KIRK DERSTE OSMANLI TÜRKÇESİ

Osmanlıca bizim tarih kültürümüzün anahtarıdır. Osmanlıca(eski yazıyı) bilmeden kültürümüzü tam olarak anlamaya ve onun tadına varmaya imkân yoktur.”Prof. Dr. Mehmed Kaplan


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-05-08 05:40:14

Eser Adı: Kırk Derste Osmanlıca Türkçesi

Müellifi: Enver Galip Ceylan

Yayınevi: Sözler Neşriyat

"Osmanlıca bizim tarih kültürümüzün anahtarıdır. Osmanlıca(eski yazıyı) bilmeden kültürümüzü tam olarak anlamaya ve onun tadına varmaya imkân yoktur."

Prof. Dr. Mehmed Kaplan

Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser bir okuma eseri değil bir çalışma eseri, bir anahtar. Eskimez yazımızı kolayca öğrenmeye vesile olacak bir anahtar ki, tarihimizi iyi bilmek ve araştırmak o yazımızı iyi bilmeye bağlı.

Bu durumu Prof. Dr. Abdülkadir Özcan Bey şöyle ifade ediyor; "Eski yazı kaynaklarımıza, arşiv ve kütüphanelerimizde sık sık rastladığımız Avrupalı genç müsteşriklerin, yani Türkologların bizden çok sahip çıkması acı bir gerçektir. Kendi kültür mirasımızın ne olduğunu daha ziyade onlardan öğrenmek ne hazindir. Bizzat tarih ilminin kendisi kadar, öteki bütün beşeri ve tabii ilimlerin inkişaf seyirlerini tetkik de eski yazıyı hakkıyla bilmeye bağlıdır. Bir yandan zamanın merhametsiz tahribiyle günden güne eriyen, bir yandan da okuyucusu ve tetkikçisi çok azalan eski yazı eserlerimizin bugünkü ve gelecek nesillere kazandırılması, Osmanlıca Türkçesini bilmeye bağlıdır."

Kendi kendine hafta da dört-beş saat çalışarak, bir ayda bu yazıyı öğrenmek mümkün. Tabii tembelliği, lafazanlığı bir tarafa bırakabilirsek. Muhterem Enver Galip Ceylan Hocamızın hazırladığı bu kıymetli eser bizlere bu imkânı sunuyor.

Hocamızın ifadesiyle; "Osmanlı Türkçesinin gramer esaslarını ana hatları ile içerisine alan kitapta Eski Türkçenin son dönemine, Yeni Türkçeye geçiş zamanlarına ait metinler bulunduğu gibi, yazı çeşitleri ve yazı örnekleri de yer almaktadır. Böylece "Kırk Derste Osmanlıca Türkçesi" tarihi eski yazımızı öğrenmek isteyenler için her türlü ön bilgiyi ve gerekli örnekleri vermektedir."

Yaz ayından bir 30-40 günü bu hazineyi öğrenmeye sarf etsek, çok büyük külfete mi gireriz? Ne dersiniz?

Not: Kitabı temin için telefon numarası: 0-212-5271010

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI