Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

Birinci Akabe Biatinde Rasulullah’a(Aleyhissalatu vesselam) ilk biat edenin kim olduğu hakkında ihtilaf olduğunu.. Bazı âlimlere göre, Bera bin Marur, bazılarınca Esad bin Zürare, bir kısım siyercilere göre ise Ebu Heysem bin Teyyihani


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-02-24 22:09:24

Takdim

Kıymetli Ziyaretçilerimiz, inşallah bu aydan itibaren sizlere Ashab-ı Güzin Hakkında muhtelif eserlerden derlediğimiz notlarımızı takdim etmeyi düşünüyoruz. Mevla’yı Müteal’den bu hususta inayetini diliyoruz. İnşallah istifadeye medar olur. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org

Not: Şu anda karışık halde bulunan notlarımız, daha sonra tarih ve konu sıralamasına sokulacaktır inşallah. “Rasulullah Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?” çalışmamızda olduğu gibi.

· Birinci Akabe Biatinde Rasulullah’a(Aleyhissalatu vesselam) ilk biat edenin kim olduğu hakkında ihtilaf olduğunu.. Bazı âlimlere göre, Bera bin Marur, bazılarınca Esad bin Zürare, bir kısım siyercilere göre ise Ebu Heysem bin Teyyihani’nin ilk biat eden olduğunu…(Es Siret’ün Nebeviyye:1:313)

· Hudeybiye’de Müslüman olduğu halde barış anlaşması gereği Kureyş’e iade edilen Ebu Cendel’in Süheyl bin Amr’ın oğlu olup, adının Asi olduğunu…(Hamiş-ül Buhari)

· Hudeybiye şartları gereği Kureyş’e iade edilip, yolda firar eden ve İs mevkiine yerleşip, kurduğu çete ile Kureyş kervanlarının korkulu rüyası haline gelen Ebu Basir hazretlerinin asıl adının Utbe bin Esed olup, Sakif kabilesinden olduğunu..(Haşiye tül Buhari)

· Hz. Ebubekir(r.a) hazretlerinin rüya tabiri ve nesep ilminde çok mahir olduğunu.

· Rasulullah’ın(Sallalahu aleyhi ve sellem) bir gün hanımı Ümmü Seleme validemize; “Ben rüyamda Cennette Ebu Cehil’e ait meyvesi bol bir hurma ağacı gördüm” buyurduğunu. Daha sonra Ebu Cehil’in oğlu İkrime hazretlerinin Müslüman olması üzerine; “İşte rüyamın tabiri budur” diye ferman ettiğini. Bu mübarek sahabenin 62 yaşında, İbn-i İshak ve Zübeyr bin Bekkar’a göre Hz. Osman zamanında Rum ordusuyla yapılan Ecnadeyn muharebesinde,(El İsabe: 2: 489) çoğunluğun görüşüne göre ise yine Rum ordusuyla yapılan Yermük savaşında şehid düştüğünü.(El İkmal li Sahib’il Mişkat: s: 606)

· Müslüman olduğunu açıklayınca kavmi Taifliler tarafından sabah evinin damında ezan okurken atılan bir ok ile şahid edilen Urve bin Mesud(r.a) için Allah Rasulü(Sallalahu aleyhi ve sellem)’in “Onun kavmi içindeki durumu “Yasin Sahibi” nin kavmi içindeki durumu gibidir” buyurarak, onu, Antakya’ya gelen Hz. İsa’nın havarilerine uymaları için kavmini uyaran ve onlarca şehid edilen ve kendisinden Yasin Suresinde bahsedilen Habib-i Neccar’a benzettiğini.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynak

1-Hayat-üs Sahabe-1. Cilt-M. Yusuf Kandehlevi-terc. Hayri Demirci-Gülistan Neşriyat-İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI