Cevaplar.Org

HZ. LÜBÂBE BİNTU’L HÂRİS ES-SUĞRA (R.ANHA)

“Ümmü’l-Fadl, Meymûne, Selmâ, Esmâ, Lübâbetu’s-Suğrâ, Hezile, İzze, bunlar hep mü’mine kız kardeşlerdir.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-02-18 01:23:14

"Ümmü'l-Fadl, Meymûne, Selmâ, Esmâ, Lübâbetu's-Suğrâ, Hezile, İzze, bunlar hep mü'mine kız kardeşlerdir." Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)

BABASI:

Hâris İbni Hazen el-Hilâlî.

ANNESİ:

Hind (Havle) Binti Avf.

NESEBİ:

Lübâbe Binti Hâris, İbni Hazen İbni Becîr İbni Hezm İbni Rüeveybe İbni Abdullah İbni Hilal İbni Âmir İbni Sa'sa'a.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Hz. Lübâbe'nin ismi, ablası Ümmü'l-Fadl künyeli Hz. Lübâbe ile aynı olduğundan kendisine "küçük Lübâbe" manasında "Lübâbetu's-Suğrâ" denmiştir.

HAYATI:

Hz. Lübâbe (r.anha), akraba yönünden çok şereflidir. Mü'minlerin annesi Hz. Meymûne'nin ve ünlü sahabelerden Ümmü'l-Fadl'ın kız kardeşi, Peygamberimiz'in de baldızıdır. Seyfullah yani Allah'ın kılıcı lakaplı Hz. Hâlid bin Velid'in annesidir.

Hz. Lübâbe, cahiliye devrinde Mahzumî kabilesinden Velid bin Muğire ile evlenmişti. Velid azılı müşriklerden olduğu için Hz. Lübâbe diğer kız kardeşleri gibi hemen Müslüman olamamıştır. Hz. Lübâbe'nin İslâm'a intisabı hakkında net bir bilgi elimizde yoktur.

Eşi Velid bin Muğire hicretin birinci yılında öldüğüne ve oğlu Velid bin Velid(*) hicretin ikinci yılında, Hâlid bin Velid ise Hayber'den sonra hicretin yedinci yılında Müslüman olduklarına göre Hz. Lübâbe'de bundan sonra Müslüman olmuştur fakat ne zaman biat ettiğine dair net bir kayıt yok. Yalnızca kızı Fâhite'nin Mekke'nin fethedildiği gün Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) diğer Müslüman olan Kureyş'in ileri gelen itibarlı kadınlarıyla birlikte biat ettiği siyerlerde kayıtlıdır.

Müslim'in rivayetine göre hicretin sekizinci yılı sonlarında oğlu Velid bin Velid'in vefat haberini alması üzerine çok üzülen Hz. Lübâbe'yi (r.anha) Resûl-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam) teselli etmiş ve şu âyet-i kerimeyi okumuştur: "Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir; ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir." (Kaf Sûresi: 19)

(*) Mevdudî'nin "Hz. Peygamberin Hayatı" adlı eserinde İslâmiyetin ilk üç yılında Müslüman olanların listesi vardır. Bu listede Velid bin Velid'in de adı geçmektedir. Fakat Nedvî'nin Asr-ı Saadet'inde hicretin ikinci yılında Müslüman olduğu delilleri ile yazılıdır. Gerçeği Allah bilir.

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI