HZ. SEHLE BİNTİ SÜHEYL (R.ANHA)

İlk hicret edenlerdendir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-06-01 14:47:00

İlk hicret edenlerdendir.

BABASI:

Süheyl bin Amr.

NESEBİ:

Benî Âmir bin Lueyy'dendir.

HAYATI:

Sehle (r.anha) ilk Müslümanlardandır. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Darü'l-Erkam'da tebliğe başlamadan önce Sehle ve eşi Ebu Huzeyfe Müslüman olmuş ve Peygamberimize biat etmişlerdir. Peygamberliğin 5. yılında Habeşistan'a hicret eden kafilede Hz. Sehle Binti Süheyl ile eşi Ebu Huzeyfe'de vardı. Ebu Huzeyfe'nin babası Utbe bin Rebî'a, İslâmiyetin en azılı düşmanlarından olduğu için Ebu Huzeyfe ve eşi Sehle hicret etmeye mecbur kalmışlardı.

Taberî'nin ifadesine göre Habeşistan'dan dönenlerden Hz. Osman bin Affân ile zevcesi Hz. Rukayye (r.anha), Hz. Ebu Huzeyfe ve zevcesi Sehle binti Süheyl bin Amr Mekke'de kaldılar ve Medine'ye yapılan hicrete kadar başka bir yere gitmediler. Ama bu ifade pek güvenilir değildir. Zira İbn İshâk, Habeşistan'a giden muhacirlerin ikinci kafilesinde de bu zevâtın bulunduğunu yazmıştır. Ayrıca, Medine'ye hicretten önce Habeşistan'dan Mekke'ye dönen 33 erkek ve 8 kadından müteşekkil grupta da yine bunların ismi geçiyor.

Ahmed Nedvî'nin Asr-ı Saadet'inde de Hz. Ebu Huzeyfe ve eşi Hz. Sehle Binti Süheyl'in Habeşistan'a yapılan iki hicrete de iştirak ettiği kayıtlıdır. Oğulları Muhammed bin Ebû Huzeyfe'de Habeşistan'da dünyaya gelmiştir.

Hz. Sehle (r.anha), eşi Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Sâlim'i evlat edinmişti. Sâlim her zaman Hz. Sehle'nin yanına giriyordu. Hz. Sehle bir gün Huzur-u Saadet'e girerek: "Yâ Resûlallah! Biz Sâlim'i çocuk görüyorduk. O da yanıma giriyordu. Artık o adam sınıfına girdi. Şimdi yanıma geliyor. Ben bu konuda Ebû Huzeyfe'nin içine bir şüphe düşebileceğini zannediyorum. Sen bu konuda ne dersin?" diye Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) sorar. Resûlullah ise: "Onu emzir, mahrem olursun" buyurdular.

Bunun üzerine Hz. Sehle, sütünü bir kaba sağar ve Sâlim'de o sütten her gün içerdi. Bu şekilde 5 gün devam ettikten sonra, Peygamberimiz'in verdiği ruhsata binâen, Hz. Sehle'nin kolları ve başı açık iken Sâlim onun yanına girebiliyordu.

Sehle binti Süheyl'in (r.anha) eşi Ebû Huzeyfe, Yemâme savaşında şehit olunca Sehle, Abdullah İbnu'l-Esved ile evlenmiş ve ondan Suieyt adında bir çocuğu olmuştur. Abdullah İbnu'l-Esved'den sonra da Şumah İbni Saîd ile evlenmiş bu evlilikten de Âmir İbni Şumah dünyaya gelmiştir. Daha sonra da Abdurrahman İbni Avf ile evlenmiş ve ondan da Sâlim İbni Abdirrahman doğmuştur.

Peygamberimizden 2 hadis rivayet etmiştir. Vefat tarihi belli değildir.

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

6/B adına, 2022-02-14 19:47:37

Doğumundan başlasaydınź ölümüne kadar yazsaydınız benim için daha faydalı olurdu yinede güzel olmuş

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Abdullâh b. Mes'ûd (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI