MEHMED AKİF

Merhum Akif Bey hakkında bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, kendisi hakkında yapılan çalışmalar için birinci kaynak eser olma özelliğini yazıldığı 30’lu yıllardan bu yana muhafaza ediyor. Öyle ki, muhterem Ertuğrul Düzdağ beyin ifadeleri i


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-12-01 03:52:48

Eser Adı: Mehmed Akif: Hayatı, Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları

 

Müellif: Eşref Edip(Fergan)

 

Yayınevi: Beyan Yayınları

 

Merhum Akif Bey hakkında bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, kendisi hakkında yapılan çalışmalar için birinci kaynak eser olma özelliğini yazıldığı 30'lu yıllardan bu yana muhafaza ediyor. Öyle ki, muhterem Ertuğrul Düzdağ beyin ifadeleri ile "Merhum Akif Bey hakkında bildiklerimizin belki yarısını bu esere borçlu bulunmaktayız."

 

Bir devrin kılıçlaşan kalem ve dava adamı merhum Eşref Edip, biricik dava arkadaşı Akif bey hakkında vefatından hemen sonra kaleme aldığı bu kıymetli eserde sadece kendi hatıra ve görüşlerini değil, yetmiş muharirinin de vatan şairi hakkında yazdıkları çok kıymetli yazılarını bir araya getirmiş.

 

Eserin sadece iki yüz sahifesi Eşref Edip beyin yazdıklarıdır. Geri kalan kısmı, Ömer Rıza Doğrul, Nevzat Ayaz gibi, Akif beyi tanıyan kimler varsa, onların yazılarından müteşekkildir. Son üç yüz sayfalık kısım ise muhtelif yerlerde yapılan toplantılar, gazetelerde çıkan yazılardan oluşmakta, bu yönüyle de kıymetli bir arşiv görevi görmektedir.

 

1938de neşredilen eser, 1939'da 322 sayfalık bir ilaveyle oldukça genişletilmiş, iki cilt toplam 1000 sahife olarak efkâr-ı ammeye arz edilmiş. Bu ilk baskılardan sonra yeni baskıları yapılmamış.

 

1960 yılında ise, merhum Fergan, sadece birinci cildin üçte birini bir cilt yapıp, kalmış. Yani devam ettirememiş. Ondan sonra da çeşitli sebeplerden dolayı bu şaheser, ancak meraklılarınca kütüphanelerde bulunabilecek bir nadide olarak kalmış maalesef.

 

Ama Allah'a şükür, seneler sonra bir himmet ve hamiyet sahibi, merhumun yakınları ile görüştü ve bu kıymetli eser tekrar gün yüzüne çıktı. Milli Gazete'de Eşref Edip Bey ve o zamanın tarihi ile ilgili kıymetli araştırmaları ile tanıdığımız edebiyat muallimi, yazar Fahreddin Gün beyefendi'den bahsediyoruz. Allah ondan razı olsun. Kendisini Eşref Edip beyin eserlerinin tekrar gün yüzüne çıkmasına veren yazarımız, daha önce de çok büyük kıymeti haiz olan "Eşref Edip beyin hatıralarını" neşretmişti. Şimdi de bu güzel çalışmayı istifademize sundu, ama Beyan Yayınevi'nin neşrettiği eser kıymeti oranında maalesef tanıtılamadı. İnşallah en kısa zamanda bu ihmal amale tebdil olunur.

 Eser, bütün bu özellikleriyle hakkında bir değerlendirme yazan Muallim Server'in de belirttiği gibi "Âkif'in ilmî, edebî, dinî, içtimaî, fikrî, felsefî, siyasî, İslâmî, millî, insanî, ahlâkî, elhâsıl bütün husûsiyetlerini yegân teşrih eden; hâdiseler göz önüne getirilerek, şairin hüviyet-i hakikiyesi, tam bir sarâhat içinde tebârüz ettiren" bir çalışma durumundadır.

Peyami Safa'nın ifadesiyle; "Edebiyat tarihi etütlerine esas olabilecek bir vesika niteliğinde" olan bu eseri nazarlarınıza sunarken, her iki merhumu rahmet ve minnetle anıyor, muhterem Fahreddin Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allahu Teâlâ sa'yini meşkûr kılsın.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI