TASAVVUF VE AHLAK EĞİTİMİ

Eser adı: Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi Orijinal Adı: Nazaratün fi’t Terbiyeti ve’s Sülûk Müellif: Hasan el Benna


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-06-15 11:30:09

Eser adı: Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi

Orijinal Adı: Nazaratün fi't Terbiyeti ve's Sülûk

Müellif: Hasan el Benna

Mütercimler: Ayetullah Güneş, Cuma Karan

Yayınevi: Nida Yayıncılık

"Hasan el Benna gerçekten çağın en büyük manevi önderidir. Ama onun düşünceleri ve programı İslam dünyasında ve Batıda daima yanlış anlaşılmıştır." Muhammed Esed  

Bu hafta tavsiye edeceğimiz kıymetli eser, merhum İmam Hasan el Benna'nın, İhvan-ı Müslimin Dergisindeki çeşitli yazılarının bir araya getirilmesi ile oluşmuş. Bu yazılar vesilesi ile "onun İslami ilimlerdeki derinliğini" ve "sadece bir davanın önderi değil, aynı zamanda o davanın ilmi çerçevesini de belirleyen mütefekkiri" olduğunu görüyoruz.

Aynı zamanda Türkiye'de tasavvufa pervasızca hücum edip de Hasan el Benna'yı(Şazeli tarikatı şeyhi Seyyid Abdülvehhab el Hasafi'ye intisap etmişti) önder kabul edenlerin içine düştüğü açmazı da göz önüne seren bir eser bu.

Mesela, Hasan el Benna bu yazılarında "ben ölen velinin hayattayken kerameti olabileceği gibi, öldükten sonra da kerameti olacağı itikadındayım."

"Biz de bu tevessülü caiz gören kısımdanız. Bir şartla ki, o da kişi, bu tasarrufun ve bu işin ancak ve ancak Allah'ın kudretiyle olduğuna inanmalıdır."

"Tevessül, kişinin salih insanları sevmesinin bir yansımasıdır. Kişinin salih insanları sevmesi zaten salih amelin ta kendisidir. Dolayısıyla, konu döner, tekrar salih amele gelir."

"Fıkhın hükmü geneldir. Çünkü maksadı dinin minaresini yükseltmek ve onu yüceltmektir. Tasavvufun hükmü ise, hastır, özeldir, genel değildir. Çünkü o, kul ile Rabbi arasında olan bir muameledir. "

"Tasavvuftan fıkha dönüp onunla yetinmek mümkündür. Ancak tasavvuf fıkıhsız olmaz. Bunun için şöyle söylenmiştir; "Sufi, fıkıhçı olmalıdır; ancak her fıkıhçı sufi olmayabilir." gibi nice fikirler serdetmektedir ki, sahih bir tasavvufun savunduğu görüşlerdir.

 Kitabın insanı rahatlatan ve dengeli düşünmeye davet eden bir üslubu var. Zaten her meselede el Benna'nın görüş ve düşünceleri hilm, itidal ve hikmet kanaviçelidir

Müellifi hürmet ve rahmetle yâd ederken, bu eseri dilimize kazandıran muhterem mütercimlere ve Nida Yayıncılık'a teşekkürlerimizi sunarız.

*Hasan El Benna'nın yazılarının bir araya getirilmesi ile oluşan, ülkemizde de Risaleler adıyla çevirisi yapılan eserler.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mustafa Tarhanacı, 2011-08-30 18:03:32

Sayın Salih Ağabey Bu kitabı okudum. Kitap zaten varolan tasavvufa ilgimi ve yönelişimi arttırdı. Tasavvufun eğitim ve davet çalışmalarında kullanılması gereken yığınla güzelliği barındırdığına inanıyorum. Radikal ya da nurcu ekollerin de tasavvufun hatadan hurafaden uzak harika argüman ve yöntemlerini kullanması gerektiğini hatta başarı için kullanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Saygılar.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI