Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

Hz. Ali’nin(r.a) Hz. Fatıma(r.a) ile izdivacından üç erkek ve iki kız çocuğu dünyaya geldiğini. Erkeklerin


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-06 19:59:06

Hz. Ali'nin(r.a) Hz. Fatıma(r.a) ile izdivacından üç erkek ve iki kız çocuğu dünyaya geldiğini. Erkeklerin Hz. Hasan ve Hüseyin ile küçük yaşta vefat eden Muhsin, kızların ise Ümmü Gülsüm ve Zeynep olduğunu..

 Hz. Zübeyir'in (r.a) babası Avvam'ın Hz. Hatice'nin(r.a) erkek kardeşi olduğunu..

Hz. Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) Hz. Ebubekir(r.a)'in damadı olduğunu..

Mekke devrindeki muahat'ta(iki kişinin birbiriyle kardeş yapılması) Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Zübeyir'i (r.a) Talha bin Ubeydullah(r.a) ile kardeş yaptığını..

Hz. Zübeyir'in Bedir'de büyük kahramanlıklar gösterip vücudunda yara almadık yer kalmadığını..

Hz. Zübeyir'in oğlu Urve'nin ; "Babam Zübeyir bilhassa üç kılıç darbesi yemişti. Bu darbelerden ikisi Bedrin, biri ise Uhud'un yadigarı idi. Bunlardan biri boynunda idi. Yara o kadar derin iz bırakmıştı ki, içine parmağımı sokabiliyordum" dediğini..

Hz. Zübeyir'in Bedir günü sarı bir sarık(amame) sardığını.. Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam); "Meleklerin sarı amamelerle Zübeyir'in simasına benzer şekilde indiklerini görüyorum" diye ferman ettiğini..

Huneyn seferinde ilk bozgun sırasında herkes kaçışırken Hz. Zübeyir'in (r.a) düşman saflarına dalıp kahramanca müsademe ettiğini. Onun kahramanlığının herkesi şaşırttığını. Müşriklerin bile parmak ısırarak birbirlerine; "Lat ve Uzza namına kasem ederim ki, bu uzun boylu zat mutlaka Zübeyr bin Avvam'dır" dediklerini..

Amr bin As'ın Mısır'da Fustat şehrini kuşatırken zorlanması üzerine Halife Hz. Ömer Efendimizden yardım istediğini..Hz. Ömer'in(r.a) ise 4000 asker ve başlarında dört kumandan gönderip bu kumandanların her birinin bin askere bedel olduğunu söylediğini. Bu kumandanların; Hz. Zübeyir, Mikdad bin Amr, Übade bin Samit ve Mesleme bin Muhalled olduğunu..

 Hz. Zübeyir'in kendisine emanet edilen şeyleri koruma hususundaki hassasiyetinin Asr-ı Saadette çok meşhur olduğunu. Hatta Hz. Ömer(r.a)'in ; "Bir ahidname bırakmış yahut bir mal bırakmış olsaydım, onu en çok Zübeyir'e emniyet etmeyi isterdim. Çünkü Zübeyir dinin erkanından bir rükündür" buyurduğunu..

Kaynak

1-Asr-ı Saadet-1. Cilt; Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari-terc: Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst.1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI