HZ. ZEYNEB BİNTİ EBÛ MUÂVİYE (R.ANHA)

Büyük sahabe Abdullah bin Mes’ud’un hanımı, Ebu Ubeyde İbni Abdullah’ın annesi. BABASI:


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-05-07 14:38:54

Büyük sahabe Abdullah bin Mes'ud'un hanımı, Ebu Ubeyde İbni Abdullah'ın annesi.

BABASI:

Abdullah Ebû Muâviye.

NESEBİ:

Zeyneb Binti (Abdullah) Ebû Muâviye İbni Uttâb İbni Es'ad İbni Âmıra İbni Hatıyta İbni Ceşem İbni Sekıyf.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Lakabı Râ'ita idi.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Eli dar olmasına rağmen sadaka vermeye büyük itina gösterirdi.

v Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) huzuruna çok kereler çıkmış, sohbetinde bulunmuştur.

HAYATI:

Hz. Zeyneb (r.anha), sahabenin büyüklerinden Hz. Abdullah İbni Mes'ud (r.a) ile evlenmiştir. İlk Müslümanlardandır. Eşi Hz. Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Medine'ye hicret etmiştir.

Sanatkâr bir hanım olan Hz. Zeyneb (r.anha), el işinden para kazanır ve parayı eşi Abdullah ve oğluna harcardı. Fakat o sadaka sevabından da mahrum kalmak istemiyor ve bu konuda ne yapması gerektiğini öğrenmeye çalışıyordu. Riyâzu's-Sâlihîn'de bu hadise şu şekilde anlatılır:

"Abdullah İbni Mes`ûd'un (r.a) karısı Zeynep es-Sekafiyye'den (r.anha) rivayet edildiğine göre bir gün Resûlullah (s.a.s): "Ey kadınlar! Zînet eşyânızdan bile olsa sadaka veriniz" buyurmuştu.

Zeynep sözüne devamla dedi ki: Bunun üzerine ben Abdullah İbni Mes'ûd'un yanına dönerek: "Sen eli dar bir adamsın. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bize sadaka vermemizi emretti. Ona git de bir soruver. Sadakamı sana vermekle bu emri yerine getiriyorsam ne âlâ. Şayet olmuyorsa başkasına vereyim" dedim. Abdullah:

"Kendin git sor" deyince ben de gittim. Hz. Peygamber'in kapısına varınca, Ensâr'dan bir kadının orada beklediğini gördüm. Meğer onun derdi de benimkinin aynıymış. Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) huzuruna girmeye de pek çekinirdik.

İçeriden Bilâl çıkıverince ona: "Hz. Peygamber'e git de, "Kapıda iki kadın bekliyor ve kocalarıyla kendi yetimlerine verecekleri sadakanın kabul olup olmadığını soruyorlar" de!. Ama bizim kim olduğumuzu söyleme!" dedik.

Bilâl hemen Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) huzuruna girerek meseleyi anlattı.

Resûl-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam): "Kim onlar?" diye sordu.

Bilâl de: "Ensârdan bir kadınla Zeynep" deyince, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Hangi Zeynep'miş o?" diye sordu. Bilâl: "Abdullah'ın karısı" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu: "Onlar -böyle yapmakla- iki sevap birden kazanırlar. Biri yakınlarını himâye sevabı, diğeri de sadaka sevabı."

Hz. Zeyneb, Hz. Peygamber'den 8 hadis rivayet etmiştir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) Zeyneb'in şahsında kadınlara şöyle hitap etmiştir: "Herhangi biriniz yatsı namazına giderken koku sürünmesin!"

v Hz. Zeyneb (r.anha) anlatıyor: "Abdullah, evine döndükçe, içeri girmeden mutlaka seslenir, öksürür, böylece hoşlanılmayacak bir halimizi görmemek için gayret sarf ederdi. Bir gün yine gelmiş, kapının önünde öksürmüştü. Ben hasta olduğum için bir kadın çağırtmış, kendime bir takım muskalar filan yaptırıyordum. Onun sesini duyunca, kadını ve yaptıklarını sedir'in altına sakladım. Yalnız boynumda bir iplik kalmıştı. Abdullah içeri girince bunu gördü ve ne olduğunu sordu. İplik olduğunu söyledim. İpliği kopardı ve şöyle dedi: "Abdullah ve ailesi müşriklerden uzaktır" dedi. Sonra ilave etti: "Resûlullah'ın şu sözü söylediğini duydum: "Muskacılık, üfürükçülük ve benzeri şeyler şirktir." Ona dedim ki: "Niçin böyle söylüyorsun? Biliyorsun, benim bir aralık gözüm ağrıyor ve gözümden bir şeyler akıyordu. Onun için bir yahudiye gidiyordum. O, bir takım şeyler yapıyor ve gözüm sakinleşiyordu." Abdullah şu cevabı verdi: "O adam, üfürükçülük yapmıyordu, üfürükçülük şeytan işidir. Üfürükçülük, muskacılık ve sair vasıtalar, şeytanın amellerindendir. Onlara müracaat edeceğine, doğrudan doğruya Allah'a yalvar ve de ki: Hastalığımı gider, ey insanların Rabbi, şifa veren sensin, şifa ver. Senin şifandan başka şifa veren yoktur. Senin öyle şifan vardır ki geride hiçbir rahatsızlık bırakmaz!"

v Hz. Zeyneb bir gün Resûlullah'ın huzurunda bulunuyordu, elinde de el işini işliyordu. Muhacirin ve Ensâr kadınları da vardı. Bir mesele ileri sürüldü; Hz. Zeyneb elindeki işi bıraktı ve konuşmaya başladı. Buyurdular ki: "Hem elinle gözünle işine devam et, hem de ağzınla konuş."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Vefatı(13 Mayıs 1893) *Cerbe Deniz Zaferi(14 Mayıs 1560) *İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed Şeybani'nin Vefatı(17 Mayıs 804) *Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs 1919)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI