SÖZLER KRİTERYASI-152

Her nevi varlığın kendi yaradılışına göre bir secdesi ve Allah’a karşı bir ubudiyet arz etmesi vardır. Gölgenin secdesi, yere düşmesidir. Güneşin secdesi, doğuşundan batışına olan meylidir. Şah Veliyullah Dehlevi


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-07-07 18:34:40

1-Her nevi varlığın kendi yaradılışına göre bir secdesi ve Allah'a karşı bir ubudiyet arz etmesi vardır. Gölgenin secdesi, yere düşmesidir. Güneşin secdesi, doğuşundan batışına olan meylidir. Şah Veliyullah Dehlevi

2-Aşağılık kimselerden minnet mukabili bir şey isteyip alsan, belki vücutça artarsın. Fakat şeref ve haysiyetçe eksilirsin. Sadi Şirazi

3-Hayatın zevki, ancak Hak ve hayır yolunda mücadele etmektedir. Muhammed İkbal

4-Farz namazdan önce bir müddet namazı murakabe etmek gerekir. Çünkü hiç beklemeden kılınan namaz, dağınık ve düzensiz olur. O halde namazdan önce namazı iyice düşünmelidir. Muhammed İlyas Kandehlevi

5-Avamdan bir Müslümana bile sebepsiz suizan insanı helake sürükler. Âlimlere itiraz ise ondan daha şiddetlidir. Muhammed İlyas Kandehlevi

6-Mümin kendi hakkında nifaktan korkar. Hasan Basri

7-İlimden amel, amelden de zikir meydana gelmesi lazımdır. O takdirde ilim ilim olur, amel de amel olur. Eğer ilimden amel meydana gelmiyorsa, o ilim başlı başına zulmettir. Amelle kalpte Allah'ın zikri meydana gelmiyorsa, o amel tatsızdır. İlimsiz zikir de fitnedir. Muhammed İlyas Kandehlevi

8-Cennet tevazu sahipleri içindir. İnsanda kibirden bir şeyler varsa, önce Cehenneme atılıp, kibri yakılarak temizlenir. Halis tevazu kalınca cennete gönderilir. Muhammed İlyas Kandehlevi

9- Az bir hizmet de yazda çoktur. Bediüzzaman

10- Kabe'ye her an yüz yirmi rahmet nazil olur. Rahmetin altmışı tavaf edenlere, kırkı etrafında namaz kılanlara, yirmisi ona nazar edenleredir. Mehmed Feyzi Pamukçu

 Kaynaklar

1-Tecrid-i Sarih Tercümesi-Kamil Miras-D. İ. B Yayınları-Ankara-1981

2-Hadisat ve Hatırat-Kazım Köroğlu-Şahsi Basım- Konya-1969

3-İslam Dergisi-Sayı: 15-16-Mart- Nisan: 1958

4-Melfuzât-Muhammed Manzur Numani-terc. Hayri Demirci-İst.2010

5- Barla Lahikası- Gayr-i Münteşirleri

6-Mehmed Feyzi Efendi-İhsan Atasoy- Nesil Basım Yayın-İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SÖZLER KRİTERYASI-200

SÖZLER KRİTERYASI-200

Kalbin nefse mağlup olduğu işlerin başında tuvalet adabına uymamak, düzgün abdest almamak, g

SÖZLER KRİTERYASI-199

SÖZLER KRİTERYASI-199

Mert olmayan insanla işe başlamak, sonu gelmeyecek ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir

SÖZLER KRİTERYASI-198

SÖZLER KRİTERYASI-198

Unutmayın! Allah katında duaların kabul edildiği bazı anlar vardır ki, hangi dua yapılırsa

SÖZLER KRİTERYASI-197

SÖZLER KRİTERYASI-197

Mektepte çocuk, edebi güzel alışkanlıkları arzu edilen şekilde olan başka çocuklarla düş

SÖZLER KRİTERYASI-194

SÖZLER KRİTERYASI-194

Hak ve hakikat yolcusu ancak sünnet-i seniyyeye riayet etmekle yükselebilir. Bursalı Üftade Mehm

SÖZLER KRİTERYASI-193

SÖZLER KRİTERYASI-193

Eğer daima Cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinin yüreğinde tutma. Hz. Me

SÖZLER KRİTERYASI-192

SÖZLER KRİTERYASI-192

1-Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Abdülhakim Arvasi

SÖZLER KRİTERYASI-191

SÖZLER KRİTERYASI-191

Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş o

SÖZLER KRİTERYASI-190

SÖZLER KRİTERYASI-190

Dikkat ediniz! Hatalar inatçı, söz dinlemez ata benzer. Sahibini üzerine alınca gemi azıya ala

SÖZLER KRİTERYASI-189

SÖZLER KRİTERYASI-189

Şu dört şeyin geri dönüşü mümkün olmaz; Söylenmiş söz, kaderin hükmü, atılmış ok ve

SÖZLER KRİTERYASI-188

SÖZLER KRİTERYASI-188

Mümin, gül tohumu eken kimse gibidir. Ama yine de, diken vermesin diye kaygılanır. Münafık, di

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI