Cevaplar.Org

HZ. ÜMMÜ SELÎT (R.ANHA)

“Uhud’da başımı sağa da sola da çevirsem hep onun, benim için mukâtele ettiğini görüyordum.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-12-15 03:54:25

"Uhud'da başımı sağa da sola da çevirsem hep onun, benim için mukâtele ettiğini görüyordum." Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)

BABASI:

Ebû Hârise.

NESEBİ:

Adiyy bin Neccaroğlu kabilesindendir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Ensâr'dan ilk İslâm'a girenlerdendir.

v Hayber ve Huneyn savaşlarına iştirak etmiş, gerektiğinde mücahitlere su taşımış, yeri geldiğinde de Allah Resûlü'nü (s.a.s) kâfirlerden korumak için kendi canını tehlikeye atmıştır.

HAYATI:

Ensâr'dan olan Ümmü Selît (r.anha), meşhur sahabe Ebû Saîdi'l-Hudrî'nin annesidir. Hz. Ümmü Selît ilk evliliğini Ebû Selît ile yapmıştı. Ebû Selît hicretten önce vefat etmiş, onun vefatı üzerine de Hazrec kabilesinden Mâlik İbnu Sinan el-Hudrî ile evlenmiştir. Bu evlilikten de Ebû Saîd dünyaya gelmiştir.

Ümmü Selît Medine'deki ilk Müslümanlardandır. Medine'de İslâmiyetin tebliğine başlandığı ilk zamanlarda ilk önce eşi Mâlik bin Sinan İslâm'a girmiş, Mâlik'in hemen ardından da Ümmü Selît İslâm'a intisab etmiştir. Çocukları Ebû Said'de Müslüman bir ailede büyümüştür. Ümmü Selît Resûlullah'ın Medine'ye hicret etmesinin akabinde de Allah Resûlü'ne (s.a.s) biat etmiştir.

Hz. Ümmü Selît, birçok savaşa iştirak etmiş, gazilere kırbalarla su dağıtmış, mücahitlere hizmet etmiş ve müşriklere karşı savaşmıştır. Uhud, Hayber ve Huneyn muharebelerine katılan Ümmü Selît (r.anha) için Allah Resûlü (s.a.s): "Uhud'da başımı sağa da sola da çevirsem hep onun, benim için mukâtele ettiğini görüyordum" buyurmuştur.

Ebû Saîd Uhud muharebesinde henüz 13 yaşında idi. O da savaşa katılmak istemişti ama Allah Resûlü (s.a.s) yaşının küçüklüğünden dolayı Ebû Saîd'e izin vermemişti. Fakat Ebû Saîd, çok ısrarlıydı, Resûlullah (s.a.s) O'nun şevkini kırmamış savaşa katılmasına müsaade etmişti.

Uhud Savaşına Ümmü Selît'in eşi Mâlik'de katılmış ve şehadet şerbetini içmişti. Mâlik'in şehit olmasının akabinde Ebû Saîd ve annesi Ümmü Selît pek çok sıkıntıya katlanmışlardı. Ebû Saîd'in yaşı küçüktü, onlara bakacak, rızıklarını temin edecek biri de yoktu.

Hz. Ebû Saîd, açlık yüzünden karnına bir taş bağlamıştı. Annesi Ümmü Selît: "Kalk, Resûl-i Ekrem'e git, ondan bir şey iste. Falan, filan adam Resûl-i Ekrem'e gitmiş, o da onun imdadına yetişmiştir. Filan da ona gitmiş, o da rızka nail olmuştur. Sen de git belki hayırlı olur" demişti.

Fakat Ebû Saîd annesi Ümmü Selît'e: "Hele dur bakalım, bir şey arayalım da bulamazsak öyle gidelim" demişti. Fakat bir şey bulamamıştı. Bunun üzerine huzur-u Saadete gitmeye karar vermişti. Resûlullah'ın huzuruna çıktığında O'nun hutbe irâd ettiğini görmüştü. Resûl-i Ekrem (s.a.s) hutbesinde: "İstiğna gösteren ve iffeti muhafaza eden insanları Cenab-ı Hak âlemden müstağni kılar."

Hz. Ebû Saîd, Resûlullah'ın (s.a.s) bu sözlerini dinledikten sonra bir şey istemeden geri dönmüştü. Kendisi şöyle anlatır: "Resûl-i Ekrem'den bir şey dilemeyerek döndüğüm halde Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yoluna girdi ki, Ensâr içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu."

Ümmü Selît'in vefat tarihi ve diğer ahvali belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Sa'lebe b. Ebî Mâlik şöyle nakleder: "Bir gün Hz. Ömer (r.a), Medineli kadınlara yün giysiler dağıtmış, elinde de yeni bir elbise artmıştı. Yanında bulunanlardan biri: "Ey müminlerin emîri, onu da nikâhınızda bulunan Ümmü Gülsûm Binti Ali'ye verin" dediler. Müslümanların halifesi Hz. Ömer: "Ümmü Selît bu elbiseye daha lâyıktır. Çünkü o, Allah Resûlü'ne biat eden Ensâr kadınlarındandır. Ayrıca Ümmü Selît, Uhud Harbi'nde su kırbalarımızı tamir etmiş ve dikmişti." dedi."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI