Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-6

Said İbni Amir el-Cumahi’nin Kureyş tarafından yakalanan Hubeyb İbnu Adiyy’in öldürüldüğünü izlemek için Mekke’nin dışındaki Tenim’e çıkan binlerce kişiden biri olduğunu, ancak Hubeyb’in halinden etkilenerek Müslüm


2010-04-08 02:14:59

· Said İbni Amir el-Cumahi’nin Kureyş tarafından yakalanan Hubeyb İbnu Adiyy’in öldürüldüğünü izlemek için Mekke’nin dışındaki Tenim’e çıkan binlerce kişiden biri olduğunu, ancak Hubeyb’in halinden etkilenerek Müslüman olduğunu…

· Hz. Ali’nin hicretin 40. senesi 63 yaşında olarak şehit edildiğini…

· Hz. Ebubekir için Allah Rasülü(s.a.v.)’nün “Bu Cehennem ateşinden atiktir(azad edilmiştir)” buyurduğu için “atik” lakabıyla, Rasulullah’ı tasdik ettiği için de “sıddık” lakabıyla anıldığını…

· Tufeyl İbnu Amr Ed- Devsi’nin kavmini İslam’a davet ettiğinde, Ebu Hureyre dışında hepsinin ağır davrandığını…

· Hz. Osman’ın Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ‘in kızı Rukiye ile evlendiğini, Rukiye vefat edince diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlenerek Zi’n-nureyn lakabı ile şereflendiğini…

· Hicretin altıncı yılında Allah Rasülü(s.a.v.)’nün ashabından altı kişiyi yabancı devlet başkanlarına elçi olarak göndermeye karar verdiğinde Abdullah İbni Huzafe’nin bunlardan biri olduğunu ve Rasulullah(s.a.v.)’ın mektubunu İran hükümdarı Kisra’ya onun götürdüğünü…

· Hz. Ebubekir’in büyük annesi Beyza Ümmül-Hakim’in Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halası olduğunu…

· Muhammed b. Mesleme’ye Allah Rasülü(s.a.v.)’nün, insanlar dünya için savaşmaya başladığında kılıcını sert bir kayaya vurup kırmasını ve evinde oturmasını vasiyet ettiğini, gerçekten de Hz. Osman şehit edilip de, fitne hadiseleri patlak verdiğinde, Mesleme’nin kılıcını kırdığını…

· Sad b. Muaz’ın elindeki yaradan kan fışkırınca Allah Resulü(s.a.v.)’nün onu kucakladığını, kanların Allah Rasülü (s.a.v.)’nün yüzüne ve sakalına gelmesine rağmen Sa’d vefat edinceye kadar ona yakın durduğunu…

· Hz. Ebubekir’in isminin önceleri Abdulka’be olduğunu, Rasülüllah (s.a.v.)’ın bu ismi Abdullah olarak değiştirdiğini…

· Abdurrahman b. Avf’ın Medine’de Nebiler Serveri’nin (s.a.v.) yaptığı muahatta (kardeşleştirme) Sa’d b. Rebi ile kardeş olduğunu…

· Talha b. Ubeydullah’ın Cemel Vakası’nda ve rivayete göre Mervan b. Hakem’in attığı bir okla atmış dört yaşında şehit olduğunu…

· Hıristiyanların cizyelerini Medine’ye göndermek için güvenilir bir elçi istendiğinde Allah Rasülü’nün (s.a.v.) “Her ümmetin bir emini vardır; bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde b. Cerrah’tır” buyurarak onu gönderdiğini, bu hadiseden sonra Ubeyde b. Cerrah’ın “Eminü’l-Ümme” lakabını aldığını…

· Abdurrahman b. Avf’ın Hz. Peygamber’in (s.a.v.) katılmış olduğu bütün savaşlarda yer aldığını…

BİLİYOR MUYDUNUZ?...

KAYNAKLAR:

1-) Hayatu’s Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları–İst–2006

2-) Dört Büyük Halife- Şemsüddin Ahmed Sivasi - Milsan Basın Sanayi A.Ş.-İst–2005

3-) Aşere-i Mübeşşere-Heyet-Işık Yayınları-İst–2006

4-) Sahabe Hayatından Tablolar- Dr. Abdurrahman Re’fet el-Başa-Uysal Kitabevi- İzmir–1988

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI