HZ. SÜMEYYE BİNTİ HABBÂT (R.ANHA)

Hz. Peygamber’in (aleyhissalatu vesselam) cennetle müjdelediği ilk İslâm şehidi. BABASI: Babasının adının Habbât olduğunu tarih ve siyer kitaplarından öğreniyoruz. Başka bir bilgiye ulaşamadık. NESEBİ: Aslen Yemenlidir. Fakat


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-03-31 13:47:32

Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) cennetle müjdelediği ilk İslâm şehidi.

BABASI:

Babasının adının Habbât olduğunu tarih ve siyer kitaplarından öğreniyoruz. Başka bir bilgiye ulaşamadık.

NESEBİ:

Aslen Yemenlidir. Fakat Muhammed Hamidullah İslâm Peygamberi adlı eserinde, Belazurî'ye göre Hz. Sümeyye'nin gerçek adının "Bâmîh" yani Türkçe'de "Pamuk" olduğunu, dolayısıyla Türk asıllı olabileceğini kaydeder.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v İslâm ile ilk müşerref olanlardandır. Bir rivayete göre ilk yedinin yedincisidir.

v İslâm uğruna türlü eziyet ve işkencelere katlanan ilk kadındır.

v İslâm'ın verdiği ilk şehittir. Kendisine yapılan ağır işkencelere katlanmış, Allah'a ve Resûlüne olan bağlılığından asla taviz vermemiş ve bu ağır işkencelere dayanamayarak şehit olmuştur.

HAYATI:

Sümeyye (r.anha) Ebu Huzeyfe İbnu'l-Muğire el-Mahzumî'nin cariyesi idi. Eşi Yâsir aslen Yemenlidir ve Yemen'den gelmiştir. Yâsir, Hâris ve Mâlik adındaki kardeşleriyle birlikte dördüncü kardeşlerini bulmak maksadıyla Mekke'ye gelirler. Yâsir Mekke'de kalır ama diğer iki kardeşi Yemen'e geri döner. Yâsir, Ebu Huzeyfe İbnu'l-Muğire'nin halifi (anlaşmalı arkadaşı) olur. Ebu Huzeyfe arkadaşı Yâsir'i cariyesi Sümeyye ile evlendirir. Bu evlilikten Ammar dünyaya gelir. Ammar dünyaya gelince Ebu Huzeyfe, Hz. Sümeyye'yi âzad etmiştir.

Hz. Sümeyye, eşi Yâsir ve oğulları Ammar ve Abdullah birlikte Müslüman olurlar ve Kureyş'te güçlü bir konumda olmadıklarından melun Ebu Cehil ve yandaşları tarafından çok ağır işkencelere maruz kalırlar. İmanları o dereceye varmıştır ki bütün bunlara rağmen dinlerinden asla taviz vermezler. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz Ammar için: "Ammar kıkırdaklarına kadar iman doldurulmuştur" buyurmuşlardır.

Ebu Cehil başta olmak üzere müşrikler Yâsir ailesini Ebtah denilen yere çıkarıyor, kızgın kumlara yatırarak türlü türlü işkenceler yapıyorlardı.

"Yâsir ailesine bu işkence yapılırken bir gün Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) yanlarından geçmiş ve "Sabredin ey Yâsir ailesi! Sizin için Cennet vardır!" buyurmuştu."

"İbni Sa'd'ın Amr bin Meynûn'a istinaden kaydettiği rivayete göre müşrikler Hz. Ammar'ın vücudunu mangal kömürüyle yakıyorlardı. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bu işkencenin yapıldığını öğrenince, "Ey ateş, Hz. İbrahim'e nasıl soğudunsa Ammar için de soğuyuver" diye dua etti. Hz. Ammar'ın babası Yâsir bu eziyetlere dayanamayarak öldü. Ebu Cehil ise Hz. Sümeyye'yi öldürdü. Kardeşi Abdullah okla vuruldu. Geriye Ammar kalmıştı. Hz. Ammar suda boğulmak istendi. Sonunda canını kurtarmak için Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) dinini inkâr etti ve müşriklerin mabudlarını methetti. Daha sonra perişan bir vaziyette Hz. Peygamber'e (aleyhissalatu vesselam) geldi ve başından geçenleri anlattı. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Şimdi kendini nasıl hissediyorsun, imanın ne âlemde?" diye sordu. Hz. Ammar bin Yâsir dedi ki: "Her zamankinden daha sağlam." Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) dedi ki, "Bundan sonra da benzeri bir durumla karşılaşırsan, aynı şeyleri söyleyebilirsin."

Beyhakî, İbn Sa'd, İbni Cerir, Belazuri, Avfi vs. bu olayı naklettikten sonra çeşitli müfessirlere dayanarak demişlerdir ki, Nahl sûresinin 106. ayeti bununla ilgili inmiştir. Ayet şöyledir:

"İmanından sonra Allah'ı inkâr eden gazaba uğrar. Ancak kalbi imanla mutmain olduğu halde küfre zorlanan müstesnadır.""

"Hz. Sümeyye (r.anha), pek yaşlı aynı zamanda zayıf bir hanımefendi idi. İslamiyete de yaşlılık çağında kavuşmuştu. Hz. Sümeyye şehit edildikten bir müddet sonra Bedir Gazvesinde Ebu Cehil öldürülünce, Zatı Risaletpenahileri Hz. Ammar'a buyurdular: "İşte Allah Teâlâ, kendi kulunu (kadın kul) öldüren kimseyi katl ettirdi." Yani Hak Teâlâ senin anneni öldüren kimseyi öldürttü."

Bu mübarek kadın hicretten önce şehit edilmişti ve İslâm'ın kendisine verdiği bu büyük şerefle ruhu ölümsüzler arasına katıldı.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Abdullah ibnu Mes'ud anlatıyor: "İslam'ı ilk izhar eden yedi kişi idi: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), Ebû Bekir, Ammar, annesi Sümeyye, Süheyla, Bilal ve Mikdad."

v Câbir (r.a) anlatıyor: "Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) işkence altındaki Ammar ve ailesinin yanından geçerken, "Müjdeler olsun size ey Yâsir ailesi! Şüpheniz olmasın, size vaat edilen yer cennettir!" buyurdu."
Hz. Osman (r.a) şöyle demiştir: "Bir gün Peygamberimizle birlikte Bathâ'da geziniyorduk. Baktık ki Ammar'a, Ammar'ın babasına ve annesine İslâm'dan dönmeleri için güneş altında işkence ediliyor. Ammar'ın babası: "Yâ Resûlallah, ne zamana kadar bu işkenceler devam edecek?" diye yakındı. Allah Resûlü: "Sabredin Yâsir ailesi! Sabredin." dedi ve şöyle dua buyurdu: "Allah'ım! Yâsir ailesini bağışla! Onları bağışlamışsındır ümit ederim."
Mücâhid'den gelen rivayete göre, İslâm'ın ilk şehiti Ammar'ın annesi Sümeyye'dir. Ebû Cehil, Sümeyye'yi hayasına mızrak saplayarak şehit etmişti."
 

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI