USUL VE METODLARIYLA KUR’AN EZBERLEME VE HAFIZADA TUTMA YOLLARI-14

1- KUR’AN EZBER DUASI Hz. Ali buyurdu ki: “Annem babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü, Kur’an’dan ezberlediğim ayetleri çabucak unutuyorum, aklımda tutamıyorum.” Rasulullah da ona: “Ya Eba Hasan


2011-03-07 11:52:03

ÇEŞİTLİ MEVZULAR

1- KUR’AN EZBER DUASI

Hz. Ali buyurdu ki: “Annem babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü, Kur’an’dan ezberlediğim ayetleri çabucak unutuyorum, aklımda tutamıyorum.” Rasulullah da ona: “Ya Eba Hasan (Hasan’ın babası) bu konuda sana ve senin öğrettiğin kişilere faydalı olacak, öğrendiğin bilgiyi de aklında tutmanı sağlayacak şu kelimeleri öğreteyim mi?” dedi. O da: “Evet ya Resulullah, öğret!” dedi. Rasulullah da: “Cuma gecesi olduğunda, yapabilirsen gecenin son üçte birinde kalk ki, o vakit Allah’ın ve meleklerin şahid olduğu vakittir, o zaman yapılan dualar kabul edilir. Kardeşim Yakup da oğullarına ‘sizin için Rabbim’den bağışlanma dileyeceğim’ demiş ve “Cuma günü ne zaman” diye sormuştu ki, Rabbine dua etsin. Eğer yapamazsan, gecenin ortasında kalk, onu da yapamazsan gecenin baş kısmında kalk, sonra dört rekat namaz kıl. İlk rekatta Fatiha’dan sonra Yasin suresini, ikinci rekatta, Duhan suresini, üçüncü rekatta Secde suresini ve dördüncü rekatta Tebarake suresini oku. Teşehhüdden sonra Allah’a hamd ve senada bulun, bana ve diğer nebilere salat ve selam getir. Müminler için ve imanda senden önde olan kardeşlerin için de bağışlanma dile.

Bütün bunların arkasından da de ki: ‘Ey Allah’ım yaşadığım surece beni günahlardan arındır, beni ilgilendirmeyen şeylerden de uzak tut ve senin razı olacağın güzel görüş ve iyi amel nasib et. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’ım bana Kur’an-ı Kerim’i öğrenmemi nasip ettiğin gibi onu ezberimde tutmamı da nasip et ve senin razı olacağın şekilde onu okumamı bana ihsan eyle. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’ım Kur’an ile gözümü nurlandır, kalbime sevinç ve ferahlık ver, bütün benliğimle de onu yaşamayı nasip et, hak yol üzere sabit kalmamı senden dilerim. Şüphesiz ki güç ve kuvvetim sadece senin yardımın ve ihsanındandır.’ Bunları üç Cuma veya beş veya yedi Cuma yap. Allah’ın izniyle karşılığını alır, istediğini elde edersin.”

İbn Abbas dedi ki: Beş veya yedi hafta geçer geçmez Rasulullah aynı meclise geldi. Hazreti Ali: “Ey Allah’ın Resulü ben önceden yaklaşık dört ayet ezberliyordum, ama bunları okuduğumda hatırlamakta çok güçlük çekiyordum, şimdi ise kırka yakın ayet ezberliyorum ve sanki onlar benim gözümün önündeymiş gibi okuyorum. Önceden hadis dinlerdim ama sonradan istediğim zaman aklıma gelmez unuturdum. Şimdi ise çok hadis dinliyorum ve bir harfinde dahi hata yapmadan ezberden okuyorum. Allah Resulü şöyle buyurdu: “Kabe’nin Rabbi olan Allah’a yemin ederim ki Ali mümindir.”

2- İLK EZBERLENEN SURELER

Birçok insana “Kur’an-ı Kerim’den ezberlediğin yer var mı” diye sorduğunda sana “evet” der. Kaç cüz ezberlediğini sorarsan da, “Çeşitli yerlerinden ezberledim” diye cevap verir.

Bu ezber yeterli değildir ve düzenli bir şekilde tekrarı mümkün olmadığı için

zamanla unutulmaya mahkumdur.

Gerçek bir ezber düzenli, arka arkaya gelmek suretiyle birbirine bağlı olan ezberdir. Öyle ki ona sorduğunda, ‘şu cüzleri ezberledim ve şu cüze ulaştım’ veya ‘tamamını ezberlemeye şu kadar cüzüm kaldı’ diye cevap verebilmelidir. Bu mevzu planlı çalışma ile alakalı olup, bundan daha önce bahsetmiştik.

Şayet ‘Ezbere nereden başlamalıyım, hangisi daha iyidir?’ diye sorulacak olursa, şöyle cevap verebiliriz: genel olarak ezbere üç türlü başlama usulü olup, her birinin kendine göre özellikleri ve faydaları vardır.

1-) 4 sureyi ezberleyerek başlama: Yasin, Duhan, Secde, Tebarake. Bilindiği gibi bunlarla başlamanın sebebi, biraz önce zikrettiğimiz, Kur’an-ı Kerim’i ezberleme duası ve namazı ile bağlantılı olduğu içindir. Eğer bu dört sureyi ezberlemezsen o hadis-i şerifi de tatbik edemezsin.

Geçen hadiste ezber yapacak kişinin ilk önce dua ve kolaylaştırma temennisi ile Allah’a yönelmesi gerektiğine işaret etmiştik. Biz de bu hadisin mucibince amel edenlere Allah’ın yardımcı olmasını, yaptıkları ezberin de bu vesileyle kalıcı olmasını diliyoruz.

2- Amme cüzünden başlamak. Bu usul özellikle küçük yaşta ezbere başlayanlar için uygundur ki, onlar bu şekilde ezberlemesi kolay olan kısa sureleri ihtiva eden cüzle başlamış olurlar.

Bunun yanında bu cüz tecvid kaideleri bakımından çok zengin olup, bu ise büyük bir önem arz etmektedir. Zira inanılır ve bilinir ki, kim bu cüzü eksiksiz bir şekilde, mükemmel olarak tilavet edebilirse, tecvid bilgisi ve uygulamasında mükemmele ulaşmıştır. Onun için artık ezbere, kaidelerine tam bir şekilde riayet ederek devam etmesi çok daha kolaydır.

Ancak bu cüzde İnfitar, İnşikak, Tekvir gibi birbirine çok benzeyen surelerin bulunması, birçok hafızı karıştırmaya sürükleyebilir. İşte bu zorluğun üstesinden gelebilmek için, bu sureleri arka arkaya değil, karışıklığa sebep olmaması için, aralarda diğer kısa sureleri ezberlemek suretiyle, birbirinden ayırarak, fasılalarla ezberlemek daha iyi olabilir. Mesela Tekvir suresini ezberledikten sonra hemen onu takip eden İnfitar suresinin değil, başka bir ya da iki surenin ezberlenip, daha sonra İnfitar suresini ezberlemeye dönülmesi daha uygun olur.

Her halükarda ezber yapan kişi, Amme cüzünün ezberini bitirdikten sonra, Tebarake cüzüne, oradan da ‘gad semia’ cüzüne geçmek suretiyle Kur’an’ın tertibinin tersine göre ezbere devam etmemelidir. Bilakis onun hocasının yardımıyla belirli bir ezber tecrübesi oluşup, tecvid kaidelerini tam olarak uygulayabilme yetisi de geliştikten sonra Kur’an-ı Kerim’in başlangıcı olan Bakara suresine geçip, oradan ezbere devam etmesi gerekir.

3- Kur’an-ı kerimin diziliş sırasına göre başlama. Yani Bakara, Ali İmran, Nisa... Bu sureler, çok uzun olup, çeşitli mevzular içerdikleri için ezberlenmesinde kolaylık vardır. Öyle ki ezber yapan kişi bunları konulara ayırarak ezberleyebilir. Bu şekilde o kısa veya orta uzunlukta bir sure ezberliyormuş gibi olur.

4- Bir de fıkıhla ilgilenenler için bir yol vardır. O da Kur’an-ı Kerim’de çok fazla bulunan hüküm ayetlerini ezberlemektir.

Yalnız bu yolu izleyen kişiler ayetleri, içerdiği hükümlerden bağımsız olarak ezberlememelidirler. Bilakis bunların Kur’an-ı Kerim’den ezberledikleri bölümleri içerdikleri ahkâmla birlikte bilmeleri gerekir. Böylece hem fıkıh ilminin, hem de ezber yapmanın hayırlarından bir arada faydalanmış olurlar.

Bu konuyla alakalı bazı kaynaklar vardır. Örnek olarak Muhammed Ali Sabuni Hoca’nın ‘Revaiu’l-Beyan Fi Tefsir-i Ayati’l-Ahkâm’ kitabını zikredebiliriz. Hangi yolu takip ederek ezbere başlarsa başlasın, ezber yapan kişinin daha önce zikrettiğimiz tekrar etme kaidelerini ihmal etmemesi gerekir.

-Devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

abdulkadir, 2014-06-27 10:48:18

Kur'an ezberlerken eğer genç yaşta değilseniz sayfa sayfa öğrenmek size zor gelebilir. Öncelikle Kur'anı seri okumayı öğrenmelisiniz. Daha sonra 1 sayfayı 20 kere tekrar etmek yerine her gün 20 sayfa okuyabilirsiniz. Ancak burada şöyle bir şey yapmanız daha doğru olur; her gün 20 sayfa okurken 1 sayfa ileri kaydırarak okuyun. Yani bu gün 50-70 sayfayı okudunuz sa yarın 51-71 sayfaları okuyun ve sonra 52-72 gibi devam edin. Çünkü üst üste yapılan tekrarlar yerine belli aralıkla yapılan tekrarlar daha kalıcıdır. Yani hiç bilmeyen birisine yada bir çocuğa subhaneke duasını üst üste 100 kere tekrar ettirseniz ve 1 hafta sonra okumasını isteseniz yanlış okuyabilir yada unutabilir. Ancak günde bir defa bir ay boyunca okutsanız bir ayın sonunda onu ezberler ve bir sene sonra dahi onu unutması çok zor olur. Bu nedenle üst üste tekrar yerine belli zaman aralıkları ile tekrar yapmanız daha faydalı ve kalıcıdır.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

doğan, 2013-09-09 17:13:10

Allah yazanlardan razı olsun inşallah. Ellerinize sağlık sizlerde böyle bir site yaptığınız için.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

SUREDE YER ALAN 7 Sayısındaki Tevafuk: a)Mısır melikinin rüyasında gördüğü ineklerin say

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-1

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ  İŞARETLERİ-1

Yusuf İsmi Yusuf ismi konusunda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır: Birinci Nokta: Gen

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

Muhterem Müslümanlar! وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَق

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler ve onların yerli borazanları aşağıdaki iki âyet arası

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

Muhterem Müslümanlar! Caetani gibi Oryantalistler, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

Muhterem Müslümanlar! Bazı oryantalistler, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in, Kur’an-ı Ker

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler Kutsal Kitabımızda âyetlerin birbiri ile çeliştiğini,

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

Son zamanlarda Kur’an’ın mahiyetine dair bir takım düşünceler ileri sürülmektedir. Bu kon

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

Sordular: -Hocam, Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası yoktur, diyenler var. Bir de bazı ho

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

Sözlükte tekzip; Yalanlamak, doğru olmadığını savunmak ve inkâr etmek anlamlarına gelir. T

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

Değerli Kardeşlerim, Geçenlerde TRT Kurdi’de yayınlanan bir program esnasında bir hemşehrim

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI