Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

Resul-u Ekrem(aleyhissalatu vesselam)tarafından Hz. Talha bin Ubeydullah’a(r.a) Uhud’da yaptığı kahramanlıklarından dolayı “Hayırlı Talha” Tebük gazvesinde orduyu teçhiz için mal ve servetini ortaya dökmesinden dolayı da “Feyyaz”(Feyizli) lakaplarının verildiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-21 09:16:06

Resul-u Ekrem(aleyhissalatu vesselam)tarafından Hz. Talha bin Ubeydullah'a(r.a) Uhud'da yaptığı kahramanlıklarından dolayı "Hayırlı Talha" Tebük gazvesinde orduyu teçhiz için mal ve servetini ortaya dökmesinden dolayı da "Feyyaz"(Feyizli) lakaplarının verildiğini..

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) asıl adının Abdi Amr olup bu ismin Müslüman olunca Rasulullah(aleyhissalatu vesselam) tarafından Abdurrahman olarak değiştirildiğini..

Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın Allah Rasulü(Sallalahu aleyhi ve sellem) ile yaşıt olduğunu..

Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın cenazesi kabre götürülürken Saad bin Ebu Vakkas'ın ona hitaben "Ey koca dağ" diye hitapta bulunduğunu..

İbn-i Asakir'in bir rivayetine göre Saad bin Ebu Vakkas'ın müslüman olduğunda 17 yaşında olduğunu..

Hz. Ali(r.a)'ın fitneler döneminde tarafsız kalıp, inzivaya çekilen Saad bin Ebu Vakkas(r.a) ve İbn-i Ömer(r.a) için; "Saad ve İbn-i Ömer ne iyi hareket ettiler. Onların bu hareketi kusur ise, bu affedilecek küçük bir kusurdur. Fakat onların bu hareketi iyilik ise, bu ne büyük ve ne şayan-ı şükran bir iyiliktir" buyurduğunu..

Saad bin Ebu Vakkas(r.a) Uhud günü Nebiyyi Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin yüzünü yaralayan kardeşi Utbe'ye "Vallahi Utbe, elime düşersen senin kanını su gibi akıtırım" diye haykırdığını..

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..

Bedir harbiyle alakalı nazil olan ayetlerden Mücadele Suresi 22. Ayetinde mealen şöyle buyrulduğunu; "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir." Müfessirlere göre "Allah uğrunda babalarına ehemmiyet vermeyenlerden maksad, o gün babasını savaş meydanında öldüren Ebu Ubeyde'ye, "oğulları" ifadesiyle o gün müşrik oğlu Abdurrahman'ın üzerine yürüyen Hz. Ebubekir'e, "kardeşleri" ifadesiyle kardeşi Ubeyd bin Umeyr'i katleden Musab bin Umeyr'e, "akrabaları" ifadesiyle o gün savaş meydanında dayısı Asım bin Hişam'la dövüşüp onu yere seren Hz. Ömer'e işaret edildiğini..

Hz. Hamza'nın(r.a) Mekke'deki kardeş edinme sırasında Peygamber Efendimiz tarafından Zeyd bin Harise(r.a) ile kardeş yapıldığını ve Hz. Hamza'nın bu kardeşini çok sevdiğini..

Hz. Aişe(r.a)'ın "Resul-i Ekrem Zeyd bin Harise'yi bir işle görevlendirdiğinde onu muhakkak o işin başında bulundururdu" dediğini..

Mute gazvesi için gönderilen ordunun komutanlığına Hz. Zeyd bin Harise'nin getirilmesine itiraz eden Hz. Cafer(r.a)'e Resul-i Zişan Efendimizin (aleyhissalatu vesselam); kaşlarını çatarak "Haydi vazifeni ifa et. Sen neyin hayırlı olduğunu bilmezsin" buyurduğunu..

Kaynak

1-Asr-ı Saadet(1. ve 2 ciltler)-Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari- terc. Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst-1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI