Cevaplar.Org

KUR'ÂN'DAN DUALAR-1

DUANIN FAZİLETİ Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn. Hâlbuki Rabbiniz: “Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibâdet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir.” buyurdu. (Mü'min, 40/60)


Nigâr Dere

nigardere@gmail.com

2011-04-30 17:24:12

DUANIN FAZİLETİ

Ve kâle rabbukumud'ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn.

Hâlbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibâdet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu. (Mü'min, 40/60)

Dua ibâdetin ruhu, Allah'a yönelmenin ta kendisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in kutlu beyanları ile; "Dua, tam tamına ibadettir" ve yine: "Dua ibadetin başıdır", "Dua ibadetin özüdür" buyurmuştur. "Allah, kendisine dua etmeyen kuluna azab eder", "Dua, başınıza gelmiş ve gelecek olan musibetlerden sizi korur. Ey Allah'ın kulları dua ediniz" buyurmuştur.

Allah-ü Teâlâ (c.c.) ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) emirlerine uyarak çalışmamıza "Duanın Fazileti" ile başladık. Daha sonraki bölümlerde, Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'de yer alan, günlük hayatta yapılmasında fayda mülâhaza edilen çeşitli dualardan derlenmiş çalışmalarla devam edeceğiz inşaallah… Rabbim çalışmalarımızı bereketli kılsın ve en iyi şekilde feyizlenmeyi nasip buyursun. Âmin.

Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîb ucîbu da'veted dâi izâ deâni, fel yestecîbû lî vel yu'minû bî leallehum yerşudûn.
Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler. (Bakara, 2/186)

Ud'û rabbekum tedarruan ve hufyeh, innehu lâ yuhıbbul mu'tedîn.
Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. (A'raf, 7/55)

Ve lâ tufsidû fîl ardı ba'de ıslâhıhâ ved'ûhu havfen ve tamaâ inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn.
Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır. (A'raf, 7/56)

Vezkur rabbeke fî nefsike tedarruan ve hîfeten ve dûnel cehri minel kavli bil guduvvi vel âsâli ve lâ tekun minel gâfilîn.
Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma. (A'râf, 7/205)

Rabbukumud'ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn.
Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min, 40/60)

Kulid'ullâhe evid'ur rahmân, eyyen mâ ted'û fe lehul esmâul husnâ, ve lâ techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ.
(Sen onlara) de ki: İster "Allah" deyin, ister "Rahmân" deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur." Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. (İsrâ, 17/110)

Kul men yuneccîkum min zulumâtil berri vel bahri ted'ûnehu tedarruan ve hufyeh, le in encânâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn.
De ki: "Bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız" diye gizli ve aşikâr O'na yalvarıp dururken, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? (En'âm, 6/63)

Kul mâ ya'beu bikum rabbî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ.
(Resulüm!) De ki: "Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? (Ey inkârcılar! Size bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; o halde azab yakanızı bırakmayacaktır!" (Furkân, 25/77)

Rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.
Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın. (Enbiyâ, 21/89)

KAYNAKLAR:

1- Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Feza Gazetecilik, İstanbul, 1992.

2- M. Akgül, Âyetler ve Hadisler Işığında Hayatımız-1, http://www.hikmet.net/content/view/53545/13/

3- Nevzat Yüksel, Hayat Rehberi Kur'ân Fihristi, Dergâh Ofset, Tarihsiz.

4- http://www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx?sorted=0

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

mert yılmaz, 2011-05-07 02:54:18

Merve hanımın dediği gibi de olsun bu şekilde de olsun. Arapça okuyamayanlarda oluyor çünkü..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Nigâr Dere, 2011-05-01 12:06:14

Teşekkür ederim Merve Nur hanım, bundan sonraki bölümlerde inşaallah tavsiyenizi dikkate alacağım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Merve Nur, 2011-05-01 04:14:18

Ayetleri latince değil de Kur'an alfabesi ile yazsanız daha güzel olurdu diye düşünüyor, emeğinize saygılarımı ifade ediyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN’DAN DUALAR–29

KUR’ÂN’DAN DUALAR–29

BAĞIŞLANMA VE TEVBE İÇİN DUA Ente veliyyunâ fâğfirlenâ verhamnâ ve ente hayrûl gâfir

KUR’ÂN’DAN DUALAR-28

KUR’ÂN’DAN DUALAR-28

NUR, NİMET ve GÜZELLİKLERİN ARTMASI İÇİN DUA Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ,

KUR’ÂN’DAN DUALAR-27

KUR’ÂN’DAN DUALAR-27

TAKVA ÂYETLERİ Vellezînehtedev zâdehum huden ve âtâhum takvâhum. Doğru yola girenlere ge

KUR’ÂN’DAN DUALAR-26

KUR’ÂN’DAN DUALAR-26

DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm. Ey Rabbimiz, bi

KUR’ÂN’DAN DUALAR-25

KUR’ÂN’DAN DUALAR-25

DÜŞMANA GALİP GELME DUASI Rabbenâ efriğ aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel k

KUR’ÂN’DAN DUALAR-24

KUR’ÂN’DAN DUALAR-24

ŞİFA DUASI Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn. Eyy

KUR’ÂN’DAN DUALAR-23

KUR’ÂN’DAN DUALAR-23

DOĞRU YOLDA OLMAK, SONRADAN GELEN NESİLLER TARAFINDAN HAYIRLA ANILMAK İÇİN DUA İllâ en yeş

KUR’ÂN’DAN DUALAR-22

KUR’ÂN’DAN DUALAR-22

MUSİBET ANINDA DUA Rabbenâ efriğ aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfi

KUR’ÂN’DAN DUALAR-21

KUR’ÂN’DAN DUALAR-21

HAMD DUASI Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr, summell

KUR’ÂN’DAN DUALAR-20

KUR’ÂN’DAN DUALAR-20

GÜZEL AHLÂK VE NEFSE HÂKİM OLMAK İÇİN DUA Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi ve

KUR’ÂN’DAN DUALAR-19

KUR’ÂN’DAN DUALAR-19

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi fel yetevekkelil mu

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI