NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Risale-i Nur külliyatını tarayarak, bir vecizeler demeti oluşturduk, istifadenize arz ediyoruz. İnşallah bizim gayemiz, bu vecizeleri ezberlemek. Bu bizde büyük bir birikim oluşturacaktır kanaatindeyiz. Bundan dolayı


M. Semih Yıldız

aheste20@mynet.com

2010-08-14 07:56:07

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Risale-i Nur külliyatını tarayarak, bir vecizeler demeti oluşturduk, istifadenize arz ediyoruz. İnşallah bizim gayemiz, bu vecizeleri ezberlemek. Bu bizde büyük bir birikim oluşturacaktır kanaatindeyiz. Bundan dolayı mümkün mertebe kısa vecizeler seçmeye çalıştık. Kısaltmalar son bölümde belirtilecektir. İstifade etmeniz dileklerimizle. Semih Yıldız-cevaplar.org

1-Bismillah her hayrın başıdır. Sözler–5

2-Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Barla -247

3-Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L – 207

4-Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem'alar – 209

5-Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler – 269

6-Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. – 202

7-Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. Sözler -147

8-Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282

9-Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler – 31

10-Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler -29

11-Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir. A.Bediiye – 331

12-Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Lem'alar -160

13-Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Sözler -21

14-Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız. S. – 409

15-Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Mesnevi – 220

16-Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin. Mektubat – 71

17-Tefekkür, gafleti izale eder. Mes. -147

18-Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem'alar -17

19-Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. Tarihçe-i Hayat -133

20-En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler. Lem'alar – 213

21-Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Mesnevi – 127

22-Büyük görünme, küçülürsün. Sözler – 724

23-Merak ilmin hocasıdır. Sünuhat – 45

24-Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil. Mek. – 472

25-Nev'-i beşerin en büyük mes'elesi Cehennem'den kurtulmaktır. Şualar- 232

26-Hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir. Şualar – 199

27-Hayat, teessürat ile tasaffi edip, teellümat ile cilalanarak kuvvet buluyor. B.Mes: 380

28-Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Lem'alar – 209

29-Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir. Lem – 212

30-Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Lem'alar – 214

31-Ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur. Lem'alar – 86

32-Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk'a aittir. Kastamonu L.- 88

33-Helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Sözler – 29

34-Kur'an akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor.Söz – 446

35-Kadere iman eden, gamlardan kurtulur. Şualar – 260

36-Şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Lem – 88

37-Madem iman gibi hadsiz derecede kıymettar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Lem'alar – 238

38-İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. S – 316

39-Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır. Lem'alar – 125

40-Tembellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen; ne kadar câhil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer. İ. İ'caz – 43

41-Dindaşlarınızla ittifak ediniz.. yani, ihtilafa düşmeyiniz. Lem'alar – 155

42-Milletin kalb hastalığı; za'f-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. H. Ş. – 86

43-Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Mes-125

44-Bütün yıldızları elinde tutmayan, bir tek zerreye Rab olamaz. Sözler – 591

45-Sivrisineğin gözünü halk eden, Güneş'i dahi o halk etmiştir. Mektubat – 468

46-Bu zamanda en büyük ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Emirdağ L - 62

47-Hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Lem'alar – 210

48-Ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. İşarat-ül İ'caz – 180

49-Bir derman, haddinden geçse, dert getirir. Mektubat – 475

50-Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Lem'alar – 210

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-8

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-8

351-İfrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Ms: 227 352-Âyâ

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-7

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-7

301-Bazen adavet, şiddet-i muhabbetten gelir. Mü: 7 302-Adaletin tevziinde adalet olmazsa

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-6

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-6

Ehl-i dalaletin cinayetleri, o kadar büyüktür ki: kısacık hayat-ı dünyeviyeye cezaları sığ

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-5

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-5

201-Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor. Manevî hava da bozulsa, herkesin istidadına g

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-4

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-4

Beşer, fıtraten şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır.

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-3

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-3

Dua, ubûdiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Mektubat – 302

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-2

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-2

51-İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. L

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-1

NUR VECİZELERİNDEN BİR DEMET-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Risale-i Nur külliyatını tarayarak, bir vecizeler demeti oluşturduk

BARLA LAHİKASI NOTLARI

BARLA LAHİKASI NOTLARI

• “Serapa Nur olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hak ve hakikatını, bu asır insan

BEDİÜZZAMAN HZ.LERİNDEN KISA VECİZELER-3

BEDİÜZZAMAN HZ.LERİNDEN KISA VECİZELER-3

1-Batıl şeyleri iyice tasvir safi zihinleri idlaldir-Mektubat 455 2-Hakikatı tanımayan hayalata

BEDİÜZZAMAN HZ.LERİNDEN KISA VECİZELER-2

BEDİÜZZAMAN HZ.LERİNDEN KISA VECİZELER-2

Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil, belki sana emanettir–16.

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI