Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

Hz. Ali’nin(r.a) Hz. Fatıma(r.a) ile izdivacından üç erkek ve iki kız çocuğu dünyaya geldiğini. Erkeklerin


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-06 19:59:06

Hz. Ali'nin(r.a) Hz. Fatıma(r.a) ile izdivacından üç erkek ve iki kız çocuğu dünyaya geldiğini. Erkeklerin Hz. Hasan ve Hüseyin ile küçük yaşta vefat eden Muhsin, kızların ise Ümmü Gülsüm ve Zeynep olduğunu..

 Hz. Zübeyir'in (r.a) babası Avvam'ın Hz. Hatice'nin(r.a) erkek kardeşi olduğunu..

Hz. Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) Hz. Ebubekir(r.a)'in damadı olduğunu..

Mekke devrindeki muahat'ta(iki kişinin birbiriyle kardeş yapılması) Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Zübeyir'i (r.a) Talha bin Ubeydullah(r.a) ile kardeş yaptığını..

Hz. Zübeyir'in Bedir'de büyük kahramanlıklar gösterip vücudunda yara almadık yer kalmadığını..

Hz. Zübeyir'in oğlu Urve'nin ; "Babam Zübeyir bilhassa üç kılıç darbesi yemişti. Bu darbelerden ikisi Bedrin, biri ise Uhud'un yadigarı idi. Bunlardan biri boynunda idi. Yara o kadar derin iz bırakmıştı ki, içine parmağımı sokabiliyordum" dediğini..

Hz. Zübeyir'in Bedir günü sarı bir sarık(amame) sardığını.. Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam); "Meleklerin sarı amamelerle Zübeyir'in simasına benzer şekilde indiklerini görüyorum" diye ferman ettiğini..

Huneyn seferinde ilk bozgun sırasında herkes kaçışırken Hz. Zübeyir'in (r.a) düşman saflarına dalıp kahramanca müsademe ettiğini. Onun kahramanlığının herkesi şaşırttığını. Müşriklerin bile parmak ısırarak birbirlerine; "Lat ve Uzza namına kasem ederim ki, bu uzun boylu zat mutlaka Zübeyr bin Avvam'dır" dediklerini..

Amr bin As'ın Mısır'da Fustat şehrini kuşatırken zorlanması üzerine Halife Hz. Ömer Efendimizden yardım istediğini..Hz. Ömer'in(r.a) ise 4000 asker ve başlarında dört kumandan gönderip bu kumandanların her birinin bin askere bedel olduğunu söylediğini. Bu kumandanların; Hz. Zübeyir, Mikdad bin Amr, Übade bin Samit ve Mesleme bin Muhalled olduğunu..

 Hz. Zübeyir'in kendisine emanet edilen şeyleri koruma hususundaki hassasiyetinin Asr-ı Saadette çok meşhur olduğunu. Hatta Hz. Ömer(r.a)'in ; "Bir ahidname bırakmış yahut bir mal bırakmış olsaydım, onu en çok Zübeyir'e emniyet etmeyi isterdim. Çünkü Zübeyir dinin erkanından bir rükündür" buyurduğunu..

Kaynak

1-Asr-ı Saadet-1. Cilt; Muinuddin Ahmed Nedvi, Said Ansari-terc: Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst.1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI