Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

Hz Ebubekir(r.a) efendimizin asıl isminin Abdullah olup, künyesinin Ebubekir olduğunu. Babasının asıl isminin Osman olup, künyesinin Ebu Kuhafe olduğunu, annesinin isminin Selma


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-07-07 19:20:56

Hz Ebubekir(r.a) efendimizin asıl isminin Abdullah olup, künyesinin Ebubekir olduğunu. Babasının asıl isminin Osman olup, künyesinin Ebu Kuhafe olduğunu, annesinin isminin Selma, künyesinin ise Ümmü'l Hayr olduğunu, her ikisinin de İslam ile şereflendiğini…

Medine'de yapılan Mescid-i Nebeviyye'nin arsa bedelinin Hz. Ebubekir(r.a) tarafından ödendiğini..

Hz. Peygamberin(aleyhissalatü vesselam) vefatından sonra Hz. Ebubekir(r.a)'in üzerine yüklenen zorlukları anlatma babında Hz. Aişe(r.a) validemizin şöyle dediğini; "Babamın karşılaştığı buhranlar dağların başına inseydi, onları ezerdi."

Abdullah bin Amr bin As(r.a) 'ın, Abdullah bin Mesud(r.a) için; "Onu daima seveceğim. Çünkü Resul-i Ekrem(aleyhissalatü vesselam); "Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz;Abdullah İbn-i Mesud, Salim, Muaz, Übeyy bin Kab" dediğini..

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Kur'an'ın tamamını hıfz eden sahabelerden olduğunu..

Asr-ı Saadette Kur'an'ın tamamıyla ezberleyen sahabeler arasında; Dört Halife, Hz. Talha, Saad bin Ebu Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Hz. Salim, Hz. Ebu Hureyre, hanımlar arasından ise Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Ümmü Seleme'nin sayılabileceğini ..

Buhari ve Müslim'den geçen bir rivayete göre ashabın arasında hiç kimsenin şeklen Hz. Peygambere (aleyhissalatü vesselam) torunu Hz. Hasan(r.a) kadar benzemediğini..

Peygamber Efendimiz(aleyhissalatü vesselam)'ın vefatında Ben-i Sakife'de yapılan toplantıda Halifelik için Hz. Ebubekir(r.a)'e ilk biat edenin Hz. Ömer olup, kendisini hemen peşi sıra Hz. Osman, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Abdurrahman bin Avf'ın takip ettiğini..

Abdullah bin Mesud(r.a)'ın başına pislediği için bir kuşu öldürmek isteyen oğluna mani olarak; "Abdullah ailesinin ölümü ve ardından tüm soyunun tükenmesini, şu serçenin haksız yere öldürülmesine tercih ederim" buyurduğunu..

Hz. Ebu Zer(r.a)'ın zühdünden ötürü Rasulullah'ın(Sallalahu aleyhi ve sellem)'in kendisine "İslam Mesihi" unvanını verdiğini.. Osman bin Mazun(r.a)'ın da İslam tarihinde ilk defa "abid" unvanı verilen kişi olduğunu..

Kaynaklar

1-Asr-ı Saadet (Ashab-ı Kiram)-1. Cilt-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari-terc: Ali Genceli-Sebilürreşad Neşriyatı-İst.1963

2-İslam Tarihi-Mustafa Asım Köksal-Şamil Neşriyat-İst

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI