhammed(Sallallahu aleyhi ve sellem)! Sana köle olmak taç giymiş sultanlara bile şereftir.

Ey bütün kâinata Hakk'ın rahmet olarak gönderdiği Rasul! Bu Âsım kuluna çare ancak sende bulunur. 

 Kaynak

İdeal Yol

Prof. Dr. M. Esad Coşan

Server İletişim

İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EFENDİM

EFENDİM

Bin Dokuz Yüz Seksen İki yılında İslam’ı seninle bulduk efendim, Tefsir, Fıkıh, Hadis,

DUA -2

DUA -2

Bize- hâlâ- ezâ azâ geliyor Günler, aylar, devirler Allah’m! Dönecek miydi harp meydanına

ÖLÜM-HAYAT DENGESİ

ÖLÜM-HAYAT DENGESİ

Dünya hayatında ölüm hayatı yere serecek Ölüm ötesinde hayat ölümü idam edecek Dar-ı f

ÇARPIK ÇAĞ

ÇARPIK ÇAĞ

Doğru mu, yanlış mı karar sizlerin, Biz aklın durduğu çağda yaşadık. 'Ben dinsizim! ' di

GENÇLİĞE MESAJ

GENÇLİĞE MESAJ

Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle Gaflet üstümüzde kalmasın böyle İmanla yatıp-kalk, ihlâ

GUZ-U MEVİJ

GUZ-U MEVİJ

Fegiler ey fegihler dinleyin siz, Ne söylersem bilin, ezberleyin siz. Ki gerçekten size ben sevg

NERDESİN ADNAN MENDERES?

NERDESİN ADNAN MENDERES?

Zeytin dalları da boynunu bükmüş, Bozulmuş bağları yaprağın dökmüş, Yüce dağlarına

YA RABBİ!

YA RABBİ!

Mahcubum ve de mahzunum Ya Rabbi Çünkü hamdinden âcizim ya Rabbi Mesrurum ve de mutluyum ya R

AH YAZIK

AH YAZIK

Ömrüm boş şeylerle geçti âh yazık! Yarını hiç düşünmedim âh yazık! Hep hevâya bina

ARZ-I MUKADDES

ARZ-I MUKADDES

Kanlı hançer mi o Filistin o ne, bağrında senin. Sana gökler ve zeminler ediyor şimdi enin.

DÜNYA SENİNLE MAĞRUR

DÜNYA SENİNLE MAĞRUR

Dünya seninle mağrur /Dünya sana minnettar İnsanlık denen cevher /Seninle tam payidar Sen olm

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI