HZ. HAVLE (R.ANHA)

Hz. Peygamber’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) hizmetkârıdır. HAYATI: Kâinatın Efendisi’nin (s.a.s) yanı başında vahyin soluklarını duyma bahtiyarlığına ermiş bu talihli hanımefendi Resûlullah Efendimizin hizmetinde bulunma şerefine erm


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-12-01 05:53:28

Hz. Peygamber'in (aleyhi ekmelüttehâyâ) hizmetkârıdır.

HAYATI:

Kâinatın Efendisi'nin (s.a.s) yanı başında vahyin soluklarını duyma bahtiyarlığına ermiş bu talihli hanımefendi Resûlullah Efendimizin hizmetinde bulunma şerefine ermiştir.

Maalesef Hz. Havle'nin (r.anha) nesebi ve hayatı hakkında bir malumatımız yok. Sadece Resûlullah (s.a.s) Efendimiz ile yaşadığı kayıtlara geçen bir hâdise var –ki çok önemlidir– onu aktarıyoruz:

"İbnu Ebî Şeybe Müsned'inde ve Taberani ve İbnu Merduye Havle hadisiyle rivayet etmişlerdir: Havle (r.anha) Hz. Peygamber'e (s.a.s) hizmet ederdi. Demiştir ki: "Bir köpek yavrusu Resûlullah'ın (s.a.s) divanı altına girmiş, ölmüş haberimiz olmamış. Resûlullah (s.a.s) dört gün bekledi, vahiy inmiyordu. "Ey Havle! Resûlullah'ın odasında ne oldu ki bana vahiy gelmiyor?" buyurdu. Ben de: "Ey Allah'ın Resûlü! O günden beri de bize hayırlı bir gün gelmedi" dedim. Hırkasını aldı, giydi ve çıktı. Ben içimden, odayı süpürsem, hazırlasam dedim. Hemen süpürgeyi divanın altına saldım, ağır bir şeye rastladım, bırakmadım. Ölü bir köpek yavrusu karşıma çıktı. Onu elimle aldım, evin arkasına attım. Derken Peygamber (s.a.s) geldi. Mübarek sakalı titriyordu. Vahiy indiği vakit onu bir titreme alırdı. "Yâ Havle! Beni ört!" buyurdu. Yüce Allah vedduhâ'dan feterdâ'ya (Duha Sûresi: 1-5) kadar olan âyetleri indirmişti."

Bir ara vahiy kesintiye uğramıştı, kâfirlerin başı Ebû Leheb'in hanımı İslâm düşmanı kadın Ümmü Cemil: "Rabbin seni terketti", "şeytanın seni terketti" gibi haddini aşan laflar etmişti. Bunun üzerine yukarıda naklettiğimiz rivayetteki olaylar meydana gelmiş ve Duhâ Sûresindeki: "Andolsun kuşluk vaktine. Ve sakinleştiği zaman geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı…" âyetleri nâzil olmuştur.

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Hatice, 2016-05-30 11:50:27

Menkıbeleriniz çok güzel. Maşallah...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI