HZ. RUKAYKA BİNTİ VEHB (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) Taif’te geçirdiği o zor günde Peygamberimize destek olmuştur.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-02-18 01:31:11

Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) Taif'te geçirdiği o zor günde Peygamberimize destek olmuştur.

BABASI:

Vehb es-Sakafiyye.

NESEBİ:

Sakîf kabilesindendir.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Rukayka es-Sakafiyye'de denmiştir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Peygamberimiz Taif'lilerin zulmünden Rukayka'ya sığınmıştı.

v Rukayka, Resûlullah Efendimizi evinde misafir edip ikramlarda bulunmuş ve hemen akabinde Müslüman olmuştur.

v Allah Resûlüne o zor gününde yardım etme bahtiyarlığına ermiştir.

HAYATI:

Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) Kureyş'lilerin zulmünden kurtulmak için Taif'e gidip Sakîf kabilesinden yardım istemişti. Taif'e varınca Sakîf kabilesinin ileri gelenlerinden olan üç kardeşin yanına gitti. Amr İbn Umeyr İbn Avf'in oğulları Abduyâleyl, Mes'ud ve Hubeyb'ti. Peygamberimiz bu üç kardeşi İslâm'a davet etti ve kendisine Kureyş'lilere karşı yardımcı olmalarını istedi. Bunlardan Mes'ud İbni Amr İbni Umeyr: "Allah senden başka gönderecek birisini bulamadı mı?" dedi.

Abduyâleyl ise: "Madem seni Allah gönderdiyse Kâ'be'nin örtüsünü yırt bakalım" dedi. Üçüncüleri olan Hubeyb de şöyle dedi: "Vallahi, eğer sen, dediğin gibi bir Peygambersen seninle asla konuşmayacağım. Sen, sana cevap vermeden daha tehlikelisin. Eğer sen Allah hakkında yalan söylüyorsan, benim seninle konuşmamam gerekir." dedi.

Peygamberimiz onlardan destek göremeyince, kavmi olan Kureyş'in, kendisinin Taif'e gelip yardım istediğini öğrenmemelerini istedi. Eğer öğrenirlerse o zaman Resûlullah ve Ashabına daha çok işkence edeceklerdi. Bu yüzden onlardan söz istedi ve: "Ne yaparsanız yapın bunu gizleyin" buyurdu.

Fakat onlar Resûlullah'ın bu isteğini yerine getirmediler. Yerine getirmedikleri gibi Taif'lileri Peygamberimize hakaret etmek için harekete geçirdiler. Peygamberimizin geçeceği yolun iki tarafını kuşatıp Resûlullah'ın mübarek ayaklarına taş attılar, o derece ki Peygamberimizin ayakkabısının içi kanla dolmuştu.

Peygamberimiz onlardan kurtulunca Rukayka'ya sığınmıştı. Rukayka hemen Resûlullah'ı (aleyhissalatu vesselam) ağırlamış, O'na içecek bir şeyler ikram etmişti. Peygamberimiz de ona: "Rukayka! Onların putlarına tapma ve o putun yanında ibâdet yapma" buyurdu.

Rukayka: "O zaman beni öldürürler" dedi. Efendimiz ise: "İbâdet yaptığında ona sırtını dön" diye cevap verdi. Daha sonra Peygamberimiz Mekke'ye geri döndü.

Aradan yıllar geçmiş Allah (c.c) Mekke'nin fethini nasip etmişti. Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) biat etmek için her yerden heyetler Resûlullah'ın huzuruna akın ediyordu. Sakîf heyeti de biat etmek için gelmişti. Bunların içinde Rukayka binti Vehb'in iki oğlu da vardı. Peygamberimiz Rukayka'nın oğullarına: "Anneniz (Sakîfli Rukayka) ne yaptı?" diye sordu. Rukayka'nın oğulları: "Bıraktığın hâl üzere öldü" dediler. Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam): "Anneniz Müslüman olmuştu" buyurdular.

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Kutlu doğum haftası(13-19 Mayıs) *İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI