NUR'UN KAHRAMANLARI SERİSİ

Eser adı: Nur’un Kahramanları Serisi Müellifi: İhsan Atasoy Yayınevi: Nesil Basım Yayın


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-06-30 19:35:57

Eser adı: Nur'un Kahramanları Serisi

Müellifi: İhsan Atasoy

Yayınevi: Nesil Basım Yayın

Tasavvuf ehlinin serdarı Cüneyd Bağdadi; "Allah ehlinin hayat hikâyeleri Allah'ın ordularından bir ordudur. Onunla, Hak yolcularının kalbinde kuvvet meydana gelir" buyurunca meclisindekilerden biri "Bu sözünüzün bir delili var mı?" der. Hazret; "Evet var. Allah(celle celaluhu) bu hususta şöyle buyurur;

وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

 

"Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir hatırlatma gelmiştir.(Hud: 11: 220)" cevabını verir.

 

Bu hafta tavsiye edeceğimiz bir tek eser değil, bir eserler silsilesi. Bediüzzaman hazretlerinin "İkinci Said" ve "Yeni Said" dönemlerinde bin bir fedakârlık ve civanmertlikle etrafını saran nur kahramanlarının hayat ve hatıralarını bizlere sunan bu kıymetli çalışmalar, gerçekten de bir moral depolama vazifesi görmektedir. Müellif, bir vesile ile buna şöyle değiniyor; "bizim yaptığımız, bu iman davasının geçmişinde rol almış önemli zatlardan birinin şahsında, onların oluşturduğu o şahs-ı maneviye ve o döneme ışık tutmaya çalışmaktır.

 Çoğu ahirete göçmüş bu şahsiyetlerin faziletlerini bahsetmek, bir yandan onlar için dua-i rahmete vesile olurken, diğer yandan, gelecek nesillerin bu nurlu rehberlerden hayatlarına yön verecek ibret dersleri almalarına vesile olacaktır. Binaenaleyh bu çalışmaların Nur'un şahs-ı manevisine fayda ve kuvvet vereceği kanaatindeyim."

Ayrıca bu çalışmalar, Üstad Bediüzzaman'ın hayatının çevresinde yeni keşiflerde, kazılarda bulunulması olarak da değerlendirebilir ki, müellif son çıkan Molla Hamid adlı eserinin takdiminde buna şöyle değiniyor; "Aslında bu serinin her çalışması Üstad'ın hayat dönemlerinden birine ışık tutmaktadır. Bu yönüyle araştırmalarımız, Üstad'ın hayatının etrafında birer kazı çalışması niteliğindedir. Çünkü Üstad'ın baştan sona fazilet ve harikuladeliklerle dolu hayatının bugün belki yüzde yetmişi açıklık kazanmış değildir. Çünkü Tarihçe-i Hayat, Üstad'ın kendi şahsi ile alakalı hatıralardan sarfınazar edilerek hazırlanmıştır. Çünkü Üstad, o zaman dikkatlerin Risale-i Nur'a çevrilmesini istemiştir. Tarihçe-i Hayat'ın giriş bölümünde yer alan şu ifadeler, bu gerçeğe ışık tutmaktadır:

'Hem Üstad'ın mesleğini, meşrebini ve hususi ahvalini, pek çok seciye ve hasletleri şahsında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini tarif edemedik. Onun yaşadığı müteaddit hayat safhalarını yakından gören ve içinde bulunan talebe ve hizmetkârlarını birer birer dinlemek ve görüşmek lazımdır ki, tarihçe-i hayatı bir derece mufassal hazırlanabilsin.'

Bu konuda muhterem Necmeddin Şahiner'in çalışmaları ve onu takip eden Abdülkadir Badıllı Ağabey'in gayretleri takdire şayandır.

 Bize düşen, bu gayretleri bir adım daha ileriye götürmektir. Bu yüzden Üstadın şahsiyetinin değişik yönlerini açığa çıkaracak hatıralar, büyük önem taşır. Onun yakınında bulunup, feyz almış şahsiyetlerin hatıralarını kaydetmek, Üstad'ın hayatını anlamak ve anlatmak bakımından önemli bir gayrettir.

Uluslararası Risale-i Nur sempozyumlarına katılan yabancı bir ilim adamının, bir sosyologun bu konudaki şu tespiti, çok dikkat çekici ve yol gösterici olsa gerektir:'Lütfen bu zatın (Bediüzzaman'ın) mümkünse en küçük ve detay hatıralarını ve hayat karelerini dahi tespit edip kaydetmeğe çalışın!'

Hiç şüphesiz baştan sona huzur-u ilahide, Fenafillâh, Bekabillah makamında geçmiş bir ömrün en küçük kareleri de çok anlamlı olsa gerektir. Büyük hikmet ve güzelliklerin çoğu zaman detaylarda saklı olduğu ise ayrı bir gerçektir."

Bu çalışmaların nüvesi ve ilham edicisi, Sayın Atasoy'un ilk kaleme aldığı "Bekir Berk" çalışması olmuş. Akabinde Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Bayram Yüksel, Ceylan Çalışkan, Mustafa Sungur, Mehmed Feyzi Efendi, Hulusi Yahyagil ve son olarak Molla Hamid Ekinci gelmiş. Şimdi sırada Ahmed Feyzi Kul'un hayatı var.

Müellif, bu eserleri hazırlarken başkalarının yaptığı gibi masa başı bilgilerini toplamakla yetinmeyerek, ele aldığı zatın yakınlarına ulaşmayı, söyleşilerde bulunmayı, yaşadığı yerlere gitmeyi, konuyla alakalı bütün belge ve bilgileri kritik etmeyi(cevaplar.org'dan da yüklü mikdarda istifade etmektedir) tarz olarak benimsemiş. Allahu Teâlâ sa'yini meşkûr kılsın.

Son olarak sözü yine muhterem müellife bırakalım; "Biyografi çalışmalarımızda şahısların fazilet ve meziyetleri ister istemez ön plana çıkmaktadır. Bazıları bunun, şahs-ı manevi-i Nur'a uygun olup olmadığını sormaktadırlar.

Evvela, şahs-ı manevinin anlaşılabilmesi için, yine onu teşkil eden şahsiyetlerin tek tek bilinmesine ihtiyaç vardır. Bununla beraber çalışmalarımızda belli bir şahsı eksene almış olsak da, aynı zaman dilimi içinde onunla birlikte yaşamış diğer hizmet erbabına da yer vermeğe çalışmaktayız.

Çünkü küfr-ü mutlak ve zındıka cereyanlarının dehşetli bir komite halinde organize olup hücum ettiği bir zamanda, şahıslar ne kadar dâhi olsa da, tek başlarına onlara mukabele edemezler. Üstad'ın dediği gibi, 'Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatten bir şahs-ı manevi hükmeder ve dayanabilir.' Şu halde bu büyük dava, pek çok isimsiz kahramanın ihlâslı hizmetleriyle bugünlere gelmiş ve kıyamete kadar da böyle gidecektir."

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat Akbulut, 2011-08-12 18:22:51

Cenab ı mevlamın o öncü ağbileri görmeyi bana nasip etmesini çok isterdim.O samimiliği, fedakarlığı, hasbiliği dopdolu yaşayan ağbilerimize Mevlam gani gani rahmet eylesin.Bizlere bıraktıkları emanete layıkıyla sahip çıkmayı ve bizleri bu davada muvaffakiyetlere erdirmeyi rabbim bize nasip etsin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.

et-Teğabün: 3

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI