Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-6

Said İbni Amir el-Cumahi’nin Kureyş tarafından yakalanan Hubeyb İbnu Adiyy’in öldürüldüğünü izlemek için Mekke’nin dışındaki Tenim’e çıkan binlerce kişiden biri olduğunu, ancak Hubeyb’in halinden etkilenerek Müslüm


2010-04-08 02:14:59

· Said İbni Amir el-Cumahi’nin Kureyş tarafından yakalanan Hubeyb İbnu Adiyy’in öldürüldüğünü izlemek için Mekke’nin dışındaki Tenim’e çıkan binlerce kişiden biri olduğunu, ancak Hubeyb’in halinden etkilenerek Müslüman olduğunu…

· Hz. Ali’nin hicretin 40. senesi 63 yaşında olarak şehit edildiğini…

· Hz. Ebubekir için Allah Rasülü(s.a.v.)’nün “Bu Cehennem ateşinden atiktir(azad edilmiştir)” buyurduğu için “atik” lakabıyla, Rasulullah’ı tasdik ettiği için de “sıddık” lakabıyla anıldığını…

· Tufeyl İbnu Amr Ed- Devsi’nin kavmini İslam’a davet ettiğinde, Ebu Hureyre dışında hepsinin ağır davrandığını…

· Hz. Osman’ın Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ‘in kızı Rukiye ile evlendiğini, Rukiye vefat edince diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlenerek Zi’n-nureyn lakabı ile şereflendiğini…

· Hicretin altıncı yılında Allah Rasülü(s.a.v.)’nün ashabından altı kişiyi yabancı devlet başkanlarına elçi olarak göndermeye karar verdiğinde Abdullah İbni Huzafe’nin bunlardan biri olduğunu ve Rasulullah(s.a.v.)’ın mektubunu İran hükümdarı Kisra’ya onun götürdüğünü…

· Hz. Ebubekir’in büyük annesi Beyza Ümmül-Hakim’in Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halası olduğunu…

· Muhammed b. Mesleme’ye Allah Rasülü(s.a.v.)’nün, insanlar dünya için savaşmaya başladığında kılıcını sert bir kayaya vurup kırmasını ve evinde oturmasını vasiyet ettiğini, gerçekten de Hz. Osman şehit edilip de, fitne hadiseleri patlak verdiğinde, Mesleme’nin kılıcını kırdığını…

· Sad b. Muaz’ın elindeki yaradan kan fışkırınca Allah Resulü(s.a.v.)’nün onu kucakladığını, kanların Allah Rasülü (s.a.v.)’nün yüzüne ve sakalına gelmesine rağmen Sa’d vefat edinceye kadar ona yakın durduğunu…

· Hz. Ebubekir’in isminin önceleri Abdulka’be olduğunu, Rasülüllah (s.a.v.)’ın bu ismi Abdullah olarak değiştirdiğini…

· Abdurrahman b. Avf’ın Medine’de Nebiler Serveri’nin (s.a.v.) yaptığı muahatta (kardeşleştirme) Sa’d b. Rebi ile kardeş olduğunu…

· Talha b. Ubeydullah’ın Cemel Vakası’nda ve rivayete göre Mervan b. Hakem’in attığı bir okla atmış dört yaşında şehit olduğunu…

· Hıristiyanların cizyelerini Medine’ye göndermek için güvenilir bir elçi istendiğinde Allah Rasülü’nün (s.a.v.) “Her ümmetin bir emini vardır; bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde b. Cerrah’tır” buyurarak onu gönderdiğini, bu hadiseden sonra Ubeyde b. Cerrah’ın “Eminü’l-Ümme” lakabını aldığını…

· Abdurrahman b. Avf’ın Hz. Peygamber’in (s.a.v.) katılmış olduğu bütün savaşlarda yer aldığını…

BİLİYOR MUYDUNUZ?...

KAYNAKLAR:

1-) Hayatu’s Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları–İst–2006

2-) Dört Büyük Halife- Şemsüddin Ahmed Sivasi - Milsan Basın Sanayi A.Ş.-İst–2005

3-) Aşere-i Mübeşşere-Heyet-Işık Yayınları-İst–2006

4-) Sahabe Hayatından Tablolar- Dr. Abdurrahman Re’fet el-Başa-Uysal Kitabevi- İzmir–1988

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI