Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

Birinci Akabe Biatinde Rasulullah’a(Aleyhissalatu vesselam) ilk biat edenin kim olduğu hakkında ihtilaf olduğunu.. Bazı âlimlere göre, Bera bin Marur, bazılarınca Esad bin Zürare, bir kısım siyercilere göre ise Ebu Heysem bin Teyyihani


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-02-24 22:09:24

Takdim

Kıymetli Ziyaretçilerimiz, inşallah bu aydan itibaren sizlere Ashab-ı Güzin Hakkında muhtelif eserlerden derlediğimiz notlarımızı takdim etmeyi düşünüyoruz. Mevla’yı Müteal’den bu hususta inayetini diliyoruz. İnşallah istifadeye medar olur. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org

Not: Şu anda karışık halde bulunan notlarımız, daha sonra tarih ve konu sıralamasına sokulacaktır inşallah. “Rasulullah Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?” çalışmamızda olduğu gibi.

· Birinci Akabe Biatinde Rasulullah’a(Aleyhissalatu vesselam) ilk biat edenin kim olduğu hakkında ihtilaf olduğunu.. Bazı âlimlere göre, Bera bin Marur, bazılarınca Esad bin Zürare, bir kısım siyercilere göre ise Ebu Heysem bin Teyyihani’nin ilk biat eden olduğunu…(Es Siret’ün Nebeviyye:1:313)

· Hudeybiye’de Müslüman olduğu halde barış anlaşması gereği Kureyş’e iade edilen Ebu Cendel’in Süheyl bin Amr’ın oğlu olup, adının Asi olduğunu…(Hamiş-ül Buhari)

· Hudeybiye şartları gereği Kureyş’e iade edilip, yolda firar eden ve İs mevkiine yerleşip, kurduğu çete ile Kureyş kervanlarının korkulu rüyası haline gelen Ebu Basir hazretlerinin asıl adının Utbe bin Esed olup, Sakif kabilesinden olduğunu..(Haşiye tül Buhari)

· Hz. Ebubekir(r.a) hazretlerinin rüya tabiri ve nesep ilminde çok mahir olduğunu.

· Rasulullah’ın(Sallalahu aleyhi ve sellem) bir gün hanımı Ümmü Seleme validemize; “Ben rüyamda Cennette Ebu Cehil’e ait meyvesi bol bir hurma ağacı gördüm” buyurduğunu. Daha sonra Ebu Cehil’in oğlu İkrime hazretlerinin Müslüman olması üzerine; “İşte rüyamın tabiri budur” diye ferman ettiğini. Bu mübarek sahabenin 62 yaşında, İbn-i İshak ve Zübeyr bin Bekkar’a göre Hz. Osman zamanında Rum ordusuyla yapılan Ecnadeyn muharebesinde,(El İsabe: 2: 489) çoğunluğun görüşüne göre ise yine Rum ordusuyla yapılan Yermük savaşında şehid düştüğünü.(El İkmal li Sahib’il Mişkat: s: 606)

· Müslüman olduğunu açıklayınca kavmi Taifliler tarafından sabah evinin damında ezan okurken atılan bir ok ile şahid edilen Urve bin Mesud(r.a) için Allah Rasulü(Sallalahu aleyhi ve sellem)’in “Onun kavmi içindeki durumu “Yasin Sahibi” nin kavmi içindeki durumu gibidir” buyurarak, onu, Antakya’ya gelen Hz. İsa’nın havarilerine uymaları için kavmini uyaran ve onlarca şehid edilen ve kendisinden Yasin Suresinde bahsedilen Habib-i Neccar’a benzettiğini.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynak

1-Hayat-üs Sahabe-1. Cilt-M. Yusuf Kandehlevi-terc. Hayri Demirci-Gülistan Neşriyat-İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI