HZ. ÜMMÜ VARAKA (R.ANHA)

Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) Ümmü Varaka’ya: "Sen evinde otur! Bu takdirde dahî Allah sana şehitlik nasîb eder!" buyurarak şehit olacağı müjdesini vermiştir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-08-13 20:29:30

Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) Ümmü Varaka'ya: "Sen evinde otur! Bu takdirde dahî Allah sana şehitlik nasîb eder!" buyurarak şehit olacağı müjdesini vermiştir.

BABASI:

Abdullah İbni Hâris.

NESEBİ:

Ümmü Varaka Binti Abdullah İbni Hâris İbni Uvaymer İbni Nevfel.

ŞEMAİLİ VE AHLÂKI:

Dini yönü çok kuvvetli, çok ibadet eden ve şehit olma hasretiyle yanıp tutuşan bir kadındı.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Künyesi Ümmü Varaka'dır. Büyükbabası Varaka bin Nevfel'e izafeten kendisine Ümmü Varaka denilmiştir. Lakabı ise Şehide'dir. Bu lakabı ona Resûlullah Efendimiz vermiştir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) yanına ashabından birkaç kişiyi alarak sık sık Ümmü Varaka'yı ziyaret ederdi.

v Hz. Ümmü Varaka çok güzel Kur'an okurdu. Kur'an'ı ezberleyip hafız olmuştu. Onun bu özelliğinden sebep, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), Ümmü Varaka'ya bir müezzin tahsis etmişti. O da evinde ailesine imamlık yapıyordu.

HAYATI:

Ümmü Varaka'nın (r.anha) ne zaman Müslüman olduğu tam belli değilse de, Mevlanâ Niyaz'ın "Kadın Sahabiler" eserinde hicretten sonra Müslüman olup, Resûlullah'a biat ettiği kayıtlıdır.

"Ümmü Varaka öteki sahabîlerle birlikte Bedr savaşına katılarak Allah yolunda şehit olmak arzusunu duyuyordu. Bunun için Resûl-i Müctebâ'dan izin almak istemişti. Resûl-ü Ekrem ona şu cevabı verdi: "Hayır! Sen savaşa katılma, evinde otur! Sen evinin içinde şehit olacaksın" demişti.

O günden itibaren halk arasında Ümmü Varaka (r.anha) sağlığında şehît sayılan bir kadın olarak tanınıyordu."

Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) şehit olacağını müjdelediği olay ise Hz. Ömer'in (r.a) hilafeti devrinde vuku bulmuştur. Ümmü Varaka'nın (r.anha) bir kölesi ve bir de cariyesi vardı, bu köle ve cariyesi için kendi ölümünden sonra hür kalmalarını vasiyet etmişti. Ümmü Varaka'nın köle ve cariyesi bunu duyunca hırs yapıp bir an evvel özgür kalabilmek için bir gece Ümmü Varaka'nın odasına girmişler ve yatağında onu boğarak öldürmüşlerdi. Halife Hz. Ömer'in (r.a) emriyle bu köle ve cariye idam edilmek suretiyle cezalandırılmışlardı. Medine'de ilk asılanlar bunlardır.

Ümmü Varaka (r.anha), 2 hadis rivayet etmiştir, diğer ahvali belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), onu evinde ziyaret ederdi. Bir gün, Ensar'dan bir kadın ölmüştü. Ümmü Varaka Resûlullah'a: "Yâ Resûlallah! Öldüğümüz zaman birbirimizi görür müyüz?" dedi. Resûlullah: "Can, ağaca konmuş bir kuş gibidir. Öyle ki; kıyamet günü geldiğinde, her can cesedine girer" buyurdu.

v Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) vefat edince, Ümmü Varaka Binti Abdullah İbni'l-Haris, müminlerin annesi Ümmü Seleme Binti Ebî Umeyye'ye şunu sordu: "Ebu Hureyre'yle karşılaştım ve ona hacamatı sordum. O da bana şöyle dedi: Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) şöyle dediğini duydum: "Cebrail bana haber verdi ki: Hacamat insanların tedavî olundukları şeylerin en faydalısıdır."
Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) damarı kesmek veya hacamatla (kan aldırmakla) tedavi oluyor muydu?
Ümmü Seleme (r.anha) şöyle cevap verdi: "Damarı kesmek tehlikelidir. Hacamat ondan daha iyidir. Resûlullah'ın şöyle dediğini duydum: "Miraç gecesi her melek topluluğuna uğradığımda bana hepsi: Muhammed! Hacamat yaptır. Başta yapılan hacamat, delilik, cüzzam, gece körlüğü, abraşlık (yüzde beyaz lekeler olması) ve baş ağrısı gibi her hastalığın ilâcıdır" diyorlardı."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI