Cevaplar.Org

HZ. ÜMEYME BİNTİ RUKAYKA (R.ANHA)

Hz. Hatice Validemiz’in yeğenidir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-07-22 11:45:19

Hz. Hatice Validemiz'in yeğenidir.

ANNESİ:

Rukayka Binti Huveylid bin Esed.

NESEBİ:

Nesebi hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v İslâm'a ilk girenlerdendir, Peygamberimize biat etmiştir.

v İslâm'ın ilk yıllarındaki müşriklerin işkencelerine sabredenlerdendir.

v Ümeyme Binti Rukayka, Peygamberimizden 8 hadis rivayet etmiştir.

HAYATI:

Hz. Ümeyme'nin annesi Rukayka, Hz. Hatice (r.anha) Validemizin kız kardeşidir. Dolayısıyla Hz. Ümeyme, Hz. Hatice'nin yeğeni, Resûlullah Efendimiz'in çocuklarının da teyzekızı oluyor. Hubeyb b. Kuayb ile evlenmiştir.

Hz. Ümeyme ilk Müslümanlardandır. Kureyş'lilerin zulmünden o da nasibini almıştı.

"Ümeyme'nin (r.anha) gözüne bir şey batmış ve gözü kör olmuştu. Bunu fırsat bilen müşrikler ona: "Müslüman olduğun için Lat ve Uzza senin gözünü böyle kör etti" dediler. O ise: "Hayır, vallahi öyle değil! Bu Allah'tan olan bir şeydir" dedi. Bu konuşmanın üzerinden çok geçmeden, Allah (c.c) Ümeyme'nin gözüne şifa verdi ve gözü görmeye başladı. Allah'a ve Allah'ın kudretine inanmayan Kureyşliler, her zaman olduğu gibi diyalektik yaparak, "Bu da Muhammed'in sihirlerinden bir tanesidir" dediler."

Hz. Ümeyme'nin diğer ahvali ve vefatı hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Ümeyme bintu Rukayka (r.anha) dedi ki: "Ensar'dan bir grup kadınla Hz. Peygamber'e (aleyhissalatu vesselam) gelip kendisine: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftira atmamak, sana meşru emirlerinde isyan etmemek şartları üzerine biat ediyoruz" dedik. Hemen ilave etti: "Gücünüzün yettiği ve takatınızın kâfi geldiği şeylerde." Biz: "Allah ve Resulü bize karşı bizden daha merhametlidir, haydi biat edelim" dedik.
Süfyan merhum der ki: Kadınlar, biati (erkekler gibi) musafaha ederek yapmayı kastedmişlerdi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): "Ben kadınlarla musafaha etmem, benim yüz kadına toptan söylediğim söz her kadın için ayrı ayrı söylenmiş yerine geçer" buyurdu." [Muvatta, Bey'a 2, (2, 982); Tirmizi, Siyer 37, (1597).]

v Abdullah b. Amr (r.a) anlatıyor: "Ümeyme Binti Rukayka Peygamberimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek İslâm'a girmek üzere kendisine biatini arz etti. Allah Resûlü: "Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuğunu öldürmemek, iftira atmamak, ölülerin ardından ağıt yakmamak, cahiliye dönemindeki kadınlar gibi açılıp saçılarak dışarıya çıkmamak üzere biatini kabul ediyorum" buyurdu."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI