USUL VE METODLARIYLA KUR’AN EZBERLEME VE HAFIZADA TUTMA YOLLARI-7

4- VESVESELER Hafızlık yapanlar, kimi zaman, yapmış oldukları işi olumsuz etkileyecek, verimlerini azaltacak bir takım vesvese ve kuruntulara maruz kalabilirler. Burada bunlardan bazılarını arz edeceğiz.


2011-01-07 14:29:34

4- VESVESELER

Hafızlık yapanlar, kimi zaman, yapmış oldukları işi olumsuz etkileyecek, verimlerini azaltacak bir takım vesvese ve kuruntulara maruz kalabilirler. Burada bunlardan bazılarını arz edeceğiz.

a- EZBERLEMENİN ZORLUKLARI

Birçok cahil veya önyargılı ya da imani yönden zayıf olan kişilerin ağzında, Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesinin zor bir şey olduğu, filancanın, bir sureyi ezberlemek için bir ay uğraştığı ama başaramadığı, Kur’an-ı Kerim’in okunmasının yeterli olup, onu ezberlemek gibi zor bir iş için kendimizi bu kadar yormaya gerek olmadığı gibi bir takım söylentiler ve kuruntular gezinip durur.

Ancak şüphe yok ki bu gibi sözler, dünyanın her yerinde Kur’an hafızlarının sayısının günden güne artması gerçeğiyle çelişen uydurmalardır. Bunun gibi sözler hafız adayı kardeşim senin azmini güçlendirmeli, sende meydan okuyan bir ruh oluşmasını sağlamalıdır. Bil ki, senin niyetin samimi ve doğru olursa, kararlılığınla da bunu desteklersen, Allah Teâlâ senin yar ve yardımcındır.

b- EZBERLEMENİN ÖNEMİ

Cahillerin ve peşin hükümlü kimselerin ağzında dolaşan bir başka lüzumsuz kuruntu da senin Kur’an’ı ezberlediğin zaman, mevcut Kur’an nüshalarına bir nüsha daha eklemekten başka bir şey yapmadığını zannetmeleridir. Böyle bir sözü söyleyen kişi Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin mana ve önemini anlamaktan ve Allah Teala’nın, kitabını ezberleyen, onu iyice idrak edip içindekilerle amel eden, helalini helal, haramını da haram sayan kişiye verilecek sevap ve cennetteki yüksek makamları takdir etmekten ne kadar uzaktır.

c- EZBERLEMENİN YAŞI

Birçok insanın yaşlarının ilerlemesi sebebiyle, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemelerinin mümkün olmadığını, ezber işinin çocukların ve gençlerin işi olduğunu zannettiklerini görürüz. Bunu zanneden kimse büyük bir yanılgıya düşmüştür. Biz birçok Müslüman biliyoruz ki, yaşları ileri olduğu halde, Allah Teâlâ’nın kitabını ezberlemeye azmedip, O’nun lütfu sayesinde, samimi bir niyet ve kararlılıkla yüce kitabın hepsini ezberlemeye muvaffak olmuşlardır.

Şunu bil ki Müslüman kardeşim, Kur’an’ı ezberlemenin yaşı yoktur. Bilakis her insan yaşı kaç olursa olsun, Allah Teâlâ’dan gerçek manada bir yardım alıp, bunu da iradesi ve kararlılığı ile desteklediği sürece, Allah’ın kitabını ezberlemeye muktedirdir. Nitekim ben, kırk yaşından sonra ezbere başlayıp, gençlerin elde ettiği başarıdan daha üstün bir başarı ve mükemmellikle Kur’an’ı ezberleyen kimseler tanıyorum.

d- UNUTKANLIK

Birçok öğrenci tam imtihana gireceği gece, çalıştığı ya da ezberlediği dersten hiçbir şey hatırlamadığı hissine kapılır ve onu bir ümitsizlik, korku ve endişe kaplar. Hâlbuki o imtihan salonuna oturup, kalemi eline alır almaz, hafızasındaki tüm bilgiler yeniden zihninde canlanır ve o en güzel bir şekilde cevapları vererek başarıya ulaşır.

Hafızlık yapan kardeşim, sen de bazı zamanlarda, radyo ve kasetlerden Kur’an okuyanları veya bazı ayetleri mırıldananları duyduğun zaman hiçbir şey hatırlamadığını zannedersin. O zaman sende hafızandaki ezber hakkında bir şüphe ve endişe oluşur. Bilmelisin ki bu çok normal bir şeydir. Sen ezberlediğin yerin kısa bir tekrarıyla hiçbir şüphe ve tereddüt duymadan sureyi eksiksiz bir şekilde hatırladığını görürsün. Ezberlerini devamlı bir şekilde tekrar etmen senin böyle bir halden kurtulmanı temin edecektir.

e- AKRANLARLA MÜCARAT

Bazı arkadaşlarının daha hızlı ve fazla miktarda ezber yaparak bu alanda senden daha maharetli olmaları senin azmini ve gayretini kırmasın. Bu durumda sen kabahati kendi nefsinde görüp, isteksizlik ve tembelliğe sürüklenebilirsin. Şunu unutma ki, her insanın kendine özel bir kudret ve kapasitesi vardır. Bu da diğerlerine nazaran çok ya da az olması hasebiyle değişebilir. Bir alanda başarılı olan kimse, diğer bir alanda aynı başarıyı elde edemeyebilir.

Şunu göz önünde bulundurmalısın ki: ezber yaparken hızının ne olduğu veya ne kadar ezberleyebildiğin hiç önemli değildir, aksine burada önemli olan, elde ettiğin sonuç az da olsa, herhangi bir gevşeklik ve ihmal göstermeden, yaptığın çalışmanın ciddiyet ve azimle devamlılığını sağlayabilmendir. Hızın ve ezberinin miktarı ne olursa olsun, bu okuyup ezberlediklerin sayesinde sen Allah Teâlâ’nın rahmetine, yardımına ve sana vereceği huzura nail olacaksın.

Yine bilmelisin ki, sen kendini günahlardan arındırıp, tövbene sadık kaldığın müddetçe, samimi bir niyet ve tam bir kararlılığa da sahip olursan bu yoldaki gücün ve kat ettiğin mesafe daha da çoğalacak, Allah Teâlâ da senin yar ve yardımcın olacaktır.

*Terc.:Mustafa el Humsi’nin “Delilüs’sâlikîn fî Hıfzı’l Kur’an’i’l Kerim ve Tahfizihi” adlı eserinden; Necdet İçel

-Devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI