Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

Resul-u Ekrem(aleyhissalatu vesselam)tarafından Hz. Talha bin Ubeydullah’a(r.a) Uhud’da yaptığı kahramanlıklarından dolayı “Hayırlı Talha” Tebük gazvesinde orduyu teçhiz için mal ve servetini ortaya dökmesinden dolayı da “Feyyaz”(Feyizli) lakaplarının verildiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-21 09:16:06

Resul-u Ekrem(aleyhissalatu vesselam)tarafından Hz. Talha bin Ubeydullah'a(r.a) Uhud'da yaptığı kahramanlıklarından dolayı "Hayırlı Talha" Tebük gazvesinde orduyu teçhiz için mal ve servetini ortaya dökmesinden dolayı da "Feyyaz"(Feyizli) lakaplarının verildiğini..

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) asıl adının Abdi Amr olup bu ismin Müslüman olunca Rasulullah(aleyhissalatu vesselam) tarafından Abdurrahman olarak değiştirildiğini..

Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın Allah Rasulü(Sallalahu aleyhi ve sellem) ile yaşıt olduğunu..

Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın cenazesi kabre götürülürken Saad bin Ebu Vakkas'ın ona hitaben "Ey koca dağ" diye hitapta bulunduğunu..

İbn-i Asakir'in bir rivayetine göre Saad bin Ebu Vakkas'ın müslüman olduğunda 17 yaşında olduğunu..

Hz. Ali(r.a)'ın fitneler döneminde tarafsız kalıp, inzivaya çekilen Saad bin Ebu Vakkas(r.a) ve İbn-i Ömer(r.a) için; "Saad ve İbn-i Ömer ne iyi hareket ettiler. Onların bu hareketi kusur ise, bu affedilecek küçük bir kusurdur. Fakat onların bu hareketi iyilik ise, bu ne büyük ve ne şayan-ı şükran bir iyiliktir" buyurduğunu..

Saad bin Ebu Vakkas(r.a) Uhud günü Nebiyyi Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin yüzünü yaralayan kardeşi Utbe'ye "Vallahi Utbe, elime düşersen senin kanını su gibi akıtırım" diye haykırdığını..

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..

Bedir harbiyle alakalı nazil olan ayetlerden Mücadele Suresi 22. Ayetinde mealen şöyle buyrulduğunu; "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir." Müfessirlere göre "Allah uğrunda babalarına ehemmiyet vermeyenlerden maksad, o gün babasını savaş meydanında öldüren Ebu Ubeyde'ye, "oğulları" ifadesiyle o gün müşrik oğlu Abdurrahman'ın üzerine yürüyen Hz. Ebubekir'e, "kardeşleri" ifadesiyle kardeşi Ubeyd bin Umeyr'i katleden Musab bin Umeyr'e, "akrabaları" ifadesiyle o gün savaş meydanında dayısı Asım bin Hişam'la dövüşüp onu yere seren Hz. Ömer'e işaret edildiğini..

Hz. Hamza'nın(r.a) Mekke'deki kardeş edinme sırasında Peygamber Efendimiz tarafından Zeyd bin Harise(r.a) ile kardeş yapıldığını ve Hz. Hamza'nın bu kardeşini çok sevdiğini..

Hz. Aişe(r.a)'ın "Resul-i Ekrem Zeyd bin Harise'yi bir işle görevlendirdiğinde onu muhakkak o işin başında bulundururdu" dediğini..

Mute gazvesi için gönderilen ordunun komutanlığına Hz. Zeyd bin Harise'nin getirilmesine itiraz eden Hz. Cafer(r.a)'e Resul-i Zişan Efendimizin (aleyhissalatu vesselam); kaşlarını çatarak "Haydi vazifeni ifa et. Sen neyin hayırlı olduğunu bilmezsin" buyurduğunu..

Kaynak

1-Asr-ı Saadet(1. ve 2 ciltler)-Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari- terc. Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst-1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI