Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)ın torunu Hz. Hasan(r.a)’ın hicretin üçüncü yılında, Ramazan-ı Şerifin ortalarında dünyaya geldiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-07-15 09:44:22

Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)ın torunu Hz. Hasan(r.a)'ın hicretin üçüncü yılında, Ramazan-ı Şerifin ortalarında dünyaya geldiğini..

Hz. Hasan'a ilk olarak anne babasının Harb ismini koyduğunu, Rasulullah'ın (Sallalahu aleyhi ve sellem)'ın ise, "Hayır, ona Harb değil, Hasan deyiniz" diyerek ismini değiştirdiğini..

Hz. Abbas(r.a)'ın hanımı Ümmü Fadl'ın bir gün rüyasında Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) uzuvların birini kendisinin evinde gördüğünü. Bu rüyayı tabir eden Allah Rasulü(Sallalahu aleyhi ve sellem)'in ; "Kızım Fatıma bir erkek çocuk dünyaya getirecek. Ve sen onu emzireceksin" buyurduğunu. Kısa bir süre sonra da Hz. Hasan'ın doğduğunu..

Hz. Ömer'in(r.a) hilafeti sırasında Şam ziyareti dönüşünde yanındakilere, İslam'a hizmet etmek için ne isterdiniz diye sorduğunu.. Verilen cevapları dinledikten sonra; "Ben isterdim ki bir ev dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi kardeşlerimiz bulunsun" diyerek İslam'a hizmette keyfiyetli dava adamlarına ihtiyacı nazara verdiğini. Yine kendisinin; "Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi asker ve kumandanlarla dünyayı fethetmek işten bile değildir" buyurduğunu..

Rasul-i Ekrem'in(Sallalahu aleyhi ve sellem); "İlk taksim edilen ganimet Abdullah bin Cahş'ın getirdiği ganimettir" buyurduğunu..

Birr-i Maune vakıasında sırtından giren bir mızrakla delik deşik olan Amir bin Fuheyre'nin bu sırada sevinçle; "Vallahi kurtuldum, vallahi" buyurduğunu..

Hz. Ömer(r.a)'ın Irak'ın fethinin tamamlandığı Celula muharebesinin tafsilatını dinledikten sonra; " Askerlerimizin yaptıkları işler dillerimize talakat bahşediyor" buyurduğunu..

Celula zaferini müteakip gelen ganimet ve serveti görünce Halife Hz. Ömer(r.a)'ın ağladığını. Ağlamasının sebebini soranlara; "Nereye servet ve para girerse, adavet ve münaferet onları takip eder" buyurduğunu..

Hz. Ömer'in(r.a) İslam tarihinde memleketini çeşitli idari ve ameli taksimata tabi tutan ilk şahsiyet olduğunu..

İslam tarihinde ilk adli teşkilatın Hz. Ömer zamanında vücut bulduğunu..

Kaynaklar

1- İslam Büyükleri-Celal Yıldırım-Hikmet Yayınları-İst. 1978

2- Asr-ı Saadet (Ashab-ı Kiram)-1. Cilt-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari-terc: Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst.1963

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

tolga, 2014-12-17 18:19:54

Ne güzel uğraşmışsınız

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI