ULEMANIN GÖZÜYLE BEDİÜZZAMAN KİTABI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından muhterem Salih Okur beyefendinin bugünlerde çıkması beklenen eserinin Sunuş yazısını kendilerinden izin alarak takdim ediyor, müellifimizi bir kere daha tebrik ediyor, nice güzel te’liflerini daha bizlerle buluşturmasını diliyoruz. Saygılarımızla.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-21 09:26:22

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından muhterem Salih Okur beyefendinin bugünlerde çıkması beklenen eserinin Sunuş yazısını kendilerinden izin alarak takdim ediyor, müellifimizi bir kere daha tebrik ediyor, nice güzel te'liflerini daha bizlerle buluşturmasını diliyoruz. Saygılarımızla. Cevaplar.org 

Bir eserin önsözünün o eserin muhtevasının bir özeti olması icap eder. Ancak Necdet İçel Hocamızın yazdıkları takriz bu işlevi fazlasıyla ifâ ettiğinden, bendeniz bu eserin yazılış gayelerinden kısaca bahsetmek isterim.

1-Öncelikle müminler arasında bir ülfet ve ünsiyeti tahrik etmek. Bilindiği gibi bu zamanın en mühim içtimai bir farzı, vahdet yolunda mümin kalpleri buluşturmak, bunun için çabalamaktır. Bunun bir vesilesi de, büyüklerimizin meşrep ve meslek farkı gözetmeden birbirleri hakkında sena ve takdirlerinin naşiri olmaktır.

Biz bu çalışmamızda bunu yapmaya çalıştık. Yoksa bir şahsı sivriltmek, meşrep ve meslek gayretkeşliği Rabbimize sığındığımız bir husustur.

2-Müminlere bir elin parmakları gibi olduklarını bir defa daha hatırlatmak. Bir büyüğün dediği gibi; "Bu büyük iş ve davayı belli bir zümreye inhisar ettirmek isteyenler, ne kadar yanılıyorlar.! Evet, bütün bir ma'şerî vicdanın uğruna baş koyacağı bu dava, hiçbir zümrenin tekelinde kemâlini bulamayacağı gibi, âlemşümûl hüviyetini de koruyamayacaktır. Mizaçların, meşreplerin oluşturduğu alaylar, taburlar, bölükler, kendilerine has hüviyet, hava ve kabiliyetleri ile define-misâl bu hamûleye omuz verip göğüsledikleri zaman, rahmetle münasebet kurulmuş olacaktır."

Bu kitapta bunu hatırlatmak da istedik. İttihad bilmeye bağlıdır. İttihad cehaletle olmaz. Şuurlu olarak İslam davasının büyüklerini ve onların birbirine muhabbetlerini bilmenin istikbalimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Buna işaret sadedinde "Dokuz Nükte Risalesi"nde merhum Şeyh Nurullah Cezeri hazretleri ne güzel der; "Evet bu iki gurup(nur talebeleri ve tarikat ehli) kendilerinin ayrı olduklarını zannetseler bile aslında netice itibarıyla birleşmektedirler.

Nasıl ki birbirlerine yakın oldukları halde gözlerini kaybetmiş iki kişi, aralarında yüksek dağlar, kilometrelerce mesafe, geniş ovalar ve sahralar olduğunu zannederler. Fakat birbirlerine yakınlıklarını ve bulundukları yerde yalnız olduklarını hissedince birbirlerine alışırlar, yakınlık duyarlar ve sevişirler. Hele bunlar bir memeden süt emmiş iki kardeş olursa..Çünkü onlar tek bir vücud, tek bir ruh ve tek bir kalb gibi olurlar. Ne önlerinden, ne arkalarından batıl ve asılsız şeyler onlara ulaşamaz, onları rahatsız edemez."

3-Bir de bu çalışmanın Üstad Bediüzzaman'a bakan iki yönü var.

a-Bilindiği gibi, 1925'lerden beri bu ülkede Bediüzzaman hakkında korkunç bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon hakimdir. Bunun sebepleri çoktur. Ama en önemli sebebi Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadelerinde saklı gibime gelir; "Otuz sene evvel Dâr-ül Hikmette a'za iken, bir gün arkadaşımızdan ve Dâr-ül Hikmet a'zasından Seyyid Sa'deddin Paşa dedi ki: "Kat'î bir vasıta ile haber aldım; kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi, senin bir eserini okumuş. Demişler ki: "Bu eser sahibi dünyada kalsa, biz mesleğimizi yani zındıkayı, (dinsizliği) bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız." diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et." Ben de "Tevekkeltü Alallah, ecel birdir, tagayyür etmez" dedim. İşte bu komite, otuz sene belki kırk seneden beri hem tevessü' etti, hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. İki defa imha için hapse ve on bir defa da beni zehirlemeye çalışmışlar."

Bu müthiş bilgi kirliliğinden değil avam halk, bazı şuurlu dindarlar da bir nebze etkilendiğinden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu.

b- Risale-i Nur müellifinin, evvela medrese hocası olması sebebiyle, ilk önce medrese hocalarının hizmete sahip çıkmasını istediğini eserlerde görüyoruz. Mesela "Risale-i Nur, medreseden çıkmış, ilim içinde hakikate yol açmış. Hakikî sahipleri ve taraftarları medreseden çıkan hocalar olduğuna binaen."

"Ehl-i medresenin ve hocaların hakikî malı olan Risale-i Nur."

 "Konya âlimleri, medresenin mahsulü ve herkesten evvel hocaların malı olan Risalet-ün Nur'a sahib çıkmağa başlamışlar. İnşallah başka hocaları da intibaha sevk edecekler" beyanları gibi..

 İşte bu çalışmamızla "medrese ehli" ve "tekye ehli"nin Risale-i Nur'a ve müellifine sahip ve hâmi ve müzahir olmalarına bir işaret ve bir dua olsun istedik.

Bu eserin hazırlanmasında birçok kişiye teşekkür borcumuz var. İsimleri burada sayılamayacak kadar fazla. Bir kısmının, eser hazırlanırken vefat etmeleri bizim için bir hicran oldu. Cenab-ı Hak hepsini en güzel mükâfatlarla mükâfatlandırsın. Ayrıca Kayıhan Yayınevi yetkililerine her şey için teşekkürü bir borç bilirim. Salih Okur

CEVAPLAR.ORG SİTESİ

Bu çalışmamızın ilk nüvelerinin atıldığı cevaplar.org sitemizi de kısaca bu vesile ile tanıtmak isterim. Yaklaşık on senedir internette hizmet vermeyi sürdüren sitemiz, Ehl-i Sünnet şemsiyesi altında bütün meslek ve meşreplere sevgiyle kucak açan bir anlayışla, bir avuç idealist arkadaş tarafından kuruldu.

İslami konularda sorulara cevap bulmayı hedefleyen sitemiz bünyesinden şimdiye kadar üç kitap okuyucularla buluştu;

1-Rasulullah Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?-Salih Okur-Kayıhan Yayınları

2-Hanım Sahabiler-Nurgül Dere- Kayıhan Yayınları

3-Hocalarımız Konuşuyor- Salih Okur-Nun Yayıncılık

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Babnirli mele Abdullah, 2013-01-05 06:32:59

Muhterem kardeşim, Salih Okur, Kalbî ve ruhî selamlarımı irsal eder, HZ. Bediüzzaman’la ulema arasındaki ilmî şahadet tespitinize şükranlarımı takdim ederim. Böyle mühim hizmetin çerçevesini çizme külfetine mazhar olmak ve idameye meyil göstermek tasdik babında büyük himmet işaretidir. Allah devamı için muininiziz olsun. Babnirli mele Abdullah

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Deniz Ö. Öztürk, 2011-10-17 13:40:35

İyi Günler, Risaleler her derde veya her soruna kısa ve net çözümler getiriyor.Hatta bilimi sevip de bilim yapmak ve araştırma yapmak isteyen insanlara(araştırmacılara) yol açtığı ve hatta bu işi bile kolaylaştırdığı yaşanan olay ve hayatlarla ispatlanmıştır.Ayrıca bu kitaplar insanların psikolojisini bile korumakta(bozulmuş bile olsa).

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Memluk, 2011-10-16 09:33:32

Maşallah ilk defa okudum nurlar birkez daha isbatladı kendini Maşallah Barekallah...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2011-09-22 09:40:24

Kitabımız 21 Eylül tarihinde yayınlanmıştır. Çıkış tarihini soran kardeşlerimize bildirir, teşekkürlerimi arz ederim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan kayapalı, 2011-09-05 10:00:13

İnşallah değişik meşrep ve meslekdeki ulemanın gözüyle Bediüzzamanının daha iyi anlaşılmasına vesile olursunuz.Allah razı olsun...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mehmet Gürler, 2011-08-31 15:35:41

"Ulemanın gözüyle Bediüzzaman" isimli eserin bir boşluğu dolduracağına ve büyük hizmet ifa edeceğine inanıyorum. Bu çalışmasından dolayı değerli Salih Okur'u tebrik ediyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Yasin Doğru, 2011-08-25 07:48:02

Kıymetli hocam hayırlı olsun. Gün olarak ne zaman çıkacak bilgilendirebilirseniz seviniriz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

yusuf h, 2011-08-24 16:24:39

Muhterem Efendim, hayırlı olsun. Rabbim niceleri için kaleminize kuvvet, sizlere muvaffakiyet versin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Murat Akbulut, 2011-08-23 19:22:25

Hayırlı hizmetlere vesile olursunuz inşaallah.Site olarak yayın çizginizi çok beğeniyorum. İçerik olarak dopdolu bir site. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.Çalışmalarınızda muvaffakiyetler dilerim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

Mukaddime Buraya, her zaman yapılan kadınları övücü klasik sözlerle başlamayacağım. Zira

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Muhterem üstadım Prof. Dr. Niyazi Beki hocamın "El Münebbihat' ismiyle müsemma eserini mütala

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI