Cevaplar.Org

HZ. SELMÂ BİNTİ KAYS (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) teyzesidir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-02-18 01:09:58

Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) teyzesidir.

BABASI:

Kays bin Amr.

ANNESİ:

Ragıbe Binti Zûrare.

NESEBİ:

Selma binti Kays, Benî Adiyy b. Neccar kabilesine mensup bir kadın olup Hz. Peygamber'in de teyzesidir.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Oğlu Münzir'e izafeten künyesi Ümmü Münzir olmuştur.

HAYATI:

Medineli olan Hz. Selmâ (r.anha), Kays bin Sa'sa ile evlenmiş ve Münzir adında bir oğlu olmuştur. Müslüman olup Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) biat etmiştir.

Selmâ binti Kays şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde Ensar'dan bazı kadınlarla birlikte giderek ona biat ettim. Hz. Peygamber, Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayacağımıza, çalmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftirada bulunmayacağınıza, güzel ve iyi şeylerde kendisine isyan etmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Ayrıca bize kocalarımıza hile yapmamamızı da söyledi. Bundan sonra ona biat edip döndük. Ben o hanımlardan birisine

"Hz. Peygamber'e tekrar git ve ona kocalarımıza hile yapmamızdan ne kastettiğini sor!" dedim. Kadın Hz. Peygamber'den bunu sorduğunda o şöyle buyurdu:

"Malını ondan habersiz alıp başkalarına vermenizdir."

Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) arkasında her iki kıbleye yönelerek namaz kılan Selmâ (r.anha), Efendimiz'den (aleyhissalatu vesselam) hadis rivayet etmiştir. Vefat yılı belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Ümmü'l-Münzir Bintu Kays (r.anha) anlatıyor: "Beraberinde Ali (r.a) olduğu halde Resûlullah (s.a.s) yanıma girdi. Ali bu sırada (geçirdiği bir hastalığın) nekâhet devresinde idi. Evimizde busr (hurma çağlası) salkımları asılı idi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ondan yemeye başladı. Ali de yemek üzere kalktı. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Ali'ye yönelerek:
"Ağır ol, ağır ol! Sen daha nekâhet dönemindesin!" dedi ve Ali bırakıncaya kadar tekrarladı."
Ümmül-Münzir, anlatmaya devam ederek: "Ben arpa ve çöğender otundan yemek pişirip getirdim. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Ey Ali," buyurdular, "bundan al, bu sana daha faydalı!" [Ebu Davud, Tıbb 2, (3856); Tirmizi, Tıbb 1, (2038).]

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI