Cevaplar.Org

TARİHTE BUNLAR OLDU-28

Bir gün III. Napolyon, Vefik Paşa’ya alaylı bir surette “Sen kendini, Yavuz Sultan Selim’in elçisi mi zannediyorsun?” der. Paşanın cevabı yine çok nüktedândır: "Öyle olsa, siz Fransa’da imparator olarak bulunamazd


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-07-01 08:21:23

AHMED VEFİK PAŞA'NIN NÜKTEDÂNLIĞI

III. Napolyon zamanında Paris'te Büyükelçi bulunan Ahmed Vefik Paşa'ya III. Napolyon kinâyeli bir şekilde: "Paşa, işitiyorum, Osmanlı imparatorluğu çatırdıyor" deyince, Vefik Paşa gayet vakur bir eda ile şu cevabı yapıştırır: "İstanbul buraya uzaktır, ses duyulmaz… O duyduğunuz sizin imparatorluğunuzun çatırdısıdır." der.

Ve yine bir gün III. Napolyon, Vefik Paşa'ya alaylı bir surette "Sen kendini, Yavuz Sultan Selim'in elçisi mi zannediyorsun?" der. Paşanın cevabı yine çok nüktedândır: "Öyle olsa, siz Fransa'da imparator olarak bulunamazdınız."

 

AVRUPA'NIN OSMANLI KORKUSU

1534 yılından itibaren Viyana'da St. Stephen Katedralinde, Osmanlı akıncılarının yaklaştığını görüp çan çalarak haber vermek üzere vazifelendirilen memurlar bulunuyordu. Bu memuriyet ancak 1956 yılında, Viyana Belediye Meclisi'nde: "Artık bir Osmanlı tehlikesi kalmadığından, bu görevin lüzumu olmadığı için ilga olunmuştur." diye bir karar alınarak, iptal edilmiştir.

 

OĞUL İNÖNÜ'NÜN SARAY SEFASI

İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde, oğlu Ömer İnönü gerek talebelik, gerekse daha sonraki yıllarda koskoca Dolmabahçe Sarayı'nı ikametgâh olarak kullanmış ve kullandığı tek bir oda için tüm sarayın kaloriferlerini yaktırıp büyük bir israf örneği sergilemiştir. Yine bu Cumhurbaşkanı oğlu! Sarayda kadınlı kızlı gece âlemleri düzenlemiş ve tüm bu olaylar o dönemin Millet Meclisinde büyük yankılar uyandırmıştır. İsmet İnönü Mecliste yapılan hararetli tartışmaları, kulaklığı takılı olduğu halde duymazlıktan gelmiştir.

 

PÂDİŞAHLARIN HASSASİYETİ

Osmanlı Pâdişahları sanılanın aksine zevk ve sefa içerisinde yaşamamış, hatta kendilerini ve ailelerini devlete bir yük olarak görmüşlerdi… Sultan Mehmed Reşad'da bu Pâdişahlardan biridir. Nitekim Şehzâde Ziyaeddin Efendi'nin doğum haberini aldığında sevineceğine: "Memleketin başına bir masraf kapısı daha açılması hoş değil…" diyerek bu konuda ne kadar hassas olduğunu göstermiştir.

 

Yine Sultan Mehmed Reşad, ortanca oğlu Şehzâde Necmeddin Efendi'nin vefat haberi kendisine yakınları tarafından bildirildiğinde: "Bizler zaten milletin sırtında büyük bir yük halindeyiz. Ben bir evlad kaybettim, fakat millet bir yükten kurtuldu" diyerek Hakk'a teslimiyet kesbetmiştir…

Fotoğraflar:

1- Ahmed Vefik Paşa

2- III. Napolyon

3- Ömer İnönü

4- Sultan Mehmed Reşad

 

KAYNAKLAR

1- E. Fethullah Halit, "Zekânın Serbest Oyunları", Sızıntı Dergisi, (1987), Sayı. 96.

2- İbrahim Refik, "Akıncı Millet", Sızıntı Dergisi, (1990), Sayı. 143.

3- İbrahim Refik, Tarih Şuuruna Doğru, Albatros Kitapları, İstanbul, 2009, I.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TARİHTE BUNLAR OLDU-56

TARİHTE BUNLAR OLDU-56

SADRAZAMIN ASİL HAREKETİ Mehmed Zeki Pakalın ‘Tarihe Mal Olmuş Hikayeler’de anlatıyor; “

TARİHTE BUNLAR OLDU-55

TARİHTE BUNLAR OLDU-55

MÜSLÜMAN KANI AKITMAK İSTEMEYEN HÜKÜMDAR İttihad ve Terakki fırkasına bağlı Hareket Ordus

TARİHTE BUNLAR OLDU-54

TARİHTE BUNLAR OLDU-54

İSTANBUL TÜRKLERİN ELİNDEN NASIL ÇIKAR? Kritovulos, 15. yüzyılda yaşamış Bizanslı bir t

TARİHTE BUNLAR OLDU-53

TARİHTE BUNLAR OLDU-53

HASAN BASRİ ÇANTAY VE 27 MAYIS Üstad Bediüzzaman modern zamanlarda dalalet ehlinin özellikle

TARİHTE BUNLAR OLDU-52

TARİHTE BUNLAR OLDU-52

“SENİN YANINA GİTMEK İSTEMİYORUM” Merhum Samet Ağaoğlu Bey, Ziya Gökalp’in amcasının

TARİHTE BUNLAR OLDU-51

TARİHTE BUNLAR OLDU-51

PAKİSTANLI İKİ YAŞLI PROFESÖRÜN DEDİKLERİ Muhterem Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıy

ŞEVKET BİNBAŞI

ŞEVKET BİNBAŞI

Not: Bugün merhum Sultan İkinci Abdülhamid hanın vefat yıldönümü. Cenab-ı Hak kendilerine r

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

Sultan İkinci Abdülhamid han Şam-Mekke demiryolunu yapmaya kalkışınca, alışkanlık icabı, b

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

ALMANYA CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Biraz abartı gelebilir ama Almanların Alman birliğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

Mercidabık zaferini kazanıp Haleb’i, Şam’ı ve Suriye’yi zapt eden Yavuz Selim hanın hazi

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

Tarihteki ilginç hadiselerden birisi de hayvanların muhakeme edilmesidir. Ortaçağ Avrupa tarihi

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Abdullâh b. Mes'ûd (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI