Cevaplar.Org

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

Muzaffer Efendi’nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adamı olan Muzaffer Efendi; her âşık gibi gözü karadır. En sıkıntılı zamanlarda hizmetin yere düşmemesi için elinden geleni yapar. Davanın nerede maz


Ahmet Haliloğlu

ahmethaliloglu45@hotmail.com

2011-01-01 00:35:54

Muzaffer Efendi'nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adamı olan Muzaffer Efendi; her âşık gibi gözü karadır. En sıkıntılı zamanlarda hizmetin yere düşmemesi için elinden geleni yapar. Davanın nerede mazlum bir evladı varsa Muzaffer Efendi O'na yardım etmek için elinden geleni yapar.

 

27 Mayıstan sonra halkın cumhurbaşkanı olmasını istediği tek kişi vardır; Ord. Prof. Ali Fuat Başgil. 1961 seçimlerinden sonra Kütahyalılar, Manisalılar seçtikleri milletvekillerini hemen Ankara'ya salmazlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reylerini Ali Fuat Başgil Hocaya vermeleri için Kur'an üzerine yemin ettirip, Meclise öyle yollarlar. İş o noktaya varır ki, herkes Başgil Hoca'ya Cumhurbaşkanı gözüyle bakar. Ancak darbeciler Meclisi kapatıp, Başgil Hoca'yı da ölümle tehdit edince, Hoca mecbur kalır, adaylıktan çekilir. Kırık kalbi uzun süre dayanamaz ve 1967'de vefat eder. Hocanın cenazesine kimse sahip çıkmayınca kitapçı Muzaffer Efendi devreye girer ve Ali Fuad Hocanın şanına yakışır bir şekilde tevhidlerle, gülbanklarla defneder.

 

Yukarıda 27 Mayıs'a değindik te, cuntacıların milletimize yaptığı eziyetlerden payını alanlardan birisi de kitapçı Muzaffer Efendi'dir. 27 Mayıs İhtilalinden sonra Muzaffer Efendinin Salah Bilici Yayınevi basılır. Hocaefendinin resmen bastırdığı kitaplar olsun, gizliden bastırdığı Osmanlıca Eserler olsun, hepsi toplatılır. Kamyonlara doldurulur ve İzmit'e Seka Kağıt Fabrikasına götürülür. Kitapçı Muzaffer Efendi de çile çekmek üzere Sultanahmet Cezaevine gönderilir.

 

Hacı Muzaffer Efendi'nin katıldığı ilginç cenaze merasimlerinden birisi de Tahirül Mevlevi Hazretlerinin cenaze merasimidir. Tahir Efendi; devrinin en büyük âşıklarından birisidir. Vefat ederken; "Beni hocamın (Selanikli Esad Dede) yanına defnediniz. Ancak tabutumu hocamın kabrinin yanından geçirirken yerden sürükleyin. Sakın hocamın kabrinden yukarıda geçirmeyin " diye vasiyet eder. Tahirül Mevlevi Hazretleri; terk-i dünya ettikten sonra naşı; Esad Dedenin Merkez Efendi Mezarlığında kabrinin hizasına getirildiği zaman tabutunu aşıklar yere indirip sürüklemeye başlarlar. Cenazeden de cenazeye katılanlardan da habersiz olan İmam Efendi ise " Böyle şey olmaz. Müslümanın naşına böyle davranılmaz " diyerek itiraz eder. Ancak araya Muzaffer Efendi girer de, imam yumuşar. Tahirül Mevlevi hazretleri de Muzaffer Efendi'nin okuduğu tekbirler ile sırlanır.

 

Muzaffer Efendi'nin en önemli vasıflarından birisi de hazır cevaplığıdır. Bir gün dükkânda talebeleri ile otururken; kendini bilmez gençlerden birisi girer ve " Selamun Aleyküm babalık" der. Osmanlı Bakiyesi bu âlimin yapılan edepsizliğe canı sıkılır. Serde Osmanlı torunu olmak var. Altında kalsa olmaz; talebeleri var. Adamın seviyesine inse hiç olmaz; ilmin vakarına ve izzetine yakışmaz. Kitapçı Muzaffer Efendi "Aleyküm selam kuru kalabalık" diye cevap verir ki muhatabı herhalde bu manevi tokadı hâlâ unutmamıştır.

 

Muzaffer Efendi; Osmanlı'dan sadece şeyhlik/âlimlik mesleklerini miras almamıştır. Osmanlı'dan ahilik geleneğini de miras olarak alır. Bir gün Sahaflar Çarşısı'ndaki dükkânına bir genç adam girer. Elindeki örtüyü açarak eski bir Kur'an'ı Kerim çıkarır ve "Acaba bu yazma Kur'an'a bakar mısınız?" der. Hazret alır, şöyle bir inceler ve " Bu Kur'an yüz elli bin lira eder" diye konuşur. Genç " Siz alır mısınız? " deyince Hacı Muzaffer Efendi "Ben alırım, ama tam değerini veremem. Bana satarsan ancak yüz bin lira verebilirim. Ama sen çarşıyı bir dolaşıp kitabı göster; belki, gerçek değerini vereni bulabilirsin" der

 

Adam teşekkür edip ayrılır. Bir müddet sonra tekrar elinde Kur'an'ı Kerim'le gelir ve " Efendim! Ben verdiğiniz fiyata bunu size satacağım; çünkü o kadar veren bile çıkmadı! " der. "Ver evladım" diye Kur'an'ı alan merhum, adama 125 bin lira verir ve üstelik bir de helalleşir.

 

Muzaffer Efendi; Fransa'dan Amerika'ya kadar gezmedik ülke bırakmamıştır desek yeridir. Hac için defalarca Suudi Arabistan'a gider. Yugoslavya ve Yunanistan'a uzanır. Kurduğu zikr meclisleri, devran halakaları Hıristiyan ve Yahudileri dahi cezbeder. Hocaefendi; kimseyi kırmaz. Dini ne olursa olsun herkesi zikir meclisine dâhil eder. Talebeleri dahi bu duruma itiraz ederler. Muzaffer Efendi akıllara durgunluk verecek bir cevap verir : "Ben fakir bir müslüman ve bir şeyhim. Allah diyen herkesi meclisime kabul eder; Allah derim ve Allah dedirtirim!"

 

Aslında itiraf etmeliyim ki Hacı Muzaffer Efendi hakkında bu durumu senelerdir bendeniz de düşünmekteydim. Lakin şu makaleyi yazarken kalbime geldi ki zikir halkasına giren gayri Müslimler de zikrediyorlar. Devran'da okunan evradın birisi de " La ilahe illa Allah" kelime-i tayyibesidir. Bunu söyleyen zat ta iman etmiş olmuyor mu? Evet, iman etmiş oluyor. Şu büyük zatın himmetinin âliliğine ve ulviliğine bakınız ki; bendeniz gibi bir kıtmiri senelerce düşündürttükten sonra bu ince noktayı ancak kendisinin hayatını yazmaya gayret ederken keşfettiriyor. Haze min fadli rabbi.

 

Devran meclislerinde kalbini İslam'a ve Muzaffer Efendi'ye kaptıran Batılılar; Arjantin'den İtalya'ya kadar Cerrahi tekkeleri açarak İslam'a hizmet etmektedirler. Devran halakaları bu tekkelerde kurulmakta; Osmanlı âlimi Hazret-i Pir Nureddin Cerrahi'nin usulu Milano'dan New York'a kadar pek çok merkezde devam etmektedir.

 

Muzaffer Efendi; çile ve hizmet ile dolu ömrünü 1985 yılının 13 Şubat'ında tamamladı. Mübarek naaşını Kadiri Şeyhi Nazmi Ceylan Efendi yıkadı. Namazını ise Nakşibendi Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu kıldırdı. (Bir sitede cenaze namazını Gönenli Mehmed Efendi'nin kıldırdığı yazılı. Aynı bilgi pek çok sitede kopyalanmış. Ancak kaynak belirtilmemiş. Mehmed Şevket Eygi Bey, hem Muzaffer Efendi'yi hem de Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'yi yakından tanıyan bir insan olarak Milli Gazete'de; Muzaffer Efendi'nin cenaze namazının Mahmud Efendi Hazretleri tarafından kıldırıldığını yazmaktadır. Bendeniz; Mehmet Şevket Eygi Beyefendinin şehadetini ve yazısını esas aldım. Aksi bir delil ve kaynak bilenler lütfen tarafıma bildirsinler. Kendilerine minnet ve şükranlarımı şimdiden arz ederim.)

 

Muzaffer Efendi; Karagümrük'te bulunan Hazreti Pir Nureddin Cerrahi asitanesinde sırlandı. Muzaffer Efendi'nin ilk eşinden çocuğu olmamış, onun vefatı ile evlendikleri refikalarından iki evlatları olmuştur.

 

Bu çile ve hizmet dolu ömrü esnasında Muzaffer Efendi; kitap yazmaya da fırsat bulabilmiştir.

 

Eserleri :

 

Envaru'l Kulûb (3 cilt)
İrşad (3 cilt)
Ziynetu'l-Kulûb
Gülzâr-i Arifan
Aşk Yolu Vuslat Tariki

 

Himmetleri her daim üzerimize olsun.

 

Kaynaklar

 

1-Dursun GÜRLEK, Ayaklı Kütüphaneler

 

2. Vehbi Vakkasoğlu, İz Bırakanlar

 

3. Dursun GÜRLEK, Karınca Huzura Varınca

 

4. Sadık Albayrak, Son Devrin Osmanlı Uleması

 

5. Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik: Hz. Pir Nureddin Cerrahi ve Cerrahi Tarikati

 

6. Mustafa Özdamar, Gönül Cerrahı Nureddin Cerrahi ve Cerrahiler

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Ahmed, 2019-11-02 00:04:40

Muzaffer Ozak Efendi Hazretlerinin Kabri Mübarekleri Nerededir ???

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Delil, 2017-09-10 01:02:21

Cenaze merasimi videosu https://youtu.be/MtbFCZ7BWH0?t=54m38s Bu videoda Cenazeyi Gönenli Mehmed Efendi kıldırdığı görünüyor

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ebubekir, 2017-04-19 13:39:03

Selamün Aleyküm "Lakin şu makaleyi yazarken kalbime geldi ki zikir halkasına giren gayri Müslimler de zikrediyorlar. Devran'da okunan evradın birisi de " La ilahe illa Allah" kelime-i tayyibesidir. Bunu söyleyen zat ta iman etmiş olmuyor mu? Evet, iman etmiş oluyor."efendim bu ifade de hata var ya kastettiğinizi anlamadım ya hata gözden kaçtı Efendimiz (s.a.v)'in Peygamberliğini kabul etmeyen iman etmiş olmazlar.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Nihat, 2017-03-29 12:48:09

Bir kaç defa rüyada görme bahtiyarlığına erdiğim aşk eri Hz Muzaffer efendiyi Allahu a'lem canu gönülden seviyorum. Halen irşad isimli rehber kitabından istifade ediyorum. İnternette çok sohbet ve zikirleri vardır. İstifade edebilirsiniz. Ancak kabrini ziyarete gittim içeri giremedim. Gönlümde bir hicrandır. İsterdim ki mübarek kabirlerinin baş ucunda bir Yasin-i Şerif okuyayım. Nasibimiz değilmiş. Ancak pencereden okuyabildim. Çok yalvardımsa da kendimi içeri aldıramadım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

KENAN, 2016-10-04 11:22:40

YAPDIĞINIZ VE VERDİĞİNİZ BİGİ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜR EDER HİZMETİNİZİN DAİM OLMASINI NİYAZ EDERİM. HUUUU ERENLER.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Arif, 2013-09-08 03:25:09

Cenaze videosunda mavi pardesu giyen ve çok etkileyici bir konuşma yapan kimdir bilen varsa cevaplar ise sevinirim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

A. Topcu, 2013-08-05 20:18:30

Cenaze namazı konusunda ihtilaf yoktur. http://vimeo.com/52784740 adresinde (50. dakika) namazın Gönenli Efendi Hz. tarafından kıldırıldığını görebilirsiniz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mehmet fatih, 2012-09-18 09:44:08

esselamu aleykum..can kardeşım lütfen bana muzaffer efendi hz.lerinin kabrinin tam adresini gönderirmisin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

katmercioglu, 2012-01-21 06:13:12

Esselamu aleykum , EVVELA;boyle guzel hizmetlere Cenab-i Hak sizleri memur etmis , ne kadar sukretseniz azdir , masaallah hakkini veriyorsunuz , bu bilgileri okudukca dualar edib daha yokmu diye sual ediyoruz, HEPINIZI TEBRIK EDER IHLAS-I HAKIKI DEKI MERTEBELERDE SELAMET VE TEVFIK-I ILAHI ILE ,INAYET-I ILAHI ILE SEYR EDIP MAKAM-I ABDIYETE UCMANIZI , VE SAIR BILDIGIMIZ BILMEDIGIMIZ SERIAT-I MUHAMMEDIYE ALEYHISSALATU VESSELAM DAIRESINDEKI ,MANEVI NIMETLERE KAVUSMANIZI CAN-U GONULDEN NIYAZ EDERIZ.. SANIYEN; 1993-94 senelerinde new york ,manhattanda boyle 3katli guzel bir cerrahi dergahina avdet eyledik,orda gorduklerimi hic unutmadim , ama hic NUR'U MUHAMMED ALLAHUMME SALLI ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED,SARMISTI O MUTAVAZI TEKKEYE , IRLANDALI,ITALYAN,ISPANYOL,AMARIKALI ,IRANLI,TURKIYEMIZDEN,MARACOLU,SURIYELI,BEYRUTTAN,MISIRDAN , SIYAHI VE SAIRLERI .. Sanki devir Osmanli devri , sehir Istanbul,tekke cehr-i zikirle meshur Cerrahi tekkesi, hele o kelime-i tevhidin o insanlarin ana dillerinden gelen sive ile hep bir agizdan cehri cekilmesi, tuylerimiz diken diken oldu kendimi tutamadim iceri girdikten bir dakika sonra agladim hickiriklarla,bu insanlarin yaslari 19 ile 24 arasi idi, gayet akilli tahsilli insanlardi , turk oldugumuzu ogrenince etrafimizda pervane oldular..Hepsi Islamiyeti bu zikirlerle ve salavatlarla tanimis, ve alaka duyup ogrenmeye yonelmis, ve musluman olmuslar..Burda postlar serildi sahabilerin,evliyalarin isimleri cagirildi ustad Bediuzzamanin da ismi cagirildi..Bu hatiramin azbir kismini paylasmak istedim bu bile cok uzun oldu hakkinizi helalk ediniz ALLAH'A emanet olunuz,gayret bizden muvaffakiyet Cenab-i Haktan.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Nureddin, 2011-03-16 11:48:12

Muzaffer Efendi hazretlerinin namazını Gönenli Mehmed Efendi kıldırdı,ben şahidim. Hatta namazdan sonra çok arifane bir dua etti. Bunlar bantlarda da kayıtlıdır...Mahmud Efendi cenazeye iştirak etti fakat arka saflarda idi..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

uğur, 2011-01-09 01:34:38

Ahmet bey merhum Esad coşan hocaefendiyide yazmanız yakındır o zaman tahminime göre.hem yakın zamanda onu yad edme günü var.isabetli olur bence.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ahmet Haliloğlu, 2011-01-06 06:23:14

Muhterem Recep Bey; Bendeniz berhayat olan zevat-ı aliyenin terceme-i hallerini anlatma taraftarı değilim. Terk-i dünya etmiş mübarek zatları anlatmayı tercih ediyorum. Selam ve dua ile...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

recep gülsüzer, 2011-01-05 07:52:41

Kıymetli editör, Daha evvel ulemaya dair yazdıklarınızdan ilmiye cihetine rağbetinizi hep takdirle takib ettik. Muzaffer Efendi gibi zatları pekala severiz fakat sitede neşretmeniz şaşırtmadı değil bizi. Kıymetli müellif Şeyh Nazım'ın da terceme-i Hallerini kaleme alacaklardır herhalde...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

uğur, 2011-01-02 11:29:15

muzaffer efendi için 3.bölüm yetmez keşke daha detaylı anlatılsaydı doyamadık...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

Şeyh Abdülbaki Efendi’nin oğlu olan Kasım Küfrevi Bey, 1 Mart 1336 (1920)’da Bitlis’in İ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

Şeyh Nesim Efendi, Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu ve Şeyh Abdülbaki Efendi’nin büyük

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

Şeyh Abdülhadi’nin 1914’de vefatından sonra Küfrevi postuna oturan pek muktedir bir mürşid

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

Şarkın büyük âlimlerinden, Bediüzzaman’ın da hocası olan Şeyh Fethullah el-Verkânisî’

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

Harf Devriminin hemen öncesinde Preveze’den Bahçesaray’a; Medine-i Münevvere’den Saraybosna

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

Esad Hocaefendi; Avustralya ‘da geçirdiği günlerin her birini ayrı değerlendirir. Koca

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerini

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

Hocaefendi’nin; Mehmed Zahit Efendi Hazretlerinin elinden tutması ile sohbetlere başladığ

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

Esad Hocamız; 14 Nisan 1938’de Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Ahmetçe Köyünde d

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

Muzaffer Efendi’nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adam

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI