SİGARA HAKKINDA GENÇLERLE BİR HASBIHAL

Allah (cc), bilinen ve bilinmeyen âlemlerin tek yaratıcısıdır ve yarattığı varlıkların nelere ihtiyacı olduğunu en iyi bilen O’ dur. Bu yazımızda sigarayı inceleyecek ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini beraberce anlamaya çalışacağı


Ayhan Kaplan

ahankaplan61@gmail.com

2011-02-20 10:38:55

Allah (cc), bilinen ve bilinmeyen âlemlerin tek yaratıcısıdır ve yarattığı varlıkların nelere ihtiyacı olduğunu en iyi bilen O’ dur. Bu yazımızda sigarayı inceleyecek ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini beraberce anlamaya çalışacağız inşaallah.

Sigaranın Tarihçesi:

İnsanoğlu sigarayla 5 bin 700 yıl önce tanıştı. İlk zamanlar tören ve büyü yaparken kullanılan tütün, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinin (!) ardından tüm dünyaya yayıldı.

 1492’de Kristof Kolomb, Amerika kıtasını keşfettiğinde Amerika yerlilerinin “Tobaccos” adını verdiği bir bitki yaprağını sararak yakıp dumanını içlerine çektiklerini ve bu dumanın insana keyif verdiğini gördü. Kolomb, bu bitkinin tohumlarını alarak denizciler vasıtasıyla diğer ülkelere yayılmasına neden oldu.

Tütün ülkemize Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1601 yılında İngilizler tarafından getirilmiş ve bazı göğüs hastalıklarına iyi geldiği söylentisiyle kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Çeşitli dönemlerde caiz değildir denerek fetvalarla dinen yasaklanmışsa da, yayılması ve alışkanlık halini alması engellenememiştir.

Osmanlıda ilk tütün ekimi Selanik Vilayetinin Yenice Vardar kasabasında yapılmıştır.

Sigaranın mahiyeti:

Sigara, patlıcangillerden bir bitki olan tütünün yapraklarının toplanarak fabrikalarda ince bir şekilde kıyılıp, küçük kâğıtlara rulo şeklinde sarılarak elde edilen keyif verici (!) bir maddedir. Sigarada 4000 farklı zehir vardır. Bir nefes sigara dumanıyla içimize çektiğimiz zehirlerden birkaçı;

•Polonyum-210 (kanserojen)

•Radon (radyasyon)

•Metanol (füze yakıtı)

•Toluen (tiner)

•Kadmiyum (akü metali)

•Bütan (tüp gaz)

•DDT (böcek öldürücü)

•Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehri)

•Arsenik (fare zehri)

•Amonyak (tuvalet temizleyici)

•Karbon monoksit (egzoz gazı)

•Aseton (oje temizleyici)

•Naftalin (güve kovucu)

•Nikotin (bağımlılık yaratan tek madde)

•Dibenzakridin (zehir)…… ve 3885 zararlı madde

 Sigaranın zararları:

Bir nefesle içimize çektiğimiz sigara dumanı ter veya idrar yoluyla dışarı atılana kadar vücudumuzda çok büyük tahribat yapar. Bir sigara bağımlısının, ağız kanserine yakalanma riski çok yüksektir. Ayrıca tütün ve duman diş eti hastalıklarına ve diş çürümesine sebep olur.

Beyine giden oksijende azalma olduğundan beyin damarlarının daralmasında neden olur. Bu durum kişiyi felce kadar götürür. Sigara dumanındaki hidrojen siyanid, bronşların çeperini yakar. Akciğer salgılarında azalma olur ve bu da kronik öksürüklere yol açar. Sigara içenler, içmeyenlere göre on kat daha fazla akciğer kanseri olma riski taşırlar.

Sigarada bulunan karbon monoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolesterol depolanır ve bu da kalp krizi riskini arttırır. Bu yüksek kan basıncının böbreklere de zararı olduğu aşikârdır. Sigara tüketimine bağlı olarak, midede asit salgılanması artar, mide yanmaları ve ülser başlar.

Sigaranın sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan araştırmalara göre, sigara tiryakisi erkeklerin %40'ı henüz emeklilik yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. Bu oran sigara kullanmayanlarda %18'dir. Sigara kullanan kadınlarda ise rahim kanseri riski çoğalmaktadır, hamile kadınların sigara içmesi ise sakat ve ölü doğumlarla sonuçlanmaktadır.

Tüm bunlara rağmen, sigarayı bıraktığınız anda vücut kendi kendini yenileyerek tamir etmeye başlar.

Pasif İçiciler:

Sigara kullanan kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunan kişiler pasif içici olarak adlandırılır ve sigaranın zararlarından çok fazla etkilenirler. Bu durumu biraz olsun engellemek için toplu olarak bulunulan yerlerde içen ve içmeyen kişileri ayrı ortamlarda tutmaya yönelik çalışmalar vardır. Örneğin birçok restoranda sigara içilen ve içilmeyen bölümler ayrılır. Ancak bu önlemlere rağmen sigara açık havada bile içmeyenlere zarar vermekte ve rahatsız etmektedir.

 Çocuklar için risk çok daha ciddidir. Çünkü akciğerleri henüz gelişmektedir ve onlar yetişkinlerden daha fazla ve hızlı nefes alıp veririler. Sigara dumanına maruz bırakılarak, pasif içici durumuna düşürülen çocuklarda, kulak ve boğaz enfeksiyonları, bronşit ve zatürree sıklıkla görülen hastalıklardır. Çocuk kanserlerinin % 15’i evde sigara içilmesinden kaynaklanmaktadır. Onun için lütfen evinizde sigara içmeyin.

Dünya sağlık örgütü, sigara alışkanlığının dünyanın en büyük sağlık sorunu olduğunu ilan etmiştir.

Sigara içmek haram mıdır?

Sigara, 1600’lü yıllardan itibaren İslâm dünyasına sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplumda yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dinî hükmü, dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılır hale gelmiştir.

Sigara, on dört asırlık fıkıh tarihi içinde nispeten yeni bir mesele olduğundan ilk devir müctehidlerinin konuyla alâkalı görüşünün bulunmayacağı aşikârdır. Son dönem İslâm bilginleri de sigaranın dinî hükmü konusunda üç gruba ayrılmışlardır.

I.Sigaranın zararlarını bilmeyen veya önemsemeyen bir grup bilgin, tütün kullanma ve sigara içme hakkında dinde açık bir hüküm bulunmadığını ileri sürerek sigara içmenin mubah olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

II. Diğer bir grup İslâm bilginleri ise, sigara içmeyi doğru bulmamakla birlikte, “haram” da diyemedikleri için “mekruh” olarak nitelendirmişlerdir.

III.Üçüncü bir grup ise, sigara içmeyi, özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından zarara ve ekonomik yönden israfa yol açtığı, nafaka yükümlülüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle “haram” saymışlardır.

 Günümüzde sigaranın zararsız olduğunu söylemek, ilmen ve tıbben imkânsızdır. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir. Kur’an’da,

 وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın...” (el-Bakara 2/195) buyurulmuş, Peygamber efendimiz (sav)de,

“Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır” (İbn Mâce, “Ahkâm”, 17; el-Muvatta’, “Akzıye”, 31) diyerek bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî ilke olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan baktığımızda sigara içenlerin kendilerine verdikleri zarar yönünden Allah, başkalarına verdikleri zarar yönünden ise kul hakkını çiğnediklerini söyleyebiliriz. Son devrin büyük âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi, Ni’met-i İslam isimli eserinde şöyle bahseder: "Öyle şeyler vardır ki, onlar vücuda faydalı olmak şöyle dursun netice itibari ile bedeni harap ettiği halde fazlaca iştah ve istek duyulur. Bundan dolayıdır ki bu gibi şeyler oruçlu iken kullanılırsa hem kaza hem de keffaret lazım gelir. Mesela tütün gibi... Esrar içmek ve afyon yutmak da bu nev'i dendir... Ve hepsi haramdır.

İsmail Hakkı Bursevi hazretleri de Ruhul Beyan / Vakıa - 43. ayet-i kerimesinin tefsirinde "Diğer tefsirlerde tarif edildiği gibi bu tütün haramdır." Buyuruyor

Sigarayı bırakmanın yolları:

Sigara tiryakisi olup 10 yıl önce bırakmış bir kişi olarak en başta şunu ifade etmek isterim ki; sigarayı bırakmak beyinde başlar. Bırakamıyorum diyen insanlar kimse kusura bakmasın ya yalan söylüyor, ya da gerçekten bırakmak istemiyor, kendini kandırıyor. Azaltılarak sigara bırakmak çok zordur. En etkilisi bir anda ve tamamen bırakmaktır. Başarı sağlanabilmesi için sigarayı bıraktıktan sonraki süreç çok önemlidir. Kesinlikle değil bir dal, bir nefes bile almamak gerekiyor. Gerçi çok hoş anlarda en yakın (!) arkadaşınızın uzattığı bir dal sigarayı almamak, geri çevirmek güçlü bir irade gerektiriyor, ama başarılı olmak ta buradan geçiyor. Yani “sigara, ben seni bıraktım” deyip her ne şart ve durumda olursa olsun sigaraya el uzatmamaktan.

Sonuç;

Sigara içmeye devam edecek olanlar;

Artık yavaş yavaş toplumdan dışlanmaya başladıklarını,

İçtikleri sigarada 4000’den fazla zehirli madde bulunduğunu,

Akciğer kanserine yakalanan hastaların %94'ünün sigara tiryakisi olduğunu,

Sigara içen annelerin çocuklarının, cenine yeterince oksijen ulaşamaması sebebi ile geri zekâlı olduğunu,

Günde 20 sigara içmek sureti ile 20 yılda vücutta 7 kg is ve katran biriktiğini,

Bütün uyuşturucular arasında en fazla ölüme sebep olan maddenin sigara olduğunu

Harama yakın mekruh, ya da haram işlediklerini unutmasınlar.

Ayhan Kaplan

Cevaplar.org

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BAŞKA GÖRÜNDÜ

BAŞKA GÖRÜNDÜ

Bir gün bir göletin arkasında bir vadinin yamacında oturmuş karşı yamaçtaki ağaçları seyr

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

Bundan elli yıl önce köyde otururduk. Ekmeğimizi annem tandırda pişirirdi. Önce diz üstü

EDEPSİZLİĞİN ADI ERGENLİK

EDEPSİZLİĞİN ADI ERGENLİK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hacı hacıyla Mekke’de, derviş dervişle tekkede, e

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN RABBİYLE DİYALOĞU

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN RABBİYLE DİYALOĞU

Anne karnındaki bir bebeğin ağzı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, eli vardır, ayağı

SİGARALI GENÇ VE BEN

SİGARALI GENÇ VE BEN

Yolcu minibüsünün içindeyim. Çarşıdan Fakülteye gidiyorum. Bir durakta kahvehaneden çıkan

EY HER YERDEN GÖRÜNEN VE HER YERDEN GÖREN! SENİ İSTİYORUM!

EY HER YERDEN GÖRÜNEN VE HER YERDEN GÖREN! SENİ İSTİYORUM!

Namaz için kalkmıştım. Kıyamda durdum, kâinatı kıyamda gördüm. Rükûa vardım, kâinatı

YOLA ÇIKMAK

YOLA ÇIKMAK

Biraz sonra yola çıkacağız. On bin metre yükseklikten, üç bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu

KAPTANLIK KOLAY BİR ŞEY DEĞİLDİR

KAPTANLIK KOLAY BİR ŞEY DEĞİLDİR

Stuttgart Hava Limanı’nın alt katında bütün dinler için ayrılan ibadethanede namaz kılarke

ARABAYI UNUTTUM

ARABAYI UNUTTUM

Unutmak çok kötü bir şeydir. Bu gün çarşıdan gelirken bir yerde arabayı park edip bir iki

İŞTE KOLAY KÂRDA ÇOK

İŞTE KOLAY KÂRDA ÇOK

İşte cemaatle namaz kılma hareketi, kaptanı imam olan mescit botuna binerek en emin arkadaşlarl

GÖKÇEADA DEPREMİ

GÖKÇEADA DEPREMİ

Belirtilen tarihte bütün Ege’de ve dolayısıyla Tavşanlı’da çok şiddetli bir deprem oldu.

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI