SÖZLER KRİTERYASI-99

Âlimlerin sözlerini dinleyip belleyin. Onların bazısının bazısı hakkındaki sözlerini ise tasdik etmeyin. Nefsim Kudretiyle yaşayan Zat’a and olsun, onlar ağıllarındaki koçların çarpışmasından daha kuvvetlidirler


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-03-31 12:49:32

1- Âlimlerin sözlerini dinleyip belleyin. Onların bazısının bazısı hakkındaki sözlerini ise tasdik etmeyin. Nefsim Kudretiyle yaşayan Zat’a and olsun, onlar ağıllarındaki koçların çarpışmasından daha kuvvetlidirler. Abdullah İbnu Abbas(R.A)

2- Zahiri şeriata tam bir bağlılık içerisinde olana hiçbir şey olmaz. Ancak uykuya, rüyaya, hâle, yakazaya bağlı olanların durumu hiç iyi olmuyor. Yahya Pakiş

3-Bir’e tapmayan bine tapar. İsmail Çetin

4- Allah için mahlûkunu sevdiğin ölçüde, mahlûk seni sever. Ruhen Allah’tan korktuğun nispette mahlûk senden korkar. Allah Teâlâ’nın ismini zikrettiğin nispette mahlûk senin hizmetine koşar. Yahya bin Muaz er-Razi

5-Sünnet, Nuh Aleyhisselam’ın gemisi gibidir. Ona binen tufandan kurtulur. Binmeyen ise azgın sularda boğulur İmam Malik

6-Salih kimselerin zahiri ve manevi sohbetinin etkisi ancak onları sevmekle mümkün olacağı tecrübe ile sabittir. Böyle olmazsa hiçbir faydası olmaz. Eşref Ali Tehanevi

7-Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)’e ittiba ve İslam şeriatına imtisal, amellerin en ehemmiyetlisi ve en çok icab edenidir. Bir insan ki, bunlara teslim olmuyor, bunlara boyun vermiyor ve bunları ikmale çalışmıyor, bu adamın Allah’ın rızasına kavuşması, O’nun cennetine sığınması, kendisinin sevabına güvenmesi mümkün değildir. Abdulbari en-Nedvi

8-Allah’ın sevdiği bir kulun kelamı az, istiğfarı çok olur. Aliyyul Havvâs

9-Güzel hareket ve ahlakta orta hal, iç ve dışın bir olmasıdır. Süfyan İbnu Uyeyne

10-Sonunu düşünenler ayıp aramaz, ayıpları örterler. Molla Câmi

KAYNAKLAR

1- Sohbet Gülşeni-Şeyh Yahya el-Abbasi-Şahsi Basım-İst-2007

2-Tahkim-i Sâdât Şerh-i Mişkat-Cilt-1-İsmail Çetin-Dilara Yayınları-Isparta

3-Terbiye-i Nefs- İsmail Çetin-Dilara Yayınları-Isparta

4-Hadislerle Gerçekler-İsmail Lütfi Çakan-İFAV Yayınları-İst-2008

5-Hadislerle Tasavvuf- Eşref Ali Tehanevi-Sey-tac Yayınları-Ankara-2009

6-Tasavvuf Ve Hayat-Abdulbari en-Nedvi-terc: Mustafa Ateş-İrfan Yayınevi-İst-1974

7-Ayetin Esrarı- İsmail Çetin-Dilara Yayınları-Isparta-2009

8-Efe Hazretleri Takvimi-2010

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SÖZLER KRİTERYASI-200

SÖZLER KRİTERYASI-200

Kalbin nefse mağlup olduğu işlerin başında tuvalet adabına uymamak, düzgün abdest almamak, g

SÖZLER KRİTERYASI-199

SÖZLER KRİTERYASI-199

Mert olmayan insanla işe başlamak, sonu gelmeyecek ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir

SÖZLER KRİTERYASI-198

SÖZLER KRİTERYASI-198

Unutmayın! Allah katında duaların kabul edildiği bazı anlar vardır ki, hangi dua yapılırsa

SÖZLER KRİTERYASI-197

SÖZLER KRİTERYASI-197

Mektepte çocuk, edebi güzel alışkanlıkları arzu edilen şekilde olan başka çocuklarla düş

SÖZLER KRİTERYASI-194

SÖZLER KRİTERYASI-194

Hak ve hakikat yolcusu ancak sünnet-i seniyyeye riayet etmekle yükselebilir. Bursalı Üftade Mehm

SÖZLER KRİTERYASI-193

SÖZLER KRİTERYASI-193

Eğer daima Cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinin yüreğinde tutma. Hz. Me

SÖZLER KRİTERYASI-192

SÖZLER KRİTERYASI-192

1-Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Abdülhakim Arvasi

SÖZLER KRİTERYASI-191

SÖZLER KRİTERYASI-191

Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş o

SÖZLER KRİTERYASI-190

SÖZLER KRİTERYASI-190

Dikkat ediniz! Hatalar inatçı, söz dinlemez ata benzer. Sahibini üzerine alınca gemi azıya ala

SÖZLER KRİTERYASI-189

SÖZLER KRİTERYASI-189

Şu dört şeyin geri dönüşü mümkün olmaz; Söylenmiş söz, kaderin hükmü, atılmış ok ve

SÖZLER KRİTERYASI-188

SÖZLER KRİTERYASI-188

Mümin, gül tohumu eken kimse gibidir. Ama yine de, diken vermesin diye kaygılanır. Münafık, di

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI