Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

Hz. Ömer(r.a) devrinde gerçekleşen Kadisiye harbini müteakip, İran Kisra’sının hususi muhafızları olan Deylemlilerden dört bininin birden Müslüman olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-07-23 07:59:17

Hz. Ömer(r.a) devrinde gerçekleşen Kadisiye harbini müteakip, İran Kisra'sının hususi muhafızları olan Deylemlilerden dört bininin birden Müslüman olduğunu..

Şah Veliyullah Dehlevi hazretlerinin, Hz. Ömer'in(r.a) Kur'an'ın muhafazası yolundaki gayretlerini şu ifadelerle dile getirdiğini; "Bu gün müslümanlar içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyan her fert, bunu Faruk-u Âzam'a borçludur."

Muhaddis Cemaleddin'in Ravzat'ül Ahbab adlı eserinde zikredildiğine göre Hz. Ömer(r.a) zamanında İslam ülkelerinde 4000 adet cami inşa edildiğini..

Makrizi'nin beyanına göre Arabistan'da ilk sikkenin Hz. Ömer(r.a) hilafetinde vücuda getirildiğini..

Şah Veliyullah Dehlevi hazretlerinin beyanına göre, Hz. Ömer devrinde Hz. Ömer(r.a) devrinde hallolunan ve ashabın icmaı ile karara bağlanan hukuki meselelerin bin kadar olduğunu..

Hz. Ömer(r.a)'in üç Arap şairinin(İmrül Kays, Nabiga* ve Züheyr) şiirlerini çok beğendiğini.. Züheyr'i ise hepsine üstün tuttuğunu..

Hz. Osman(r.a)'ın hanımı Rukiye(r.a) ile Habeşistan'a hicretini anlatan siyer alimi İbn-i Sad'ın; "Bu ümmet içinde ailesi ile birlikte ilk hicret eden zat Hz. Osman'dır" dediğini..

Hz. Osman'ın katlini duyan Said bin Zeyd(r.a)'ın üzüntüsünü anlatma sadedinde; "Üzerimize Uhud dağı yıkılsa yeridir" dediğini..

Fitnecilerin terörü yüzünden Hz. Osman'ın cenaze namazını sadece on yedi kişinin kıldığını. Ahmed bin Hanbel'in rivayetine göre imamın Zübeyr bin Avvam, İbn-i Sad'a göre ise Cübeyr bin Mutim olduğunu..

Dipnot

*Bediüzzaman hazretleri Mucizat-ı Ahmediyye Risalesinin 14. İşaretinde bu zatın mühim bir kıssasını zikrediyor, bakılabilir.

Kaynaklar

1- Asr-ı Saadet (Ashab-ı Kiram)-1. Cilt-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari-terc: Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst.1963

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI